Aktuality

Seniori pozor

 18.06.2018

                                      Vážení občania 

Vo februári 2018 sme Vás informovali o prípade podvodu spáchaného na dôchodkyni z Rožňavy:

Dňa 07. 12. 2017 o 16.30 h. doposiaľ neznámy muž zatelefonoval dôchodkyni z Rožňavy, pričom sa  vydával  za jej príbuzného z Bratislavy. Uviedol, že sa nachádza v Rožňave a do 16.30 h. súrne potrebuje finančnú hotovosť na realizovanie svojho projektu, lebo v opačnom prípade príde o peniaze, ktoré už v projekte má. Takto presvedčil  poškodenú, aby hotovosť vo výške 5500,- €, ktorú mala doma,  mu odovzdala pri vchode  bytového domu. Pred vchod bytového domu prišiel iný neznámy muž, ktorý dôchodkyni  podal telefón, v ktorom muž, vydávajúci sa za jej príbuzného, povedal, aby peniaze odovzdala jeho známemu, že on čaká  pri banke. Následne poškodená peniaze odovzdala mužovi, ktorý z  miesta odišiel na neznáme miesto.

Okresné riaditeľstvo PZ v Rožňave vyšetruje v uplynulom období  2 pokusy  podvodov spáchaných na senioroch:

         Dňa  10. 05. 2018 v čase okolo 10:30 h. telefonicky kontaktoval  71 ročnú dôchodkyňu z Rožňavy neznámy muž, ktorý sa predstavil ako jej blízky príbuzný. Uviedol, že je trochu zachrípnutý, tak z toho dôvodu ma iný hlas. Povedal, že kúpil auto, za ktoré vyplatil zálohu a do 17:00 h. musí vyplatiť zvyšok 5000.- €. Dôchodkyňa mu povedala, že nemá žiadne peniaze a kontaktovala políciu. 

          Dňa  24. 05. 2018 v čase o 13:00 h. telefonicky kontaktoval  77 ročnú dôchodkyňu z Rožňavy  neznámy muž, ktorý sa predstavil, že je primárom chirurgického oddelenia Nemocnice v Košiciach a povedal jej, že jej syn bol účastníkom  vážnej dopravnej nehody. Pri dopravnej nehode malo dôjsť k zraneniu dieťaťa občanov Maďarskej republiky, ako aj k zraneniu jej syna a že jej syn ju nemôže telefonicky kontaktovať. Ďalej uviedol, že maďarské dieťa je na tom zle a že jeho rodičia žiadajú 4000,- €, aby uvedenú skutočnosť nenahlásili  polícii. Poškodenej dal pokyny,  že má ísť na poštu a  poslať uvedené peniaze na účet, ktorý vlastní  osoba maďarskej štátnej príslušnosti.  Nakoľko nemala doma takú sumu peňazí a  mala obavy  o  svojho syna, tak oslovila  susedov, aj známych a  uvedenú sumu si požičala. Následne o danej veci porozmýšľala a zavolala synovi, pričom zistila, že  je doma a nebol účastníkom žiadnej dopravnej nehody. Neznámy muž ju ešte viackrát telefonicky kontaktoval.  K odovzdaniu peňazí nedošlo a vec bola oznámená polícii.

        Uvedené prípady vyšetruje Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Rožňave ako  zločin   podvodu v štádiu  pokusu  podľa § 221 ods. 1, 3  písm. d/ Trestného zákona.                               Páchateľom uvedených skutkov hrozí trest odňatia slobody   na 3 až  10  rokov.

Na základe opakovaného  zaznamenávania trestnej činnosti páchanej na osobách vyššieho veku (seniorov), polícia upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby nepožičiavali peniaze osobám, ktoré nepoznajú, nakoľko môže ísť o podvodníkov a zlodejov. V súčasnom

období polícia zaznamenáva  prípady, kedy neznáme osoby (páchatelia) volajú starším osobám na pevnú linku alebo mobil  a predstavujú sa v telefóne ako ich príbuzní alebo známi ( najčastejšie vnuk, brat, vnučka, syn a podobne). Žiadajú požičať peniaze na rôzne účely ( napr. kúpa auta, nehnuteľnosti, či vyplatenie dlhu) a ubezpečujú ich, že peniaze v krátkej dobe vrátia. Páchatelia volajú niekoľkokrát za sebou, aby znemožnili seniorovi preveriť, či naozaj volá jeho príbuzný alebo známy.  Ak senior nemá doma peniaze, sú mu ochotní poslať aj taxík, aby išiel vybrať peniaze do banky. Následne uvedú,  že kvôli zaneprázdnenosti nemôžu prísť pre peniaze  a preto posielajú kolegu, asistentku alebo inú osobu. Polícia preto odporúča seniorom, aby si vždy overili, či naozaj volá ich príbuzný a aby peniaze nedávali cudzím osobám, aj keď tvrdia, že ich posiela ich príbuzný.

Polícia ďalej upozorňuje, že páchatelia oslovujú seniorov aj pod inými vymyslenými legendami (zámienkami) za účelom, aby od nich podvodne vylákali peniaze alebo ich okradli o ich celoživotné úspory. K najznámejším legendám patrí, že páchatelia vystupujú ako pracovníci elektrární, vodární, plynární, sociálnych úradov, či iných inštitúcií, ktorí prišli vrátiť preplatok, vyplatiť sociálny príspevok, zvýšiť dôchodok alebo kontrolujú stav elektromeru a podobne. Tiež vystupujú ako cudzinci, ktorí sa pýtajú na cestu do nemocnice a následne pýtajú peniaze na operáciu ich príbuzného, ktorý mal dopravnú nehodu  a leží v nemocnici v kritickom stave. V neposlednom rade vystupujú ako predávajúci a na tovar (napr. vlnené prikrývky, masážne stroje, zdravotnícke pomôcky)  ponúkajú výrazné zľavy alebo darčeky zadarmo.  V mnohých prípadoch však môže ísť o podvodníkov, ktorí sa snažia získať dôveru seniorov, následne sa dostať do ich príbytkov, lokalizovať miesto ich úspor a v nepozorovanej chvíli ich okradnúť o nemalé finančné prostriedky, šperky alebo iné cennosti. 

 Polícia preto zdôrazňuje, aby seniori nevpúšťali neznáme osoby do svojich príbytkov, neboli s nimi osamote a neukazovali, resp. nevyberali pred nimi peniaze, nakoľko páchatelia ovládajú veľa spôsobov ako odlákať pozornosť seniorov a v nestráženej chvíli im ukradnú celoživotné úspory.   

OR PZ v Rožňave

1 2 3 4 5 6 7

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00        12:30 - 15.00
Utorok: 08:00 - 12:00        12:30 - 15.00
Streda: 08:00 - 12:00        12:30 - 17:00
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť

Iné

Kalendár zvozu odpadu