Aktuality

Svetový deň dojčenia 2019

 02.08.2019

Svetový týždeň dojčenia 2019

Svetový týždeň dojčenia si každoročne pripomíname od 1. do 7. augusta.  Zámerom tohto týždňa je  podpora dojčenia a zlepšovanie  zdravia dojčiat po celom svete. Vychádza z Deklarácie Innocenti podpísanej v auguste 1990 tvorcami vlád, WHO (Svetová zdravotnícka organizácia), UNICEF a ďalšími organizáciami na ochranu a podporu dojčenia.

Témou tohtoročného Svetového týždňa dojčenia je „Posilniť rodičov, umožniť dojčenie“. Kľúčovou oblasťou je tvorba politík zameraných na rodiny tak, aby  umožnila dojčenie, pomoc rodičom vychovávať a vytvoriť vzájomnú väzbu so svojimi deťmi v ranom veku, keď je to najdôležitejšie. Je dokázané, že optimálna výživa, ktorú dojčenie poskytuje spolu so starostlivosťou o deti a stimuláciou, môžu v ranom detstve posilniť vývoj mozgu detí a mať pozitívny  vplyv na zdravie detí, ktorý vydrží po celý život.

Dojčenie podporuje  zdravie detí a aj matiek. Dojčenie znižuje riziko vzniku rakoviny prsníka, rakoviny vaječníkov, cukrovky 2. typu a srdcových chorôb. Podľa WHO sa odhaduje, že dojčenie môže každý rok zabrániť 20 000 prípadov smrti žien na rakovinu prsníka.

Vo Vyhlásení generálneho riaditeľa WHO Dr Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa a výkonnej riaditeľky UNICEF Henrietty Fore sa uvádza: „Príliš skorý návrat matiek do práce je prekážkou včasného začatia dojčenia, výhradného (exkluzívneho) dojčenia v prvých šiestich mesiacoch a pokračujúceho dojčenia až do veku 2 rokov alebo viac - praktík, ktoré môžu posilniť imunitný systém detí, chrániť ich pred chorobami a poskytnúť ochranu pred neprenosnými chorobami v ďalšom živote. “

Zo Štatistických prehľadov NCZI za rok 2017 v časti Činnosť všeobecných ambulancií pre deti a dorast v SR je zrejmé, že v roku 2017 bolo na konci 6. mesiaca života plne dojčených 52,4% detí, z toho najväčší podiel v Bratislavskom kraji 59,7% a najnižší podiel v Banskobystrickom a Nitrianskom kraji, zhodne po 44,3%. O roku 2013 pozorujeme len  mierne klesajúci trend (v roku 2013 to bolo 53,6%). 

Je dôležité podotknúť, že dojčenie máme podporovať a nie odsudzovať matky, ktoré z nejakého dôvodu nedojčia. Nie sú horšími matkami.       

V Rožňave, 02.08.2019                                                         Mgr. Silvia Lengová, MPH

oddelenie podpory zdravia a výchovy     k zdraviu

                                                                                   RÚVZ so sídlom v Rožňave            

1 2 3 4 5 6 7 8

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00        12:30 - 15.00
Utorok: 08:00 - 12:00        12:30 - 15.00
Streda: 08:00 - 12:00        12:30 - 17:00
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť

Iné

Kalendár zvozu odpadu