Aktuality

Verejná vyhláška regionálneho úradu verejného zdravotníctva

 10.03.2020

Opatrenie na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 vydané Úradom verejného zdravotníctva v Bratislave pre celé územie Slovenskej republiky:

V zmysle Verejnej vyhlášky č. OLP/2405/84443 zo dňa 9.3.2020:

Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy

Termín: 10.3.2020 do 23.3.2020

V zmysle Verejnej vyhlášky č. SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 9.3.2020:

Všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, ktoré sa v období od 10.03.2020 vrátili z pobytu na území Čínskej ľudovej republiky, Kórejskej republiky, Iránskej islamskej republiky a Talianskej republiky, do Slovenskej republiky sa nariaďuje, aby bezprostredne po návrate do Slovenskej republiky oznámili túto skutočnosť a to telefonicky alebo elektronicky svojmu lekárovi

Všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, aby u osôb s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, ktoré sa v období od 10.03.2020 vrátili z pobytu na území Čínskej ľudovej republiky, Kórejskej republiky, Iránskej islamskej republiky a Talianskej republiky do Slovenskej republiky, ako aj u osôb žijúcich s týmito osobami v spoločnej domácnosti, rozhodli o izolácii v domácom prostredí. Osobám uvedeným v tomto bode sa nariaďuje, aby v prípade akýchkoľvek príznakov chrípkového ochorenia bezodkladne oznámili túto skutočnosť a to telefonicky alebo elektronicky svojmu lekárovi.

Termín: od 10.3.2020 až do odvolania

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. vylučuje odkladný účinok odvolania proti tomuto rozhodnutiu, nakoľko to vyžaduje naliehavý všeobecný záujem na ochranu verejného zdravia ľudí.


Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00        12:30 - 15.00
Utorok: 08:00 - 12:00        12:30 - 15.00
Streda: 08:00 - 12:00        12:30 - 17:00
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť

Iné

Kalendár zvozu odpadu