Podporné pohrebné združenie

Pohrebné podporné združenie na Slovensku - pobočka PAČA

 24.01.2018

Pohrebné podporné združenie na Slovensku – pobočka PAČA

Združenie vzniklo medzi prvými na Slovensku a to v roku 1928. Tohto roku oslavuje 90. rokov od založenia a je jedným z najstarších doteraz fungujúcich združení v obci.

K 31.12. 2017 má naše združenie 217 členov.

Predmetom a cieľom činnosti je poskytovanie  pohrebnej podpory pozostalým po členoch združenia  a pomoc pri organizovaní pohrebu člena združenia.

Členom sa môže stať každý občan od 18 do 55 rokov veku na základe členskej prihlášky.

Základný členský príspevok je 15,- €/ na rok. Pri vstupe sa uhrádza jednorázove zápisné 10,- € /osobu

Správna rada PPZ- ústredie Betliar  na svojom zasadnutí dňa 21.8.2016 schválila s platnosťou od 1.1.2017 zvýšenie členského príspevku na 15,00 € ročne a výšku pohrebnej podpory podľa dĺžky členstva nasledovne:

Od 1 do 5 rokov členstva: 145,00 €

Od 5 do 10 rokov členstva: 220,00 €

Od 10 do 15 rokov členstva: 295,00 €

Nad 15 rokov členstva: 420,00 €

Násobky členských príspevkov a výška pohrebnej podpory po 1.1. 2017 sa platí nasledovne :

-Základný ročný členský príspevok 15,- € x zvolený násobok.

-/Príkl. Člen platí 3 násobok 15,- € = 45,- € ročne, nárok na pohrebnú podporu je 3 x výška pohrebnej podpory, ktorá prináleží podľa dĺžky členstva.

Pri dvojnásobku členského je platba ročne 20,- €, pohrebná podpora  570,- €

Pri štvornásobku členského je platba 40,- €, pohrebná podpora 1140,- €

Pr.: Člen vstúpil 1.1. 2015 a zomrie v roku 2018, pozostalí dostanú: 145,- € x 3 = 435,- € , pričom člen za celé obdobie členstva zaplatil 135,- €.

A k c i a

V y u ž i t e  p r í l e ž i t o s ť

Od 1.7.2017  je odpustené 100% zápisné

u novoprijatých členov PPZ.

Pri vstupe môže nový člen ušetriť 10,- € / podľa veku/.

Štruktúra funkcionárov odbočky :

Predseda : Mgr. Ružena Pisárová, Pača, Hlavná č. 53

Pokladník : Mária Forgáčová, Pača, Hlavná č. 3

Tajomník : Viera Manková, Pača, Hlavná č. 7

Revízor : Irena Helcmanová, Pača, Hlavná č. 42

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00        12:30 - 15.00
Utorok: 08:00 - 12:00        12:30 - 15.00
Streda: 08:00 - 12:00        12:30 - 17:00
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť

Iné

Kalendár zvozu odpadu