Faktúry


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Za geodetické práce, zameranie stavieb, oddelenie parciel, určenie vlastníckych práv k nehnuteľnosti Odb.: Obec Pača
Dod.: Geodézia Rožňava s.r.o.
250.00 €
Za výkon technika PO za 4. Q. 2018 Odb.: Obec Pača
Dod.: Stanislav Lisák
125.00 €
Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa CP Odb.: Obec Pača
Dod.: Prima Banka Slovensko a. s.
40.24 €
Za minimálny rozbor vody z VV Odb.: Obec Pača
Dod.: EKOLAB s. r. o.
151.80 €
Za prevádzkovanie verejného vodovodu 12/2018 Odb.: Obec Pača
Dod.: Aqua Spiš plus s. r. o.
120.00 €
Kalendáre na rok 2019 pre občanov Odb.: Obec Pača
Dod.: JES SK, s. r. o.
144.00 €
Petardy na ,,Uvítanie Nového roku 2019" Odb.: Obec Pača
Dod.: ARROW SA s. r.o
199.00 €
Komponenty na opravu a údržbu VO Odb.: Obec Pača
Dod.: SEAK, s.r.o
462.00 €
Za služby mobilnej siete prac. obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
32.00 €
Za hygienický materiál a sanitu v KD 12/2018 Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
5.83 €
Technická podpora URBIS 12/2018 Odb.: Obec Pača
Dod.: MADE spol. s. r. o.
10.00 €
Nákup chlóru - dezinfekcia vody vo VV Odb.: Obec Pača
Dod.: PLAST PRODUKT SLOVAKIA s. r. o.
16.32 €
Za vývoz VKK 4 ks Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
774.71 €
Za zemné práce na údržbe MK Odb.: Obec Pača
Dod.: Juraj Bernáth, Minibager
100.00 €
Za zemný plyn OcU, polyfunkčná budova za 12/2018 Odb.: Obec Pača
Dod.: INNOGY SLOVENSKO s.r.o.
237.60 €
Za vývoz TKO 11/2018 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
534.54 €
Za služby pevnej siete za 11/2018 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
47.68 €
Za prevádzkovanie verejného vodovodu 11/2018 Odb.: Obec Pača
Dod.: Aqua Spiš plus s. r. o.
120.00 €
Publikácia Právo pre ROPO a OBCE 2019 Odb.: Obec Pača
Dod.: Wolters Kluwer s.r.o.
79.80 €
Občerstvenie poslancom Odb.: Obec Pača
Dod.: Ivana Zagibová
160.00 €
Za el. energiu polyfunkčnej budovy 12/2018 Odb.: Obec Pača
Dod.: MAGNA ENERGIA s. r. o.
132.42 €
Oprava svetelných motívov na vianočnom osvetlení Odb.: Obec Pača
Dod.: EDISON SK s.r.o.
390.00 €
Za hygienický materiál a sanitu v KD Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
58.75 €
Vianočné osvetlenie na VO Odb.: Obec Pača
Dod.: Jana Baranová - Deensiflora
1520.00 €
Za služby mobilnej siete Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
39.98 €
Košický korzár a Gemerské noviny 2019 Odb.: Obec Pača
Dod.: Petit Press a. s. Divízia Východ
190.00 €
Za minimálny rozbor vody z VV Odb.: Obec Pača
Dod.: EKOLAB s. r. o.
131.40 €
Za vývoz VKK 2 ks Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
431.81 €
Za hygienický materiál a sanitu v KD 11/2018 Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
5.83 €
Oprava a údržba časti verejného vodovodu Odb.: Obec Pača
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s.
96.36 €
Prezenty pre poslancov a členov komisií pri OZ na záver volebného obdobia Odb.: Obec Pača
Dod.: Internet Mall Slovakia s.r.o
281.72 €
Za úplný rozbor vody z verejného vodovodu Odb.: Obec Pača
Dod.: EKOLAB s. r. o.
824.88 €
Za služby mobilnej siete prac. obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
32.00 €
Za vývoz TKO 10/2018 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
533.63 €
Prenesený výkon štátnej správy - stavebný poriadok 1-5/2018 Odb.: Obec Pača
Dod.: Ing. Eva Walentinová
503.84 €
Prenesený výkon štátnej správy - stavebný poriadok cestná doprava, životné prostredie a obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Waro real, s. r. o. - Ing. Eva Walentínová
748.98 €
Za služby pevnej siete za 10/2018 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
30.00 €
Za el. energiu VO 9-11/2018 Odb.: Obec Pača
Dod.: VSE a.s.
118.00 €
Za zemný plyn OcU, polyfunkčná budova za 11/2018 Odb.: Obec Pača
Dod.: INNOGY SLOVENSKO s.r.o.
237.60 €
Kancelársky papier Odb.: Obec Pača
Dod.: Lyreco CE, SE
36.96 €
Za el. energiu polyfunkčnej budovy 11/2018 Odb.: Obec Pača
Dod.: MAGNA ENERGIA s. r. o.
132.42 €
Za prevádzkovanie verejného vodovodu 10/2018 Odb.: Obec Pača
Dod.: Aqua Spiš plus s. r. o.
120.00 €
Osadenie vstupných pilierov brány a zhotovenie brán pri Dome smútku Odb.: Obec Pača
Dod.: INOVA - KER, s. r. o.
12598.43 €
Za služby mobilnej siete Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
39.68 €
Toner do tlačiarne Odb.: Obec Pača
Dod.: Patrik Pánik
57.90 €
Za čistiace a hygienické potreby Odb.: Obec Pača
Dod.: Briston s. r. o.
70.00 €
Za výkon technika PO za 3. Q. 2018 Odb.: Obec Pača
Dod.: Stanislav Lisák
125.00 €
Toner do tlačiarne Odb.: Obec Pača
Dod.: Patrik Pánik
164.60 €
Za maľované cyklomapy Odb.: Obec Pača
Dod.: CBS spol. s. r. o.
237.60 €
Za spracovanie hlásenia o vzniku odpadu za 3 Q. 2018 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
9.60 €
Za hygienický materiál a sanitu v KD 10/2018 Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
5.83 €
Občerstvenie na oslavy 680. výročia 1. písomnej zmienky Odb.: Obec Pača
Dod.: Ivana Zagibová
400.00 €
Nákup chlóru - dezinfekcia vody vo VV Odb.: Obec Pača
Dod.: PLAST PRODUKT SLOVAKIA s. r. o.
20.40 €
Za služby mobilnej siete prac. obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
32.00 €
Komponenty na údržby VO Odb.: Obec Pača
Dod.: Montrel Plus s. r. o.
27.60 €
Poháre na streleckú súťaž ,,O putovný pohár starostu obce Pača" Odb.: Obec Pača
Dod.: LIM PO s. r. o.
101.00 €
Obnova povrchov miestnych komunikácii ul. Cintorínska Odb.: Obec Pača
Dod.: EUROTECH GROUP s. r. o.
16433.76 €
Tabuľa pre zhotovenie vstupnej tabule do obce Odb.: Obec Pača
Dod.: IGLI desing s. r .o.
51.60 €
Za služby pevnej siete za 10/2018 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
30.00 €
Za vývoz TKO 9/2018 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
536.86 €
Za zemný plyn OcU, polyfunkčná budova za 10/2018 Odb.: Obec Pača
Dod.: INNOGY SLOVENSKO s.r.o.
237.60 €
Za prevádzkovanie verejného vodovodu 9/2018 Odb.: Obec Pača
Dod.: Aqua Spiš plus s. r. o.
120.00 €
Plynová gamatka Karma Beta 5 mechanic Odb.: Obec Pača
Dod.: ABC FACHCENTRUM s. r. o.
359.90 €
Za el. energiu polyfunkčnej budovy 10/2018 Odb.: Obec Pača
Dod.: MAGNA ENERGIA s. r. o.
132.42 €
Zhotovenie vstupnej tabule do obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Stolár Baffy - Baffyu Ľudovít
1114.70 €
Materiál na zhotovenie turistickej tabule Odb.: Obec Pača
Dod.: DP works s. r. o. Šebastovce
606.72 €
Za služby mobilnej siete prac. obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
36.98 €
Za vývoz VKK 3 ks Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
600.00 €
Vystúpenie FS Dubina na Oslavách obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Občianske združenie Rožňavskí permoníci
100.00 €
Za el. energiu polyfunkčnej budovy 9/2018 Odb.: Obec Pača
Dod.: MAGNA ENERGIA s. r. o.
132.42 €
On line prístup Verejná správa Odb.: Obec Pača
Dod.: Poradca podnikateľa spo. s. r.o.
117.00 €
Za hygienický materiál a sanitu v KD 9/2018 Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
5.83 €
Vysprávka múrikov v priestoroch dvora Kultúrneho domu Odb.: Obec Pača
Dod.: Július Tolvaj
700.00 €
Led Zdroje a uličné svietidlá Odb.: Obec Pača
Dod.: Tiplux, s. r. o.
454.80 €
Kultúrny program Milana Rendoša - Oslavy obce Odb.: Obec Pača
Dod.: IM Informačné centrum
1200.00 €
Doprava folklórnych súborov na Oslavy obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Eurobus a. s.
127.00 €
Za služby mobilnej siete prac. obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
32.00 €
Nákup vody do VV Odb.: Obec Pača
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s.
379.25 €
Materiál na oslavu Obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Ladislav Mihalik LAAX
158.05 €
Materiál na občerstvenie v rámci Osláv Obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Ladislav Mihalik LAAX
27.00 €
Vystúpenie ľudovej hudby Ondreja Hlaváča v rámci Osláv Obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Občianske združenie LHOH - ľudová hudba Ondreja Hlaváča
520.00 €
Kultúrny program v rámci Osláv 680. výročia od 1. písomnej zmienky o obci Odb.: Obec Pača
Dod.: Jozef Varga - Jožko Jožka
400.00 €
Za vývoz TKO 8/2018 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
798.95 €
Za trofeje na cyklosúťaž v rámci Osláv obce Odb.: Obec Pača
Dod.: JES SK, s. r. o.
59.36 €
Za služby pevnej siete za 8/2018 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
30.00 €
Za zemný plyn OcU, polyfunkčná budova za 9/2018 Odb.: Obec Pača
Dod.: INNOGY SLOVENSKO s.r.o.
237.60 €
Za prevádzkovanie verejného vodovodu 8/2018 Odb.: Obec Pača
Dod.: Aqua Spiš plus s. r. o.
120.00 €
Reklamné predmety s podtlačou - Oslavy Obce Odb.: Obec Pača
Dod.: JES SK, s. r. o.
3032.52 €
Tlač knihy, pohľadnice o obci Odb.: Obec Pača
Dod.: JES SK, s. r. o.
3435.00 €
Reklamný pútač na oslavy obce - baner Odb.: Obec Pača
Dod.: IGLI desing s. r .o.
115.20 €
Za služby mobilnej siete prac. obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
36.98 €
Plakety s krabicou - ďakovné na Oslavy 680. výročia 1. písomnej zmienky o obci Odb.: Obec Pača
Dod.: Hedvika Kertézsová, pohary sport i hobby
390.00 €
Exteriérová plastová mapa Volovské Vrchy Odb.: Obec Pača
Dod.: VKU Harmanec s. r. o.
360.00 €
Toner do tlačiarne Odb.: Obec Pača
Dod.: Patrik Pánik
89.80 €
Chlór na dezinfekciu vody z VV Odb.: Obec Pača
Dod.: PLAST PRODUKT SLOVAKIA s. r. o.
28.32 €
Grafické spracovanie podkladov do knihy Odb.: Obec Pača
Dod.: JES SK, s. r. o.
2221.00 €
Za služby mobilnej siete prac. obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
32.50 €
OOPP a MTZ pre DHZ Odb.: Obec Pača
Dod.: PROMETEUS-SL s. r. o.
1539.84 €
Za práce na predaudite účtovnej závierky za rok 2018 Odb.: Obec Pača
Dod.: Ing. Andrea Zálepová, CA
150.00 €
Za prevádzkovanie verejného vodovodu 7/2018 Odb.: Obec Pača
Dod.: Aqua Spiš plus s. r. o.
120.00 €
Zľavová karta - reklama a propagácia Odb.: Obec Pača
Dod.: Syglo s. r. o.
234.00 €
Za hygienický materiál a sanitu v KD 8/2018 Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
5.83 €
Za služby pevnej siete za 7/2018 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
30.00 €
Za zemný plyn OcU, polyfunkčná budova za 8/2018 Odb.: Obec Pača
Dod.: INNOGY SLOVENSKO s.r.o.
237.60 €
Za el. energiu VO 6-8/2018 Odb.: Obec Pača
Dod.: VSE a.s.
118.00 €
Za vývoz TKO 7/2018 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
535.55 €
Manažment projektu ,,Rekonštrukcia miestnej cesty a chodníka" Odb.: Obec Pača
Dod.: BO a VA s. r. o.
1076.40 €
Za el. energiu polyfunkčnej budovy 8/2018 Odb.: Obec Pača
Dod.: MAGNA ENERGIA s. r. o.
132.42 €
Systémová podpora URBIS MADE Odb.: Obec Pača
Dod.: MADE spol. s. r. o.
460.00 €
Za služby mobilnej siete prac. obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
36.98 €
Za spracovanie hlásenia o vzniku odpadu za 2 Q. 2018 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
12.00 €
Chodník ku kostolu - stavebné a udržiavacie práce Odb.: Obec Pača
Dod.: Panters, s. r. o.
35255.38 €
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Cintorínska ulica Odb.: Obec Pača
Dod.: Energovod, s. r. o
35100.00 €
Zemiaca súprava ND vodovod Odb.: Obec Pača
Dod.: Humin s.r.o
182.88 €
Za vývoz VKK 2 ks Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
375.34 €
Odpadová nádoba Odb.: Obec Pača
Dod.: MEVAKO s. r. o.
33.00 €
Za minimálny rozbor vody z VV Odb.: Obec Pača
Dod.: EKOLAB s. r. o.
131.40 €
Za geodetické práce, zameranie stavieb, oddelenie parciel, určenie vlastníckych práv k nehnuteľnosti Odb.: Obec Pača
Dod.: Geodézia Rožňava s.r.o.
450.00 €
Za geodetické práce, zameranie stavieb, oddelenie parciel, určenie vlastníckych práv k nehnuteľnosti Odb.: Obec Pača
Dod.: Geodézia Rožňava s.r.o.
427.00 €
Za služby mobilnej siete prac. obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
32.03 €
Za výkon technika PO za 2. Q. 2018 Odb.: Obec Pača
Dod.: Stanislav Lisák
125.00 €
Mapa obce - raster mapy Odb.: Obec Pača
Dod.: Geodetický a kartografický ústav Bratislava
100.00 €
Členský príspevok za rok 2018 Odb.: Obec Pača
Dod.: Občianske združenie MAS Gemer-Rožňava
150.00 €
Za hygienický materiál a sanitu v KD 7/2018 Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
5.83 €
Za zemný plyn OcU, polyfunkčná budova za 7/2018 Odb.: Obec Pača
Dod.: INNOGY SLOVENSKO s.r.o.
237.60 €
Za služby pevnej siete za 6/2018 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
30.00 €
Nákup chlóru - dezinfekcia vody vo VV Odb.: Obec Pača
Dod.: PLAST PRODUKT SLOVAKIA s. r. o.
40.32 €
Za prevádzkovanie verejného vodovodu 6/2018 Odb.: Obec Pača
Dod.: Aqua Spiš plus s. r. o.
120.00 €
Za vývoz TKO 6/2018 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
536.25 €
Doprava dôchodcov na zájazd Rapovce Odb.: Obec Pača
Dod.: Eurobus a. s.
312.00 €
Za el. energiu polyfunkčná budova 7/2018 Odb.: Obec Pača
Dod.: MAGNA ENERGIA s. r. o.
132.42 €
Za služby mobilnej siete Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
39.99 €
Čistiace potreby Odb.: Obec Pača
Dod.: Briston s. r. o.
156.00 €
Ubytovanie účastníka ZMOS v BA Odb.: Obec Pača
Dod.: RVC - Združenie obcí regionálne vzdelávacie
125.40 €
Audit účtovej závierky a audit výročnej správy Odb.: Obec Pača
Dod.: Ing. Andrea Zálepová, CA
550.00 €
Za vývoz 5 ks VKK Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
1147.07 €
Za služby mobilnej siete Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
32.48 €
Školenie členov DHZO Odb.: Obec Pača
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana
40.00 €
Rekonštrukcia práce na Dome smútku Odb.: Obec Pača
Dod.: Július Tolvaj
744.00 €
Za hygienický materiál a sanitu do KD Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
5.83 €
Za vývoz TKO 5/2018 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
468.54 €
Za zemný plyn polyfunkčná budova, OcU 6/2018 Odb.: Obec Pača
Dod.: INNOGY SLOVENSKO s.r.o.
237.60 €
Za služby pevnej siete Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
30.00 €
Za prevádzkovanie verejného vodovodu 5/2018 Odb.: Obec Pača
Dod.: Aqua Spiš plus s. r. o.
120.00 €
Za el. energiu polyfunkčná budova 6/2018 Odb.: Obec Pača
Dod.: MAGNA ENERGIA s. r. o.
132.42 €
Za služby mobilnej siete Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
36.98 €
Tonery do tlačiarne Odb.: Obec Pača
Dod.: Patrik Pánik
209.50 €
Ďakovná plaketa - 50 r. jubileum Milan Cmorik Odb.: Obec Pača
Dod.: JES SK, s. r. o.
37.10 €
Dezinfekcia (chlór) na úpravu vody 10 l Odb.: Obec Pača
Dod.: PLAST PRODUKT SLOVAKIA s. r. o.
8.16 €
Kamerový systém v obci Odb.: Obec Pača
Dod.: Slavomír Harmata
988.00 €
Kamerový systém v obci Odb.: Obec Pača
Dod.: Slavomír Harmata
6943.00 €
Predplatné časopisu Učto ROPO aObcí 2018 Odb.: Obec Pača
Dod.: Wolters Kluwer s.r.o.
56.00 €
LED Zdroje na VO Odb.: Obec Pača
Dod.: Tiplux, s. r. o.
288.00 €
Za služby mobilnej siete Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
29.18 €
Za minimálny rozbor vody z verejného vodovodu Odb.: Obec Pača
Dod.: EKOLAB s. r. o.
119.40 €
Za služby pevnej siete Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
30.00 €
Za hygienický materiál a sanitu do KD Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
5.83 €
Za el. energiu VO - píla 3-5/2018 Odb.: Obec Pača
Dod.: VSE a.s.
118.00 €
Za zemný plyn polyfunkčná budova, OcU 5/2018 Odb.: Obec Pača
Dod.: INNOGY SLOVENSKO s.r.o.
237.60 €
Porez guľatiny na altánok Odb.: Obec Pača
Dod.: Jozef Boršodi
48.00 €
Za vývoz TKO 4/2018 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
470.26 €
Písanie textov do knihy o obci Pača Odb.: Obec Pača
Dod.: JES SK, s. r. o.
1000.00 €
Čistiace a hygienické potreby Odb.: Obec Pača
Dod.: Lyreco CE, SE
128.58 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Pača
Dod.: Lyreco CE, SE
305.27 €
Predplatné za smernice a on-line prístup do archívu Odb.: Obec Pača
Dod.: Verlag Dashofer, vydavateľstvo s. r. o.
147.00 €
Za prevádzkovanie verejného vodovodu 4/2018 Odb.: Obec Pača
Dod.: Aqua Spiš plus s. r. o.
120.00 €
Za el. energiu polyfunkčná budova 5/2018 Odb.: Obec Pača
Dod.: MAGNA ENERGIA s. r. o.
132.42 €
Oprava a údržba MRU - rozhlasová ústredňa OcU a DS Odb.: Obec Pača
Dod.: Viktor Kerekeš - VIDIKON
380.00 €
Za služby mobilnej siete 4/2018 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
36.98 €
Kamerový systém v obci zálohová platba Odb.: Obec Pača
Dod.: Slavomír Harmata
6943.00 €
Vypracovanie znaleckého posudku pre Požiarnu zbrojnicu,Sušiacu vežu a sociálne zariadenie na OcU Odb.: Obec Pača
Dod.: Ing. Dyonýz Doboš
164.00 €
Pneumatiky na Opel Zafira 4 ks Odb.: Obec Pača
Dod.: DMB s. r. o.
217.49 €
Rezivo a zhotovenie altánku pri autobusovej zastávke Odb.: Obec Pača
Dod.: Pavol Horňák
334.48 €
Pištoľ na striekanie motor. vozidiel Odb.: Obec Pača
Dod.: FARKAZ s. r. o.
24.00 €
Za vývoz 2 ks VKK Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
418.78 €
Za spracovanie hlásenia o vzniku odpadu za I. Q. 2018 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
12.00 €
Za služby mobilnej siete Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
31.34 €
Za hygienický materiál a sanitu do KD Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
5.76 €
Za zemný plyn polyfunkčná budova, OcU 4/2018 Odb.: Obec Pača
Dod.: INNOGY SLOVENSKO s.r.o.
237.60 €
Za služby pevnej siete Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
30.00 €
Za výkon technika PO, CO za 1-3 2018 Odb.: Obec Pača
Dod.: Stanislav Lisák
125.00 €
Za vývoz TKO 3/2018 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
702.53 €
Za prevádzkovanie verejného vodovodu 3/2018 Odb.: Obec Pača
Dod.: Aqua Spiš plus s. r. o.
120.00 €
Za el. energiu polyfunkčná budova 4/2018 Odb.: Obec Pača
Dod.: MAGNA ENERGIA s. r. o.
132.42 €
Poháre víťazov - stolnotenisový turnaj Odb.: Obec Pača
Dod.: Librex s. r. o.
41.40 €
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a obrazových záznamov za verejný prenos Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovgram
38.50 €
Za služby pevnej siete Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
36.98 €
Za služby pevnej siete Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
30.00 €
Stravné lístky Odb.: Obec Pača
Dod.: Le Cheque Dejeuner s. r. o.
5013.89 €
Za služby mobilnej siete Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
29.34 €
Za hygienický materiál a sanitu do KD Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
5.76 €
Tonery do tlačiarne Odb.: Obec Pača
Dod.: Patrik Pánik
193.50 €
Za služby pevnej siete Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
30.00 €
Za prevádzkovanie verejného vodovodu 2/2018 Odb.: Obec Pača
Dod.: Aqua Spiš plus s. r. o.
120.00 €
Za vývoz TKO 2/2018 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
469.96 €
Za služby mobilnej siete Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
40.99 €
Servisná prehliadka a údržba motorového vozidla Opel Odb.: Obec Pača
Dod.: Jánosdeák Štefan - SILVER FOX - auto moto
420.53 €
Za el. energiu polyfunkčná budova 3/2018 Odb.: Obec Pača
Dod.: MAGNA ENERGIA s. r. o.
132.42 €
Vlajky, ďakovné listy - 40. ročník Gemerskej stopy Odb.: Obec Pača
Dod.: JES SK, s. r. o.
278.77 €
Uličné svietidlo ED-LED 2 18W s držiakom Odb.: Obec Pača
Dod.: Tiplux, s. r. o.
112.80 €
Nástenná oznamovacia tabuľa ku Domu smútku Odb.: Oľga Vargová
Dod.: FORPLAST SYSTEMS s. r. o.
259.70 €
publikácia účtovné súvzťažnosti 2018 Odb.: Obec Pača
Dod.: RVC - Regionálne vzdelávacie centrum Košice
29.50 €
Aktualizácia dát katastra2018 Odb.: Obec Pača
Dod.: TOPSET Solutions s. r. o.
36.00 €
Darčekové predmety z príležitosti 40. výročia Gemerskej stopy - ocenenie účastníkov Odb.: Obec Pača
Dod.: Margaretka PO, s. r. o.
530.20 €
Aktualizácia programov v roku 2018 VIN CITY kataster Odb.: Obec Pača
Dod.: TOPSET Solutions s. r. o.
156.00 €
Za služby pevnej siete Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
29.34 €
Za minimálny rozbor vody z verejného vodovodu Odb.: Obec Pača
Dod.: EKOLAB s. r. o.
78.50 €
Čistiace a hygienické potreby - osviežovača Odb.: Obec Pača
Dod.: Patrik Marák - PAMA
48.00 €
Za hygienický materiál a sanitu do KD Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
5.76 €
Za služby pevnej siete Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
30.31 €
Za el. energiu VO - píla 1-2/2018 Odb.: Obec Pača
Dod.: VSE a.s.
118.00 €
Za zemný plyn polyfunkčná budova, OcU 2/2018 Odb.: Obec Pača
Dod.: INNOGY SLOVENSKO s.r.o.
398.00 €
Za prevádzkovanie verejného vodovodu 1/2018 Odb.: Obec Pača
Dod.: Aqua Spiš plus s. r. o.
120.00 €
Za vývoz TKO 1/2018 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
469.15 €
Za el. energiu polyfunkčná budova 2/2018 Odb.: Obec Pača
Dod.: MAGNA ENERGIA s. r. o.
132.42 €
Za všeobecný materiál na Obecnú zabíjačku Odb.: Obec Pača
Dod.: Ladislav Mihalik LAAX
78.91 €
Za hygienický materiál a sanitu do KD Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
21.60 €
Za služby pevnej siete Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
43.14 €
Vyúčtovanie el,energie za rok 2017 - ĽD Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Energy s. r. o.
32.29 €
Kolektívne korčuľovanie - dotácia hokejistom Odb.: Obec Pača
Dod.: Technické služby mesta Rožňava
543.98 €
Za hygienický materiál a sanitu do KD Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
133.50 €
Za spracovanie hlásenia o vzniku odpadu za IV. Q. 2017 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
12.00 €
Čerpadlo HCP 50 ASH21.1 400 V Odb.: Obec Pača
Dod.: Servis čerpadiel s. r. o.
684.00 €
Domové vodomery 10 ks Odb.: Obec Pača
Dod.: Humin s.r.o
638.64 €
Vyúčtovanie el,energie za rok 2017 - TJ vlek klzisko Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Energy s. r. o.
37.00 €
Vyúčtovanie el,energie za rok 2017 - TJ šatňa Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Energy s. r. o.
5.21 €
Vyúčtovanie el. energie 2017 VO Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Energy s. r. o.
27.32 €
Doprava turistov Novoročný výstup na Volovec Odb.: Obec Pača
Dod.: Eurobus a. s.
45.00 €
Za hygienický materiál a sanitu do KD Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
5.76 €
Tonery do tlačiarne Odb.: Obec Pača
Dod.: Patrik Pánik
169.60 €
Za vypracovanie lekárskeho posudku Odb.: Obec Pača
Dod.: MUDr. Vladislav Laciak
12.00 €
Práca, mzdy a odmeňovanie publikácie rok 2018 Odb.: Obec Pača
Dod.: Poradca podnikateľa spo. s. r.o.
59.56 €
Sencor vysávač SVC900-EUE 2ks Odb.: Obec Pača
Dod.: HAPPY elektro s. r. o.
118.00 €
Za služby mobilnej siete Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
35.18 €
Vyúčtovanie el,energie za rok 2017 - píla Odb.: Obec Pača
Dod.: VSE a.s.
104.86 €
Nákup kávovaru KRUPS EA81010 espresso Odb.: Obec Pača
Dod.: HAPPY elektro s. r. o.
329.00 €
Nákup tlačiarne HP Laser Jet MFP M227 sdn Odb.: Obec Pača
Dod.: E LINKX a. s. - HP Market
239.00 €
Prenosné ohrievače 2 ks Odb.: Obec Pača
Dod.: Studio moderna s. r. o.
82.59 €
Vyúčtovanie el. energie za rok 2017 v polyfunkčnej budove Odb.: Obec Pača
Dod.: MAGNA ENERGIA s. r. o.
747.88 €
Za plyn OcU, Polyfunkčnú budovu 1/2018 Odb.: Obec Pača
Dod.: INNOGY SLOVENSKO s.r.o.
398.00 €
Vyúčtovanie el. energie KD za rok 2017 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Energy s. r. o.
147.55 €
Vyúčtovanie el. energie OcU za rok 2017 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Energy s. r. o.
63.83 €
Vyúčtovanie spotreby el. energie Dod.: Slovak Energy s. r. o.
-366.78 €
Vyúčtovanie za el. energiu klzisko za rok 2017 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Energy s. r. o.
10.96 €
Vyúčtovanie el. energie DS za rok 2017 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Energy s. r. o.
514.99 €
Za vývoz TKO 12/2017 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
471.47 €
Za služby pevnej siete Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
26.14 €
Príspevok na zmluvnú dopravu 2017 Odb.: Obec Pača
Dod.: Eurobus a. s.
218.90 €
Publikácia ,,Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2018,, Odb.: Obec Pača
Dod.: AJFA+AVIS, s. r. o.
54.90 €
Za mobil starostu obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
36.98 €
Stravné lístky 683 ks Odb.: Obec Pača
Dod.: Le Cheque Dejeuner s. r. o.
2600.11 €
Za el. energiu polyfunkčná budova 1/2018 Odb.: Obec Pača
Dod.: MAGNA ENERGIA s. r. o.
63.78 €
Za výkon technika PO, CO za 4Q 2017 Odb.: Obec Pača
Dod.: Stanislav Lisák
125.00 €
Za materiál na verejné osvetlenie Odb.: Obec Pača
Dod.: Montrel Plus s. r. o.
59.63 €
Za stolové kalendáre pre občanov obce Odb.: Obec Pača
Dod.: JES SK, s. r. o.
170.00 €
Za vedenie účtu cenných papierov za rok 2017 Odb.: Obec Pača
Dod.: Prima Banka Slovensko a. s.
40.24 €
Za čiastkový rozbor vody z VV Odb.: Obec Pača
Dod.: EKOLAB s. r. o.
109.68 €
Za prevádzku Verejného vodovodu 12/2017 Odb.: Obec Pača
Dod.: Aqua Spiš plus s. r. o.
120.00 €
Za telefón, ISDN 12/2017 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
39.80 €
Za vývoz TKO 11/2017 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
469.48 €
Za vývoz 2 ks VKK Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
409.35 €
Za novoročné pozdravy Odb.: Obec Pača
Dod.: LIM PO s. r. o.
37.50 €
Za mobil pracovníka obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
29.18 €
Za pyrotechniku na oslavu Nového roku 2018 Odb.: Obec Pača
Dod.: ARROW SA s. r.o
194.00 €
Tonery do tlačiarne Odb.: Obec Pača
Dod.: Patrik Pánik
49.90 €
Elektroinštalačné práce v Dome smútku Odb.: Obec Pača
Dod.: Jaroslav Sústrik
900.00 €
Dáždniky s logom - reprezentačné poslancom OZ ukončenie roka Odb.: Obec Pača
Dod.: JES SK, s. r. o.
103.44 €
Za hygienický materiál a sanitu do KD 12/2017 Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
5.76 €
Členský príspevok za rok 2017 Odb.: Obec Pača
Dod.: Občianske združenie MAS Gemer-Rožňava
150.00 €
Za zemný plyn MŠ, OcU 12/2017 Odb.: Obec Pača
Dod.: INNOGY SLOVENSKO s.r.o.
398.00 €
Za el. energiu MŠ - stacionár 12/2017 Odb.: Obec Pača
Dod.: MAGNA ENERGIA s. r. o.
63.78 €
Žalúzie, sitá do Domu smútku v rámci rekonštrukcie Odb.: Obec Pača
Dod.: InTrust s. r. o. - interiérové štúdio
420.00 €
Za prevádzku Verejného vodovodu 11/2017 Odb.: Obec Pača
Dod.: Aqua Spiš plus s. r. o.
120.00 €
Revízie elektrických zariadení a objektov Odb.: Obec Pača
Dod.: Ing. Tibor Bulik-ELBAT
1657.20 €
LED Zdroje na VO Odb.: Obec Pača
Dod.: Tiplux, s. r. o.
134.40 €
Za mobil starostu obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
37.52 €
Stravné lístky 160 ks Odb.: Obec Pača
Dod.: Le Cheque Dejeuner s. r. o.
564.20 €
Platba za doménu a webstránku obce za rok 2018 Odb.: Obec Pača
Dod.: wbx s. r. o.
144.00 €
Košický korzár a Gemerské noviny 2018 Odb.: Obec Pača
Dod.: Petit Press a. s. Divízia Východ
174.00 €
Dosky na oznamovaciu tabuľu v obci Odb.: Obec Pača
Dod.: Pavol Horňák
330.84 €
Za hygienický materiál a sanitu do KD Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
5.76 €
Za telefón, ISDN Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
29.18 €
Za mobil pracovníka obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
29.18 €
Gumené koberce do služobného auta Odb.: Obec Pača
Dod.: MIZA autopoťahy s. r. o.
74.00 €
Šindle na oznamovaciu tabuľu obce Odb.: Obec Pača
Dod.: BASK s. r. o.
135.00 €
Za telefón, ISDN 11/2017 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
48.94 €
Za zemný plyn MŠ, OcU 11/2017 Odb.: Obec Pača
Dod.: VSE a.s.
398.00 €
Za el. energiu VO - píla Odb.: Obec Pača
Dod.: VSE a.s.
76.00 €
Autopoťahy do obecného automobilu Opel Odb.: Obec Pača
Dod.: MIZA autopoťahy s. r. o.
183.00 €
Dokončievacie práce na Dome smútku - stena Odb.: Obec Pača
Dod.: Ivan Šoltés
150.00 €
Práce na Dome smútku Odb.: Obec Pača
Dod.: Ivan Šoltés
50.00 €
Za vypracovanie projektu Požiarnej zbrojnice Odb.: Obec Pača
Dod.: INOVA - KER, s. r. o.
1818.00 €
Oprava a údržba stropu v Dome smútku Odb.: Obec Pača
Dod.: INOVA - KER, s. r. o.
4062.95 €
Za vývoz TKO 10/2017 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
470.27 €
Za el. energiu MŠ - stacionár 11/2017 Odb.: Obec Pača
Dod.: MAGNA ENERGIA s. r. o.
63.78 €
Za prevádzku Verejného vodovodu 10/2017 Odb.: Obec Pača
Dod.: Aqua Spiš plus s. r. o.
120.00 €
Za mobil starostu obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
37.48 €
Termosky 2 ks/ 14L Odb.: Obec Pača
Dod.: Gastromania CZ, s. r. o.
166.76 €
Ročná prehliadka plynových spotrebičov Odb.: Obec Pača
Dod.: ENES energetické služby Daniel Dovala
97.80 €
Oprava a údržba budovy MŠ Odb.: Obec Pača
Dod.: JUNO DS s.r.o.
3821.98 €
Za úplný rozbor pitnej vody z verejného vodovodu Odb.: Obec Pača
Dod.: EKOLAB s. r. o.
596.87 €
Za dodanie tonerov 2 ks Odb.: Obec Pača
Dod.: Patrik Pánik
30.80 €
Znalecký posudok na pozemok Odb.: Obec Pača
Dod.: Ing. Dyonýz Doboš
44.70 €
Za spracovanie hlásenia o vzniku odpadu za III. Q. 2017 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
12.00 €
Za hygienický materiál a sanitu do KD 10/2017 Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
5.76 €
Za vývoz 2 ks VKK Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
377.67 €
LED Zdroje - v rámci energetickej úspory Odb.: Obec Pača
Dod.: CITYLED s. r. o.
998.20 €
Za mobil pracovníka obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
29.18 €
Čelovka - lampa Odb.: Obec Pača
Dod.: Cool-ceny.sk
23.10 €
Za telefón, ISDN 10/2017 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
29.18 €
Reprezentačný materiál pre účastníkov okresného podujatia Mesiac úcty k starším 2017 Odb.: Obec Pača
Dod.: PPCentrum s. r. o.
181.91 €
Džbány do KD Odb.: Obec Pača
Dod.: Gastro mobile s. r. o.
52.58 €
Za plyn OcU, MŠ 10/2017 Odb.: Obec Pača
Dod.: INNOGY SLOVENSKO s.r.o.
398.00 €
Za výkon technika PO, CO za 3Q 2017 Odb.: Obec Pača
Dod.: Stanislav Lisák
125.00 €
Za vývoz TKO 9/2017 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
470.77 €
Za prevádzkovanie verejného vodovodu Odb.: Obec Pača
Dod.: Aqua Spiš plus s. r. o.
120.00 €
Za opravu a ozvučenie v DS Odb.: Obec Pača
Dod.: Viktor Kerekeš - VIDIKON
615.00 €
Za el. energiu MŠ - stacionár 10/2017 Odb.: Obec Pača
Dod.: MAGNA ENERGIA s. r. o.
63.78 €
Za mobil starostu obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
43.32 €
Za hygienický materiál a sanitu v KD za 8/20179 Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
5.76 €
VO - rekonštrukcia vnútorného osvetlenia budov Odb.: Obec Pača
Dod.: Elauk, s, r. o.
200.00 €
Medaile - cyklistická súťaž Odb.: Obec Pača
Dod.: LIM PO s. r. o.
104.80 €
Vypracovanie lekárskeho posudku Odb.: Obec Pača
Dod.: MUDr. Vladislav Laciak
12.00 €
Za mobil prac. obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
-29.18 €
Strešná krytina, okapy a príslušenstvo na prístrešok nad obcou Odb.: Obec Pača
Dod.: GS DOM s. r. o.
872.53 €
Za práce na predaudite účtovnej závierky za rok 2017 Odb.: Obec Pača
Dod.: Ing. Andrea Zálepová, CA
150.00 €
Dodanie studničky ku Domu smútku Odb.: Obec Pača
Dod.: MAX GARDEN s. r. o
203.00 €
Za hygienický materiál OcU Odb.: Obec Pača
Dod.: Briston s. r. o.
18.00 €
Za plyn OcU, stacionár Odb.: Obec Pača
Dod.: INNOGY SLOVENSKO s.r.o.
398.00 €
Za vývoz TKO 8/2017 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
702.41 €
Za telefón, ISDN za 8/2017 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
29.00 €
Oprava výtlkov na MK Hlavná ul. Odb.: Obec Pača
Dod.: SANAS, s. r. o.
8007.71 €
Za prevádzku verejného vodovodu 8/2017 Odb.: Obec Pača
Dod.: Aqua Spiš plus s. r. o.
120.00 €
Tatranský profil - stavba altánku nad obcou Odb.: Obec Pača
Dod.: Mária Oravcová - Drevomax
529.15 €
El. energia v Dennom stacionári 9/2017 Odb.: Obec Pača
Dod.: MAGNA ENERGIA s. r. o.
63.78 €
Za mobil starostu obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
183.50 €
Údržba vodovodu, výmena vodomerov Odb.: Obec Pača
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s.
274.58 €
Minimálny rozbor pitnej vody Odb.: Obec Pača
Dod.: EKOLAB s. r. o.
104.64 €
Pracovné náradie, pomôcky a OOPP pre PO Odb.: Obec Pača
Dod.: PROMETEUS-SL s. r. o.
1582.80 €
Za spracovanie hlásenia o vzniku odpadu za 2. Q Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
12.00 €
Za mobil prac. obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
30.19 €
Zhotovenie dekorácie do domu smútku v rámci rekonštrukcie DS Odb.: Obec Pača
Dod.: Ivan Šoltés
600.00 €
Solárne svietidlo, stĺp, osadenie pri cintoríne Odb.: Obec Pača
Dod.: Tiplux, s. r. o.
1839.98 €
Svetlo a LED zdroj na ul. Cintorínskej Odb.: Obec Pača
Dod.: Tiplux, s. r. o.
182.40 €
Čistiace a hygienické potreby Odb.: Obec Pača
Dod.: MIHI. sk. s. r. o.
44.42 €
Za mobil prac. obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
29.18 €
Team Viewer k programu WinCity Odb.: Obec Pača
Dod.: TOPSET Solution s.r.o
18.00 €
Za vývoz VKK 2 ks Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
389.83 €
Za hygienický materiál a sanitu v KD za 8/2017 Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
5.76 €
Za telefón, ISDN za 8/2017 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
29.00 €
Za zemný plyn OcU a denný stacionár 8/2017 Odb.: Obec Pača
Dod.: INNOGY SLOVENSKO s.r.o.
398.00 €
El. energia VO - píla 6-8/2017 Odb.: Obec Pača
Dod.: VSE a.s.
76.00 €
Systémová podpora Urbis Odb.: Obec Pača
Dod.: MADE spol. s. r. o.
460.00 €
Za prevádzku verejného vodovodu 7/2017 Odb.: Obec Pača
Dod.: Aqua Spiš plus s. r. o.
120.00 €
Za vývoz TKO 7/2017 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
471.77 €
El. energia v Dennom stacionári 8/2017 Odb.: Obec Pača
Dod.: MAGNA ENERGIA s. r. o.
63.78 €
Materiál do Domu smútku - rekonštrukcia Odb.: Obec Pača
Dod.: Spoločnosť kredit s. r. o.
88.84 €
Za mobil starostu obce 22.6 - 21.07.2017 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
36.98 €
Kniha Gemer z neba Odb.: Obec Pača
Dod.: CBS Foto s.r.o.
167.75 €
Za výkon technika PO 2.Q.2017 Odb.: Obec Pača
Dod.: Stanislav Lisák
130.00 €
Za hygienický materiál a sanitu v KD za 7/2017 Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
5.76 €
Rekonštrukcia Domu Smútku Odb.: Obec Pača
Dod.: KORO-MARO s.r.o
3975.00 €
Publikácia - susedské spory v obci Odb.: Obec Pača
Dod.: Wolters Kluwer s.r.o.
27.10 €
Zemný plyn OcU, MŠ 7/2017 Odb.: Obec Pača
Dod.: INNOGY SLOVENSKO s.r.o.
398.00 €
Poplatok za telefón, ISDN 7/2017 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
29.00 €
Za vývoz TKO 6/2017 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
470.18 €
Materiál do Domu smútku - rekonštrukcia Odb.: Obec Pača
Dod.: Spoločnosť kredit s. r. o.
1411.64 €
Práce na Dome smútku Odb.: Obec Pača
Dod.: KORO-MARO s.r.o
500.00 €
Za dodávku elektrickej energie 7/2017 Odb.: Obec Pača
Dod.: MAGNA ENERGIA s. r. o.
63.78 €
Za prevádzku verejného vodovodu 6/2017 Odb.: Obec Pača
Dod.: Aqua Spiš plus s. r. o.
120.00 €
Počítače s príslušenstvom HP Pavilion 24 2 ks Odb.: Obec Pača
Dod.: FOCUS-computers s. r . o.
1382.00 €
Tonery do tlačiarne Odb.: Obec Pača
Dod.: Patrik Pánik
470.90 €
Za mobil starostu obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
37.79 €
Za jedálenské kupóny Odb.: Obec Pača
Dod.: Le Cheque Dejeuner s. r. o.
1645.54 €
Minimálny rozbor vody z verejného vodovodu Odb.: Obec Pača
Dod.: EKOLAB s. r. o.
104.64 €
Prenosný hasiaci prístroj Odb.: Obec Pača
Dod.: Štefan Šmelko
162.00 €
Vývoz a likvidácia VKK Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
834.87 €
Za mobil prac. obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
29.18 €
Rekonštrukcia Domu smútku Odb.: Obec Pača
Dod.: KORO-MARO s.r.o
1000.00 €
Za hygienický materiál do KD Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
5.76 €
Oprava cesty Hamunka - k vodojemu Odb.: Obec Pača
Dod.: Ladislav Zán
1585.20 €
Za telefón, ISDN 6/2017 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
29.56 €
Za zemný plyn MŠ, OcU Odb.: Obec Pača
Dod.: INNOGY SLOVENSKO s.r.o.
398.00 €
Za práce na audite účtovnej závierky 2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: Ing. Andrea Zálepová, CA
550.00 €
Za vývoz TKO 5/2017 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
469.88 €
Stojan kovový na dáždnik - OcU Odb.: Obec Pača
Dod.: Paciga s. r. o.
61.00 €
Dlažba, fugovacia hmota do Domu smútku Odb.: Obec Pača
Dod.: Bagira Agnesa Badinová
700.00 €
Za prevádzku verejného vodovodu 5/2017 Odb.: Obec Pača
Dod.: Aqua Spiš plus s. r. o.
120.00 €
Rekonštrukcia Domu smútku Odb.: Obec Pača
Dod.: KORO-MARO s.r.o
1500.00 €
Dodanie hadicového navijákového systému STAR 25/30 Odb.: Obec Pača
Dod.: Štefan Šmelko
210.00 €
Za el. energiu MŠ - Stacionár 6/2017 Odb.: Obec Pača
Dod.: MAGNA ENERGIA s. r. o.
63.78 €
Pracovné oblečenie na 54§ z prostriedkov UPSVaR Odb.: Obec Pača
Dod.: Anežka Kováčová - Kolor centrum
479.11 €
Soklová omietka do Domu smútku Odb.: Obec Pača
Dod.: Mária Iványová - PEMOcolor
202.06 €
Za mobil starostu obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
36.98 €
Kontrola a oprava HP a hadicových zariadení Odb.: Obec Pača
Dod.: Štefan Šmelko
239.88 €
Kontrola podzemných hydrantov Odb.: Obec Pača
Dod.: Štefan Šmelko
251.44 €
Jedálne kupóny 1000 ks á 3,40 eur Odb.: Obec Pača
Dod.: Le Cheque Dejeuner s. r. o.
3488.74 €
Časopis Právo pre ROPO a obce 2017 Odb.: Obec Pača
Dod.: Wolters Kluwer s.r.o.
55.80 €
Rekonštrukcia Domu smútku Odb.: Obec Pača
Dod.: KORO-MARO s.r.o
1500.00 €
Za mobil prac. obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
32.95 €
Za el. energiu 3-5/2017 - VO - píla Odb.: Obec Pača
Dod.: VSE a.s.
10.00 €
Platba za doménu, webhosting a zálohu web stránky Odb.: Obec Pača
Dod.: wbx s. r. o.
144.00 €
Za telefón, ISDN 4/2017 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
29.00 €
Za zemný plyn MŠ, OcU Odb.: Obec Pača
Dod.: INNOGY SLOVENSKO s.r.o.
398.00 €
Výčapné zariadenie Odb.: Obec Pača
Dod.: HK Plus s. r. o.
589.28 €
Minimálny rozbor vody z verejného vodovodu Odb.: Obec Pača
Dod.: EKOLAB s. r. o.
79.44 €
Za prevádzku verejného vodovodu 4/2017 Odb.: Obec Pača
Dod.: Aqua Spiš plus s. r. o.
120.00 €
Čistiace a hygienické potreby Odb.: Obec Pača
Dod.: Briston s. r. o.
31.00 €
Za vývoz TKO 4/2017 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
472.67 €
Dodávka el. energie MŠ - stacionár 5/2017 Odb.: Obec Pača
Dod.: MAGNA ENERGIA s. r. o.
63.78 €
Za hygienický materiál do KD Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
5.76 €
Za mobil starostu obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
36.98 €
Obrusy do KD Odb.: Obec Pača
Dod.: Tibor Farkaš - Belivie
160.00 €
Za spracovanie hlásenia o vzniku odpadu Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
12.00 €
Palivové drevo Odb.: Obec Pača
Dod.: Spoločnosť majiteľov lesa a pasienkov - PS
84.24 €
Za výkon technika PO 1.Q. 2017 Odb.: Obec Pača
Dod.: Stanislav Lisák
125.00 €
Aktualizácia dát katastra Odb.: Obec Pača
Dod.: TOPSET Solution s.r.o
36.00 €
Toner do tlačiarne Odb.: Obec Pača
Dod.: Magic Print s.r.o.
48.00 €
Licencia a aktualizácia programov Odb.: Obec Pača
Dod.: TOPSET Solution s.r.o
156.00 €
Za mobil prac. obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
29.18 €
Oprava oka piestnice na UNC Odb.: Obec Pača
Dod.: Agrotrade Group, spol. s. r. o.
34.80 €
Vývoz a likvidácia VKK 2 ks Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
414.11 €
Poháre víťazov - stolnotenisový turnaj Odb.: Obec Pača
Dod.: LIM PO s. r. o.
40.50 €
Za el. energiu MŠ - Stacionár 4/2017 Odb.: Obec Pača
Dod.: MAGNA ENERGIA s. r. o.
63.78 €
Za telefón, ISDN 3/2017 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
24.89 €
Čistiace potreby do KD, DS a OcU Odb.: Obec Pača
Dod.: Briston s. r. o.
72.00 €
Za zemný plyn MŠ, OcU Odb.: Obec Pača
Dod.: INNOGY SLOVENSKO s.r.o.
398.00 €
Hygienický materiál a sanita do KD za 4/2017 Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
5.76 €
Za vývoz TKO 3/2017 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
702.86 €
Za prevádzku verejného vodovodu 3/2017 Odb.: Obec Pača
Dod.: Aqua Spiš plus s. r. o.
120.00 €
Ročný on-line prístup do portálu Verejná správa Odb.: Obec Pača
Dod.: Poradca podnikateľa spo. s. r.o.
96.00 €
Za mobil starostu obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
39.49 €
Dekoračné nálepky na stenu Odb.: Obec Pača
Dod.: I Can Academy Slovakia s. r. o.
24.00 €
Pokládka dlažby a osadenie soklov na chodbe Ocu Odb.: Obec Pača
Dod.: KORO-MARO s.r.o
120.00 €
Vyúčtovanie spotreby zemného plynu za rok 2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: INNOGY SLOVENSKO s.r.o.
1648.94 €
Vešiaková stena Odb.: Obec Pača
Dod.: NK-PLUS s. r. o.
98.00 €
Za prehrávanie zvukových záznamov prostredníctvom miestneho rozhlasu za rok 2017 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovgram
38.50 €
Nákup Kompresora Odb.: Obec Pača
Dod.: Prochoice, s.r.o.
106.56 €
Doprava turistov 7.03.2017 Odb.: Obec Pača
Dod.: Eurobus a. s.
23.33 €
Za mobil prac. obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
29.18 €
Toner do tlačiarne Odb.: Obec Pača
Dod.: Magic Print s.r.o.
102.00 €
Za el. energiu v Dennom stacionári za 3/2017 Odb.: Obec Pača
Dod.: MAGNA ENERGIA s. r. o.
63.78 €
Za telefon, ISDN 2/2017 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
5.96 €
Za vývoz TKO 2/2017 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
470.77 €
Vypracovanie lekárskeho posudku Odb.: Obec Pača
Dod.: MUDr. Vladislav Laciak
12.00 €
Za prevádzku verejného vodovodu 2/2017 Odb.: Obec Pača
Dod.: Aqua Spiš plus s. r. o.
120.00 €
Za mobil starostu obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
40.99 €
Za hygienický materiál v KD Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
5.76 €
Rozbor vody z obec. vodovodu - minimálny Odb.: Obec Pača
Dod.: EKOLAB s. r. o.
104.64 €
Za mobil prac. obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
29.18 €
Oprava rozhlasovej ústredne Odb.: Obec Pača
Dod.: Viktor Kerekeš - VIDIKON
87.00 €
Kniha Gemer z neba - 1.časť Odb.: Obec Pača
Dod.: CBS Foto s.r.o.
187.00 €
Autorská odmena za používanie hudobných diel v MR Odb.: Obec Pača
Dod.: SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský prejav
14.28 €
Brúska na nože Odb.: Obec Pača
Dod.: A-Z STROJ s. r. o.
37.50 €
Za el. energiu v Dennom stacionári za 2/2017 Odb.: Obec Pača
Dod.: MAGNA ENERGIA s. r. o.
112.18 €
Za telefon, ISDN 1/2017 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
35.72 €
Vyúčtovanie el. energie VO - píla za rok 2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Energy s. r. o.
3.36 €
Vyúčtovanie el. energie LD za rok 2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Energy s. r. o.
53.20 €
Vyúčtovanie el. energie DS za rok 2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Energy s. r. o.
0.00 €
Vyúčtovanie el. energie KD za rok 2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Energy s. r. o.
223.54 €
Kolektívne korčuľovanie - príspevok pre TJ Sokol Pača - hokejový oddiel Odb.: Obec Pača
Dod.: Technické služby mesta Rožňava
699.98 €
Za zemný plyn OcU a polyfunkčnú budovu 2/2017 Odb.: Obec Pača
Dod.: INNOGY SLOVENSKO s.r.o.
372.00 €
Za el. energiu VO - píla 1-2/2017 Odb.: Obec Pača
Dod.: VSE a.s.
198.00 €
Za vývoz TKO 1/2017 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
470.87 €
Za prevádzku verejného vodovodu 1/2017 Odb.: Obec Pača
Dod.: AQUASPIŠ, spol. s. r. o.
120.00 €
Za hygienický materiál v KD Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
5.76 €
Za mobil starostu obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
37.28 €
Za spracovanie hlásenia o vzniku odpadu Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
14.40 €
Za vypracovanie lekárskeho posudku Odb.: Obec Pača
Dod.: MUDr. Vladislav Laciak
12.00 €
Za dopravu turistov - Turistický pochod "Novoročný výstup na Volovec" Odb.: Obec Pača
Dod.: Eurobus a. s.
20.83 €
Hygienické potreby Odb.: Obec Pača
Dod.: Papera s. r. o.
3.23 €
Za dodávku el. energie Polyfunkčná budova Odb.: Obec Pača
Dod.: MAGNA ENERGIA s. r. o.
112.34 €
Za opravu obecného motorového vozidla Opel Odb.: Obec Pača
Dod.: TSCHWI Igor Černaj
475.27 €
Za vývoz VKK 1 ks Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
196.57 €
Za mobil prac. obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
33.13 €
Za el. energiu v obci Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Energy s. r. o.
333.00 €
Kancelárske a čistiace potreby Odb.: Obec Pača
Dod.: Papera s. r. o.
27.40 €
Príspevok na verejnú autobusovú dopravu za rok 2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: Eurobus a. s.
218.90 €
Aktualizácia programov Katastra WinCity Odb.: Obec Pača
Dod.: TOPSET Solution s.r.o
4.20 €
Za el. energiu - vyúčtovanie 2016 - Denný stacionár Odb.: Obec Pača
Dod.: VSE a.s.
1041.32 €
Členský príspevok za rok 2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: Občianske združenie MAS Gemer-Rožňava
150.00 €
Za kancelárske a čistiace potreby Odb.: Obec Pača
Dod.: Papera s. r. o.
868.67 €
Za zemný plyn OcU a polyfunkčnú budovu 1/2017 Odb.: Obec Pača
Dod.: INNOGY SLOVENSKO s.r.o.
372.00 €
Za telefon, ISDN 12/2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
35.72 €
Za vývoz TKO 12/2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
471.97 €
Za hygienický materiál v KD Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
5.76 €
Predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" Odb.: Obec Pača
Dod.: AJFA+AVIS, s. r. o.
49.50 €
Za prevádzku verejného vodovodu 12/2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: AQUASPIŠ, spol. s. r. o.
120.00 €
Za mobil starostu obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
36.98 €
Za stravné lístky zamestnacom Odb.: Obec Pača
Dod.: Le Cheque Dejeuner s. r. o.
2055.14 €
Toner do tlačiarne Odb.: Obec Pača
Dod.: Magic Print s.r.o.
102.00 €
Oprava piestu na UNC Odb.: Obec Pača
Dod.: JTG-HydraSteel s. r. o.
90.36 €
Za vypracovanie štúdie kamerového systému Odb.: Obec Pača
Dod.: Ing. Peter Bulík
200.00 €
Gemerské noviny na rok 2017 - My rožňavsko Odb.: Obec Pača
Dod.: Petit Press a. s. Divízia Východ
25.00 €
Montáž a demontáž okien na dome smútku Odb.: Obec Pača
Dod.: Spišská stavebná spoločnosť s. r. o.
4761.74 €
Za vedenie účtu cenných papierov Odb.: Obec Pača
Dod.: Prima Banka Slovensko a. s.
40.24 €
Kancelárske potreby - archivačné spony Odb.: Obec Pača
Dod.: Sponka SK, s.r.o.
39.12 €
Za mobil pracovníka obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
29.18 €
Za vývoz VKK 2 ks Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
393.72 €
Denná tlač - Košický korzár na rok 2017 Odb.: Obec Pača
Dod.: Petit Press a. s. Divízia Východ
128.70 €
Za výkon technika požiarnej ochrany za 4 Q. 2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: Stanislav Lisák
125.00 €
Publikácie práca, mzdy a odmeňovanie na rok 2017 Odb.: Obec Pača
Dod.: Poradca podnikateľa spo. s. r.o.
32.87 €
Pyrotechnika na privítanie "Nového roku 2017" Odb.: Obec Pača
Dod.: ARROW SA s. r.o
191.76 €
Vybudovanie chodníka na obecnom cintoríne Odb.: Obec Pača
Dod.: Spišská stavebná spoločnosť s. r. o.
16668.73 €
Novoročné pozdravy Odb.: Obec Pača
Dod.: LIM PO s. r. o.
25.50 €
Za stravné kupóny Odb.: Sloves ZV pri OcU Drnava
Dod.: Obec Pača
28.40 €
Za nájom nebytových priestorov Denného stacionára 7-12/2016 Odb.: Zlaté lístie, n.o
Dod.: Obec Pača
6.00 €
Za služby spojené z užívaním Denného stacionára od 7-12/2016 Odb.: Zlaté lístie, n.o
Dod.: Obec Pača
2286.00 €
Za el. energiu v obci 12/2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: RIGHT POWER ENERGY,s.r.o.
333.00 €
Za telefón, ISDN za 11/2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
5.02 €
Za plyn 12/2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: INNOGY SLOVENSKO s.r.o.
372.00 €
Za hygienický materiál a sanitu do KD 11/2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
5.76 €
Za prevádzku verejného vodovodu za 11/2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: AQUASPIŠ, spol. s. r. o.
120.00 €
Za vývoz TKO 11/2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
471.07 €
Za mobil starostu obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
36.98 €
4 ks pneumatiky na Opel Odb.: Obec Pača
Dod.: PNEULINE.sk
279.40 €
Vianočná svetelná výzdoba - anjel Odb.: Obec Pača
Dod.: KPP COMPANY s. r. o.
930.60 €
Za mobil pracovníka obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
30.94 €
LED čelovka Odb.: Obec Pača
Dod.: Petr Javořík
23.70 €
Za zemný plyn OcU, stacionár za 11/2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: INNOGY SLOVENSKO s.r.o.
372.00 €
Za el. energiu polyf. budova - MŠ za 9-11/2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: VSE a.s.
274.00 €
Za el. energiu píla - VO 9-11/2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: VSE a.s.
91.00 €
LED zdroje - komponenty na VO Odb.: Obec Pača
Dod.: RT LED s.r.o., Radovan Barčovský
75.00 €
Za telefón, ISDN za 10/2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
35.72 €
Za vývoz TKO 10/2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
473.26 €
Za hygienický materiál a sanitu do KD 10/2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
5.76 €
Za el. energiu v obci 11/2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: RIGHT POWER ENERGY,s.r.o.
333.00 €
Za prevádzku verejného vodovodu za 10/2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: AQUASPIŠ, spol. s. r. o.
120.00 €
Za mobil starostu obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
45.82 €
Za úplná rozbor vody z verejného vodovodu Odb.: Obec Pača
Dod.: EKOLAB s. r. o.
593.88 €
Za spracovanie hlásenia o vzniku odpadu Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
14.40 €
Za výkon technika požiarnej ochrany Odb.: Obec Pača
Dod.: Stanislav Lisák
125.00 €
Za vývoz VKK 2 ks Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
351.21 €
Za mobil pracovníka obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
29.18 €
Za hygienický materiál a sanitu do KD Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
58.38 €
Oprava rozhlasovej ústredne Odb.: Obec Pača
Dod.: Viktor Kerekeš - VIDIKON
70.00 €
Poháre na streleckú súťaž ,,O putovný pohár starostu obce Pača" Odb.: Obec Pača
Dod.: LIM PO s. r. o.
97.00 €
Za zemný plyn OcU, MŠ za 10/2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: INNOGY SLOVENSKO s.r.o.
372.00 €
Za telefón, ISDN za 9/2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
36.42 €
Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ulici Jarkovej v obci Pača Odb.: Obec Pača
Dod.: SANAS, s. r. o.
1299.20 €
Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ulici Jarkovej v obci Pača Odb.: Obec Pača
Dod.: SANAS, s. r. o.
8845.75 €
Za vývoz TKO 9/2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
704.50 €
Za hygienický materiál a sanitu do KD 9/2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
5.76 €
Za prevádzku verejného vodovodu za 9/2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: AQUASPIŠ, spol. s. r. o.
120.00 €
Za audit účtovnej závierky za rok 2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: Ing. Andrea Zálepová, CA
250.00 €
Za el. energiu v obci 10/2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: RIGHT POWER ENERGY,s.r.o.
333.00 €
Za mobil starostu obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
37.38 €
Predaj budovy a skladu Odb.: Spoločnosť majiteľov lesa a pasienkov, pozemkové spoločenstvo Pača
Dod.: Obec Pača
1400.00 €
Za stravné kupóny Odb.: Sloves ZV pri OcU Drnava
Dod.: Obec Pača
269.40 €
Za čistiace a hygienické potreby - utierky z mikrovlákna Odb.: Obec Pača
Dod.: Ján Šurina TVS
56.37 €
Knihy Rožňava a okolie Odb.: Obec Pača
Dod.: JES SK, s. r. o.
105.00 €
Za vývoz VKK 3 ks Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
632.09 €
Za el. energiu v obci 9/2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: RIGHT POWER ENERGY,s.r.o.
333.00 €
Za mobil pracovníka obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
30.88 €
LED zdroje - komponenty na VO Odb.: Obec Pača
Dod.: RT LED s.r.o., Radovan Barčovský
100.00 €
Za zemný plyn OcU, stacionár za 9/2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: INNOGY SLOVENSKO s.r.o.
372.00 €
Ďakovný list - jubileum Odb.: Obec Pača
Dod.: LIM PO s. r. o.
50.80 €
Za výkon geodetických prác, zameranie stavby p.č. 94/1, určenie vlastníckych práv, adresný bod Odb.: Obec Pača
Dod.: Geodézia Rožňava s.r.o.
202.00 €
Za hygienický materiál a sanitu do KD 9/2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
5.76 €
Za vývoz TKO 8/2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
470.77 €
Za telefón, ISDN za 8/2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
47.72 €
Za prevádzku verejného vodovodu za 8/2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: AQUASPIŠ, spol. s. r. o.
120.00 €
Za minimálny rozbor vody z verejného vodovodu Odb.: Obec Pača
Dod.: EKOLAB s. r. o.
79.44 €
Za mobil starostu obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
39.35 €
Údržba a oprava hasičskej motorovej striekačky Odb.: Obec Pača
Dod.: DAMITT, s. r. o.
2014.80 €
Za mobil pracovníka obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
31.64 €
Tonery do tlačiarne Odb.: Obec Pača
Dod.: DAMEDIS s.r.o
38.85 €
Za telefón, ISDN za 7/2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
49.52 €
Za zemný plyn OcU, stacionár za 8/2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: VSE a.s.
372.00 €
Za el. energiu polyf. budova - MŠ za 6-8/2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: VSE a.s.
274.00 €
Za el. energiu píla - VO 6-8/2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: VSE a.s.
91.00 €
Za el. energiu v obce 8/2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: RIGHT POWER ENERGY,s.r.o.
333.00 €
Za vývoz TKO 7/2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
473.26 €
Za odpadové (kuka) nádoby Odb.: Obec Pača
Dod.: MEVAKO s. r. o.
374.40 €
Za hygienický materiál a sanitu do KD 8/2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
5.76 €
Výmena okien na Polyfunkčnej budove (MŠ) Odb.: Obec Pača
Dod.: KORO-MARO s.r.o
462.00 €
Paušál za prevádzku verejného vodovodu 7/2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: AQUASPIŠ, spol. s. r. o.
120.00 €
Za dodanie plastových vriec na komunálny odpad Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
138.60 €
Systémová podpora URBIS Odb.: Obec Pača
Dod.: MADE spol. s. r. o.
460.00 €
Za mobil starostu obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
36.98 €
Jedálne kupóny Odb.: Obec Pača
Dod.: Le Cheque Dejeuner s. r. o.
2163.25 €
Pneumatiky na traktor Odb.: Obec Pača
Dod.: RENOP, s.r.o.
283.43 €
OOPP pre pracovníkov VPP- obuv, monterky Odb.: Obec Pača
Dod.: Anežka Kováčová - Kolor centrum
148.99 €
Nájom nebytových priestorov - denného stacionára 4-6/2016 Odb.: Zlaté lístie, n.o
Dod.: Obec Pača
3.00 €
Za výkon technika požiarnej ochrany za 2Q. 2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: Stanislav Lisák
125.00 €
Za spracovanie hlásenia o vzniku odpadu Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
14.40 €
Za vývoz VKK 2 ks Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
403.27 €
Za mobil pracovníka obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
29.48 €
Zhotovenie 5 ks drevených stoličiek do ĽD Odb.: Obec Pača
Dod.: Tomáš Beňo - Stolárstvo
100.00 €
Refundácia nákladov za energie v Dennom stacionári za 4-6/2016 Odb.: Zlaté lístie, n.o
Dod.: Obec Pača
1143.00 €
Za hygienický materiál a sanitu do KD 7/2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
5.76 €
Za plyn MŠ a OcU 7/2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: INNOGY SLOVENSKO s.r.o.
372.00 €
Za vypracovanie lekárskeho posudku Odb.: Obec Pača
Dod.: MUDr. Vladislav Laciak
12.00 €
Za mobil pracovníka obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
30.40 €
Za el. energiu v obce 7/2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: RIGHT POWER ENERGY,s.r.o.
333.00 €
Za odvysielanie rozhlasových relácií Odb.: Rádio Makler, s. r. o.
Dod.: Obec Pača
5.00 €
Nákup párty stanu pre potreby obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Pártystany - Jičín s. r. o.
968.00 €
Za vývoz TKO 6/2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
24.00 €
Za vývoz TKO 6/2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
24.00 €
Za prevádzku verejného vodovodu za 6/2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: AQUASPIŠ, spol. s. r. o.
120.00 €
Long Life batéria pre notebooky ASUS F82 Odb.: Obec Pača
Dod.: Ing. Martin Maťaš - IT model
50.78 €
Za minimálny rozbor vody z verejného vodovodu Odb.: Obec Pača
Dod.: EKOLAB s. r. o.
79.44 €
Za mobil starostu obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
37.14 €
Tonery do tlačiarne Odb.: Obec Pača
Dod.: DAMEDIS s.r.o
359.13 €
Za el. energiu v obci za 6/2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: RIGHT POWER ENERGY,s.r.o.
333.00 €
Oprava obecného motorového vozidla Opel Zafira Odb.: Obec Pača
Dod.: TSCHWI Igor Černaj
246.01 €
Za audit účtovnej závierky za rok 2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: Ing. Andrea Zálepová, CA
450.00 €
Za zhotovenie programového dokumentu Spoločný program rozvoja obcí mikroregiónu Odb.: Obec Pača
Dod.: Združenie obcí ,,Mikroregión Čremošná"
300.00 €
Prevodovka na Opel - Zafira - obecný automobil Odb.: Obec Pača
Dod.: Ing. Milan Kozák
710.00 €
Vyhotovenie bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov Odb.: Obec Pača
Dod.: Richard Krajčík
110.00 €
Za zemný plyn OcU, stacionár za 6/2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: INNOGY SLOVENSKO s.r.o.
372.00 €
Za prevádzku verejného vodovodu za 5/2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: AQUASPIŠ, spol. s. r. o.
120.00 €
Náhradné diely na opravu obec. automobilu Opel Odb.: Obec Pača
Dod.: PSW TRADE, s. r. o
683.50 €
Za vývoz TKO 5/2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
471.97 €
Za vývoz TKO 5/2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
24.00 €
Propagačný materiál obce Odb.: Obec Pača
Dod.: LIM PO s. r. o.
770.40 €
Zriadenie webovej aplikácie Odb.: Obec Pača
Dod.: WEBEX media s. r. o.
738.00 €
Za mobil starostu obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
44.21 €
Platba za doménu a webhosting stránky Odb.: Obec Pača
Dod.: WEBEX media s. r. o.
84.00 €
Za vypracovanie znaleckého posudku Odb.: Obec Pača
Dod.: Ing. Dyonýz Doboš
83.88 €
Za el. energiu v obci za 5/2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: RIGHT POWER ENERGY,s.r.o.
333.00 €
Refundácia nákladov za energie v Dennom stacionári za 1-3/2016 Odb.: Zlaté lístie, n.o
Dod.: Obec Pača
1785.73 €
Nájom nebytových priestorov - denného stacionára 1-3/2016 Odb.: Zlaté lístie, n.o
Dod.: Obec Pača
3.00 €
Za mobil pracovníka obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
29.34 €
Za vývoz VKK 4 ks Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
972.45 €
Za telefón, ISDN za 4/2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
33.99 €
Za telefón, ISDN za 3/2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
29.00 €
Za telefón, ISDN za 2/2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
28.66 €
Za plyn MŠ a OcU 5/2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: INNOGY SLOVENSKO s.r.o.
372.00 €
Za el. energiu polyf. budova - MŠ za 3-5/2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: VSE a.s.
274.00 €
Za el. energiu píla - VO 3-5/2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: VSE a.s.
91.00 €
Za hygienický materiál a sanitu do KD 5/2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
5.76 €
Za výkon technika požiarnej ochrany za 1Q. 2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: Stanislav Lisák
125.00 €
Vývoz TKO za 4/2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
472.57 €
Za vývoz TKO 4/2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
24.00 €
Za odvysielanie rozhlasových relácií Odb.: JUKKA, s. r. o.
Dod.: Obec Pača
10.00 €
Za spracovanie žiadosti Odb.: Obec Pača
Dod.: Euro Dotácie, a. s.
1188.00 €
Za mobil starostu obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
40.96 €
Verejná správa SR - prístup do online systému Odb.: Obec Pača
Dod.: Poradca podnikateľa spo. s. r.o.
84.00 €
Mobilný telefón SONY EXPERIA starostovi obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
19.00 €
Za minimálny rozbor vody z verejného vodovodu Odb.: Obec Pača
Dod.: EKOLAB s. r. o.
79.44 €
Tonery do tlačiarne Odb.: Obec Pača
Dod.: DAMEDIS s.r.o
176.18 €
OOPP pre prac. na dobrovoľnícku činnosť § 52a Odb.: Obec Pača
Dod.: Anežka Kováčová - Kolor centrum
80.63 €
OOPP pre aktivačných pracovníkov - obuv Odb.: Obec Pača
Dod.: Anežka Kováčová - Kolor centrum
116.71 €
Za odvysielanie rozhlasových relácií Odb.: JUKKA, s. r. o.
Dod.: Obec Pača
10.00 €
Za mobil pracovníka obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
29.18 €
Za spracovanie hlásenia o vzniku odpadu za 1 Q. Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
14.40 €
Publikácie, zákony s komentárom Odb.: Obec Pača
Dod.: Wolters Kluwer s.r.o.
75.89 €
Za výber dodávateľa - podlimitná zákazka EKS - Výstavba športovo-oddychovej zóny obce Pača Odb.: Obec Pača
Dod.: Euro Dotácie, a. s.
780.00 €
Za zemný plyn OcU, MŠ za 4/2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: INNOGY SLOVENSKO s.r.o.
372.00 €
Za hygienický materiál a sanitu do KD 4/2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
5.76 €
Dodávka služby na verejné obstarávania el. energie Odb.: Obec Pača
Dod.: Prvá komunálna finančná a. s.
120.00 €
Dodávka služby na verejné obstarávania zemného plynu Odb.: Obec Pača
Dod.: Prvá komunálna finančná a. s.
120.00 €
Prenájom sály a výpožička vecí Odb.: Lesospol - Pozemkové spoločenstvo Pača
Dod.: Obec Pača
49.10 €
Za el. energiu 4/2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: RIGHT POWER ENERGY,s.r.o.
333.00 €
Za vývoz TKO 3/2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
694.90 €
Za vývoz TKO 3/2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
24.00 €
Paušál za prevádzku verejného vodovodu 3/2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: AQUASPIŠ, spol. s. r. o.
120.00 €
Za mobil starostu obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
40.49 €
Vyúčtovacia faktúra za zemný plyn OcU 2015 - 03/2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: INNOGY SLOVENSKO s.r.o.
1865.60 €
Odmeny výkonným umelcom za rok 2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovgram
38.50 €
Poháre na veľkonočný turnaj v stolnom tenise Odb.: Obec Pača
Dod.: LIM PO s. r. o.
38.20 €
Knihy, časopisy, noviny, on-line prístupy k nim Odb.: Obec Pača
Dod.: Poradca s. r. o.
19.90 €
Doprava turistov Odb.: Obec Pača
Dod.: Eurobus a. s.
29.00 €
Za mobil pracovníka obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
29.18 €
Poistenie majetku za obdobie 4-6/2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: Prvá komunálna finančná a. s.
48.65 €
Za manažment k projektu Odb.: Obec Pača
Dod.: Obec Pača
1176.00 €
Tonery do tlačiarne Odb.: Obec Pača
Dod.: DAMEDIS s.r.o
38.85 €
Za vývoz VKK 2 ks Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
472.68 €
Za el. energiu v obci za 3/2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: RIGHT POWER ENERGY,s.r.o.
333.00 €
Aktualizácia programov kataster 2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: TOPSET Solution s.r.o
156.00 €
Aktualizácia dát katastra v programe Odb.: Obec Pača
Dod.: TOPSET Solution s.r.o
36.00 €
Mesačník Právo ROPO a obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Wolters Kluwer s.r.o.
72.00 €
Čistiace a hygienické potreby Odb.: Obec Pača
Dod.: Briston s. r. o.
322.00 €
Za vývoz TKO za 2/2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
465.47 €
Za služby poskytované za 2/2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
24.00 €
Za odvysielanie rozhlasových relácií Odb.: Rádio Makler, s. r. o.
Dod.: Obec Pača
20.00 €
Za mobil pracovníka obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
34.54 €
Za hygienický materiál a sanitu do KD 3/2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
5.76 €
Za prevádzku verejného vodovodu za 2/2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: AQUASPIŠ, spol. s. r. o.
120.00 €
Za mobil starostu obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
47.29 €
Za zhotovenie lekárskeho posudku pre p. Gabrielu Potockú Odb.: Obec Pača
Dod.: MUDr. Vladislav Laciak
12.00 €
Za nákup Elektrocentrály Odb.: Obec Pača
Dod.: Matúš Szabó
280.00 €
Za publikáciu ,,účtovné súvzťažnosti v samospráve od 01.01.2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: RVC - Regionálne vzdelávacie centrum Košice
25.00 €
Za el. energiu v obci za 2/2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: RIGHT POWER ENERGY,s.r.o.
333.00 €
Autorská odmena za licenciu na verejné používanie hudobných diel prostredníctvom MR Odb.: Obec Pača
Dod.: SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský prejav
14.28 €
Za minimálny rozbor vody z verejného vodovodu Odb.: Obec Pača
Dod.: EKOLAB s. r. o.
79.44 €
Prehliadka vozidla Opel, údržba Odb.: Obec Pača
Dod.: Attila Ondrej - Autocentrum
73.60 €
Za vypracovanie PD ,,Miestna komunikácia Cintorínska, stavebné úpravy a udržiavacie práce Odb.: Obec Pača
Dod.: Ing. Eva Walentinová
990.00 €
Vypracovanie PD pre stavbu ,,Chodník ku kostolu stavebné úpravy a udržiavacie práce Odb.: Obec Pača
Dod.: Ing. Eva Walentinová
990.00 €
Výmena vodomerov na obecnom vodojeme Odb.: Obec Pača
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s.
311.27 €
Poháre na stolnotenisový turnaj Odb.: Obec Pača
Dod.: LIM PO s. r. o.
71.00 €
Za el. energiu polyf. budova - MŠ za 1-2/2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: VSE a.s.
274.00 €
Za el. energiu píla - VO 1-2/2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: VSE a.s.
91.00 €
Za vypracovanie PD Polyfunkčnej budovy - zmena v užívaní z MŠ na Polyfunkčnú Odb.: Obec Pača
Dod.: Ing. Eva Walentinová
250.00 €
Za telefón, ISDN za 1/2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
28.74 €
za zemný plyn 2/2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: INNOGY SLOVENSKO s.r.o.
222.00 €
Nádoba na ohrev jedla - vodný kúpeľ Odb.: Obec Pača
Dod.: GASTRO -GALAXI
647.74 €
Predplatné mesačníka PaM rok 2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: Poradca s. r. o.
58.00 €
Predplatné mesačníka Verejná správa 2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: Poradca s. r. o.
66.00 €
Publikácia Poradca na rok 2016 predplatné Odb.: Obec Pača
Dod.: Poradca s. r. o.
49.80 €
Projektový manažment k projektu z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 pre opatrenie 7.4 podľa zmluvy o poskytovaní služieb 005/2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: Support a Consulting, s. r. o.
1140.00 €
Toner do tlačiarne Odb.: Obec Pača
Dod.: DAMEDIS s.r.o
89.06 €
Za vývoz TKO za 1/2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
515.26 €
Hygienický materiál do KD Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
5.76 €
Za prevádzku verejného vodovodu Odb.: Obec Pača
Dod.: AQUASPIŠ, spol. s. r. o.
120.00 €
Faktúra za mobil starostu obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
44.80 €
IV. Q Spracovanie hlásené o vzniku odpadu Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
14.40 €
Úplný rozbor vody z obecného vodovodu Odb.: Obec Pača
Dod.: EKOLAB s. r. o.
593.88 €
Kúpa Mokro-suchého vysávača Kärcher NT 35/1 Ap Odb.: Obec Pača
Dod.: STEPS NITRA - Renáta Hrobová
296.89 €
Vyúčtovanie el. energie za rok 2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: VSE a.s.
74.45 €
Vyúčtovanie el. energie za rok 2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: VSE a.s.
33.91 €
Vyúčtovanie el energie za rok 2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: RIGHT POWER ENERGY,s.r.o.
39.89 €
Vyúčtovanie el. energie za rok 2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: RIGHT POWER ENERGY,s.r.o.
9.00 €
Vyúčtovanie el. energie za rok 2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: RIGHT POWER ENERGY,s.r.o.
3.36 €
Vyúčtovanie el. energie za rok 2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: RIGHT POWER ENERGY,s.r.o.
8.24 €
Vyúčtovanie el. energie za rok 2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: RIGHT POWER ENERGY,s.r.o.
268.90 €
Vyúčtovanie el. energie za rok 2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: RIGHT POWER ENERGY,s.r.o.
98.50 €
Vyúčtovanie el. energie za rok 2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: RIGHT POWER ENERGY,s.r.o.
648.36 €
Vyúčtovanie el. energie za rok 2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: RIGHT POWER ENERGY,s.r.o.
97.93 €
Preprava turistov Odb.: Obec Pača
Dod.: Eurobus a. s.
20.83 €
Faktúra za mobil pracovníka obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
35.06 €
Novoročné pozdravy, kalendáre Odb.: Obec Pača
Dod.: LIM PO s. r. o.
777.20 €
Práce na polyfunkčnej budove Odb.: Obec Pača
Dod.: Ľubomír Gajdoš
452.25 €
Za kolektívne korčuľovanie Odb.: Obec Pača
Dod.: Technické služby mesta Rožňava
696.98 €
Dobropis - stravné lístky Odb.: Obec Pača
Dod.: Le Cheque Dejeuner s. r. o.
176.00 €
Faktúra za elek. energiu v obci 1/2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: RIGHT POWER ENERGY,s.r.o.
333.00 €
Publikácie Práca, mzdy a odmeňovanie na rok 2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: Poradca podnikateľa spo. s. r.o.
59.56 €
Za služby spojov podľa zmluvy Odb.: Obec Pača
Dod.: Eurobus a. s.
218.90 €
Jedálne kupóny Odb.: Obec Pača
Dod.: Le Cheque Dejeuner s. r. o.
3667.94 €
Tonery do tlačiarne Odb.: Obec Pača
Dod.: DAMEDIS s.r.o
445.27 €
Tonery do tlačiarne Odb.: Obec Pača
Dod.: DAMEDIS s.r.o
66.31 €
Faktúra za pevnú linku december 2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
28.90 €
za zemný plyn 1/2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: INNOGY SLOVENSKO s.r.o.
222.00 €
Predplatné denníka Korzár na rok 2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: Petit Press a. s. Divízia Východ
131.98 €
Oprava a ciachovanie vodomera Odb.: Obec Pača
Dod.: Humin s.r.o
739.92 €
Za vývoz TKO Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
489.96 €
Hygienický materiál do KD Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
5.76 €
Za doménu Webhosting, webstránka Odb.: Obec Pača
Dod.: WEBEX media s. r. o.
60.00 €
Publikácia ,,Čo má vedieť MÚ" rok 2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: AJFA+AVIS, s. r. o.
49.50 €
Faktúra za mobil starostu obce za obdobie od 22.11.2015 do 21.12.2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
40.68 €
Za výkon technika PO za 4 Q. 2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: Stanislav Lisák
125.00 €
Za vedenie účtu CP za rok 2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: Prima Banka Slovensko a. s.
40.10 €
Paušál za prevádzkovanie verejného vodovodu za 12/2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: AQUASPIŠ, spol. s. r. o.
120.00 €
Za opravu a údržbu VO za rok 2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: Jaroslav Sústrik
550.00 €
Za mobil prac. ovce za obdobie od 08.11 do 7.12.2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
30.19 €
Za telefón ISDN 11/2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
29.06 €
Za elektrickú energiu v obci Odb.: Obec Pača
Dod.: RIGHT POWER ENERGY,s.r.o.
338.00 €
Za zemný plyn 12/2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: INNOGY SLOVENSKO s.r.o.
222.00 €
Za vývoz TKO za 11/2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
491.46 €
Za dodanie hygienických materiálov a sanity nad rámec zmluvy Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
55.94 €
Mesačný paušál na hygienický materiál a sanitu do KD za 12/2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
5.76 €
Mesačný paušál za prevádzku verejného vodovodu za 11/2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: AQUASPIŠ, spol. s. r. o.
120.00 €
Výmena dverí a okien na budove MŠ Odb.: Obec Pača
Dod.: KORO-MARO s.r.o
2020.50 €
Za mobil starostu obce za obdobie od 22.10-21.11.2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
40.99 €
Za odvodňovacie práce a vysprávka výtlkov na MK - práce nad rámec zmluvy Odb.: Obec Pača
Dod.: Rastislav Ilašenko HYDROEKO
1621.88 €
Za odvodňovacie práce a vyspravku výtlkov na MK Odb.: Obec Pača
Dod.: Rastislav Ilašenko HYDROEKO
8522.86 €
Hygienický materiál do KD Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
26.76 €
Za vývoz veľkoobjemového kontajneru 1ks Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
251.30 €
Za odpredaj materiálu Odb.: Obec Pača
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s.
25.78 €
Za mobilné služby pracovníkov obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
30.35 €
Za hygienický materiál do kultúrneho domu Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
5.76 €
Za motorovú pílu MS 271 Odb.: Obec Pača
Dod.: Szalai Rudolf HEL-BER Servis
499.00 €
Za práce na verejnom vodovode Odb.: Obec Pača
Dod.: AQUASPIŠ, spol. s. r. o.
253.69 €
za elektrickú energiu VO-píla 9-11/2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: VSE a.s.
82.00 €
Za elektrickú energiu materská škola9-11/2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: VSE a.s.
256.00 €
Za telefońne služby ISDN 10/2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
29.03 €
Za plyn- obecný úrad, materská škola 11/2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: INNOGY SLOVENSKO s.r.o.
222.00 €
Za vývoz TKO 10/2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
722.34 €
Za demontáž hlavného vodomeru Odb.: Obec Pača
Dod.: AQUASPIŠ, spol. s. r. o.
376.19 €
Za elektrickú energiu obce 11/2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: RIGHT POWER ENERGY,s.r.o.
338.00 €
Za paušálne poplatky za prevenciu verejného vodovodu 10/2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: AQUASPIŠ, spol. s. r. o.
120.00 €
Za mobilné služby starostu obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
40.49 €
Za motorový krovinorez Odb.: Obec Pača
Dod.: Szalai Rudolf HEL-BER Servis
579.00 €
Za auditorské služby Odb.: Obec Pača
Dod.: Ing. Andrea Zálepová, CA
250.00 €
Za vývoz TKO 1/2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
722.34 €
Za výkon požiarného technika 3Q Odb.: Obec Pača
Dod.: Stanislav Lisák
125.00 €
Za prístrešok do areálu materskej školy Odb.: Obec Pača
Dod.: Ján Gunár
3245.00 €
Za čiastkový rozbor vody Odb.: Obec Pača
Dod.: EKOLAB s. r. o.
79.44 €
Za spracovanie hlásenia o odpadoch Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
14.40 €
Za mobilné služby starostu 9-10/2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
30.72 €
Za komodity do materskej školy Odb.: Obec Pača
Dod.: Marián Kudla
1720.00 €
Za hygienický materiál do kultúrneho domu 10/2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
5.76 €
Za reklamné perá Odb.: Obec Pača
Dod.: National Pen
150.49 €
Za plyn - materská škola, obecný úrad 10/2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: INNOGY SLOVENSKO s.r.o.
222.00 €
Za telefónne služby ISDN 9/2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
28.74 €
Za elektrickú energiu 10/2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: RIGHT POWER ENERGY,s.r.o.
338.00 €
Za paušálne platby 9/2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
120.00 €
Za vývoz TKO 9/2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
490.16 €
Za mobilné služby starostu obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
40.64 €
Nákup odpadových nádob Odb.: Obec Pača
Dod.: MEVAKO s. r. o.
280.80 €
Za poháre víťazov-strelecký turnaj Odb.: Obec Pača
Dod.: MEVAKO s. r. o.
98.80 €
Za telefónne služby starostu obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
30.19 €
za stolovú okružnú pílu Odb.: Obec Pača
Dod.: Internet Mall Slovakia s.r.o
271.90 €
Za tlakové skúšky a prehliadku kotla Odb.: Obec Pača
Dod.: Presure-Gas , Miroslav Ščipák
398.00 €
Za vývoz veľkoobjemových kontajnerov 3ks Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
536.22 €
Za elektrickú energiu v obci 9/2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: RIGHT POWER ENERGY,s.r.o.
338.00 €
Za hygienický materiál do Kultúrneho domu 9/2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
5.76 €
Za telefónne služby ISDN 8/2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
28.74 €
Za plyn - materská škola a obecný úrad 8/2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: INNOGY SLOVENSKO s.r.o.
222.00 €
Za vývoz TKO 8/2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
491.66 €
Za paušálne poplatky 8/2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: AQUASPIŠ, spol. s. r. o.
120.00 €
Za mobilné služby starostu obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
52.82 €
Za zemné práce a údržbu verejných priestranstiev Odb.: Obec Pača
Dod.: Juraj Bernáth, Minibager
180.00 €
Za nožnice na živý plot Odb.: Obec Pača
Dod.: Szalai Rudolf HEL-BER Servis
420.00 €
Za tonery do tlačiarne Odb.: Obec Pača
Dod.: DAMEDIS s.r.o
51.43 €
Za elektrickú energiu 8/2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: RIGHT POWER ENERGY,s.r.o.
338.00 €
Za mobilné služby starostu obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
36.91 €
Za vývoz VKK 2ks Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
395.28 €
Za komponenty pre verejné osvetlenie Odb.: Obec Pača
Dod.: SEAK, s.r.o
312.00 €
za hygienický materiál do KD 8/2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
5.76 €
Za elektrickú energiu -píla VO 6-8/2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: VSE a.s.
82.00 €
Za plyn MŠ , OcÚ 8/2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: VSE a.s.
222.00 €
Za elektrickú energiu MŠ 6-8/2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: VSE a.s.
256.00 €
Za telefónne služby ISDN 7/2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
29.51 €
Za vývoz TKO 7/2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
489.96 €
Za stravné lístky 300 ks Odb.: Obec Pača
Dod.: Le Cheque Dejeuner s. r. o.
1235.94 €
Za členské poplatky za rok 2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: Občianske združenie MAS Gemer-Rožňava
150.00 €
Za systém a podporu 2015/2016 Odb.: Obec Pača
Dod.: MADE spol. s. r. o.
460.00 €
Za prevádzkovanie verejného vodovodu 7/2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: AQUASPIŠ, spol. s. r. o.
120.00 €
Za mobilné služby starostu obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
40.49 €
Za detskú atrakciu ,, Deň detí,, Odb.: Obec Pača
Dod.: CSABIRENT, s.r.o
40.03 €
Za minimálny rozbor vody Odb.: Obec Pača
Dod.: EKOLAB s. r. o.
79.44 €
Za spracovanie hlásenia o odpade Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
14.40 €
Za mobilné služby pracovníkov OcÚ Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
30.49 €
Za hygienický materiál do KD Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
58.38 €
Za ďakovnú kovotlač Odb.: Obec Pača
Dod.: LIM PO s. r. o.
93.80 €
Ta teĺefón ISDN za 6/2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
28.74 €
Za tonery do tlačiarní Odb.: Obec Pača
Dod.: DAMEDIS s.r.o
147.03 €
Za elektrickú energiu Odb.: Obec Pača
Dod.: RIGHT POWER ENERGY,s.r.o.
338.00 €
Za hygienický materiál KD 7/2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
5.76 €
za plyn MŠ, OcÚ za 7/2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: INNOGY SLOVENSKO s.r.o.
222.00 €
Za vývoz TKO 6/2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
490.06 €
Mesačný paušál 6/2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: AQUASPIŠ, spol. s. r. o.
120.00 €
Kúpa bubnovej kosačky Odb.: Obec Pača
Dod.: EURIS spol. s.r.o.
900.00 €
Za vypracovanie projektu MŠ Odb.: Obec Pača
Dod.: Ing. Eva Walentinová
300.00 €
Za toner do tlačiarne Odb.: Obec Pača
Dod.: DAMEDIS s.r.o
23.96 €
Za mobilné služby starostu obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
40.49 €
Za poskytnutie auditorských služieb Odb.: Obec Pača
Dod.: Ing. Andrea Zálepová, CA
450.00 €
Za školenie starostu obce Odb.: Obec Pača
Dod.: SOTAC s. r. o.
49.20 €
Za hygienický materiál do kulturného domu 6/2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
5.76 €
Za vývoz VKK 3 ks Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
710.17 €
Za minimálny rozbor vody Odb.: Obec Pača
Dod.: EKOLAB s. r. o.
79.44 €
Za elektrickú energiu v obci 6/2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: RIGHT POWER ENERGY,s.r.o.
405.00 €
Za telefóny pracovníkov obce 5-6/2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
32.50 €
Za vývoz VKK 2 ks Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
409.78 €
Za telefón ISDN 5/2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
28.74 €
Za plyn MŠ, OcÚ 6/2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: INNOGY SLOVENSKO s.r.o.
222.00 €
Za prevádzkovanie verejného vodovodu 5/2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: AQUASPIŠ, spol. s. r. o.
120.00 €
Za vývoz TKO 5/2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
492.95 €
Aktualizácia softvéru- Kataster Odb.: Obec Pača
Dod.: TOPSET Solutions s. r. o.
36.00 €
Faktúra za mobilné služby starostu obce 4-5/2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
50.50 €
Faktúra za opravu a ciachovanie vodomerov 10ks Odb.: Obec Pača
Dod.: Humin s.r.o
447.00 €
Faktúra za mobilné služby pracovníkov obce 4-5/2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
32.92 €
Faktúra za paušál sanitácie Kultúrného domu 4/2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
5.76 €
Faktúra za prevádzkovanie verejného vodovodu 4/2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: AQUASPIŠ, spol. s. r. o.
120.00 €
Faktúra za služby mobilnej siete ISDN 4/2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
29.63 €
Faktúra za elektricku energiu- Píla 3-5/2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: VSE a.s.
82.00 €
Faktúra za elektrickú energiu MŠ 3-5/2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: VSE a.s.
256.00 €
Faktúra za zemný plyn 5/2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: INNOGY SLOVENSKO s.r.o.
222.00 €
Faktúra za vývoz TKO 4/2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
657.67 €
Faktúra za elektrickú energiu 5/2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: RIGHT POWER ENERGY,s.r.o.
405.00 €
Faktúra za mobilné služby starostu obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
40.49 €
Faktúra za opravu rozhlasovej ústredne MRU Odb.: Obec Pača
Dod.: VIDIKON- Viktor Kerekeš
286.00 €
Faktúra za publikácie mesačníka -Práca a mzdy 2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: Poradca s. r. o.
58.00 €
Faktúra za publikáciu Verejná správa 2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: Poradca s. r. o.
66.00 €
Faktúra za spracovanie hlásenia o vzniku odpadu 1 Q/2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
14.40 €
Faktúra za mobilné služby pracovníka obce 3/2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
30.26 €
Faktúra za plyn MŠ, OÚ 4/2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: INNOGY SLOVENSKO s.r.o.
222.00 €
Faktúra za služby pevnej siete ISDN 3/2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
28.93 €
Faktúra za hygienický materiál KD 4/2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
5.76 €
Faktúra za vývoz TKO 3/2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
448.94 €
Faktúra za elektrickú energiu 4/2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: RIGHT POWER ENERGY,s.r.o.
405.00 €
Faktúra za mesčný paušál verejného vodovodu 3/2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: AQUASPIŠ, spol. s. r. o.
120.00 €
Faktúra za služby mobilnej siete Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
40.49 €
Faktúra za odmeny umelcom na rok 2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovgram
33.50 €
Faktúra za tonery do tlačiarní Odb.: Obec Pača
Dod.: DAMEDIS s.r.o
85.19 €
Faktúra za 10 ks Odpadových nádob, 110l Odb.: Obec Pača
Dod.: MEVAKO s. r. o.
262.80 €
Faktúra za 2 ks pneumatík- Traktor Odb.: Obec Pača
Dod.: GUMEX Slovakia
148.56 €
Faktúra za dopravu turistov na Gulyapalág Odb.: Obec Pača
Dod.: Eurobus a. s.
27.00 €
Faktúra za mobilné služby pracovníka obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
30.49 €
Faktúra za hygienický materiál KD Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
5.76 €
Faktúra za telefón ISON 2/2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
28.74 €
Faktúra za prístup na portál VS SR Odb.: Obec Pača
Dod.: Poradca podnikateľa spo. s. r.o.
84.00 €
Faktúra za vývoz TKO 2/2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
449.24 €
Faktúra za čiastkový rozbor vody Odb.: Obec Pača
Dod.: EKOLAB s. r. o.
79.44 €
Faktúra za verejný vodovod 2/2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: AQUASPIŠ, spol. s. r. o.
120.00 €
Faktúra za elektrickú energiu 3/2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: RIGHT POWER ENERGY,s.r.o.
405.00 €
Faktúra za mobilné služby starostu obce 1-2/2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
46.49 €
Autorská odmena za licenciu na použitie verejných diel v MR Odb.: Obec Pača
Dod.: SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský prejav
14.28 €
Faktúra za program IKN-r.2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: TOPSET Solutions s. r. o.
156.00 €
Faktúra za mobilné služby pracovníka obce 1-2/2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
30.19 €
Faktúra za sanitáciu kultúrneho domu 2/2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
5.76 €
Faktúra za elektrickú energiu píla VO 1-2/2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: VSE a.s.
82.00 €
Faktúra za plyn MŠ, OÚ 1-2/2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: INNOGY SLOVENSKO s.r.o.
290.00 €
Faktúra za elektric.energiu MŠ 1-2/2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: VSE a.s.
256.00 €
Faktúra za telefón ISON 1/2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
28.90 €
Mesačný paušál verejného vodovodu 1/2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: AQUASPIŠ, spol. s. r. o.
120.00 €
Faktúra za elektrickú energiu 2/2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: RIGHT POWER ENERGY,s.r.o.
405.00 €
Vyhotovenie pamätnej tabule KD Odb.: Obec Pača
Dod.: Ladislav Helczman ml. - Kamenár
180.00 €
Za mobilné služby starostu obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
46.49 €
Faktúra za vrecia TKO Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
99.00 €
Faktúra za korčuľovanie-TJ- hokejisti Odb.: Obec Pača
Dod.: Technické služby mesta Rožňava
696.00 €
Za spracovanie hlásenia o vzniku odpadu Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
14.40 €
Úplný rozbor vody Odb.: Obec Pača
Dod.: EKOLAB s. r. o.
593.88 €
Nábíjačka / štartér na automobil Odb.: Obec Pača
Dod.: TECH SOLUTION, s.r.o
145.00 €
Hygienický materiál do kultúrneho domu Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
55.94 €
Doprava turistov- Volovec Odb.: Obec Pača
Dod.: Eurobus a. s.
50.00 €
Za elektrickú energiu- klzisko Odb.: Obec Pača
Dod.: RIGHT POWER ENERGY,s.r.o.
3.13 €
Za elektrickú energiu ľudový dom r.2014 Odb.: Obec Pača
Dod.: RIGHT POWER ENERGY,s.r.o.
27.63 €
Za el.energiu vyúčt.za rok 2014 Odb.: Obec Pača
Dod.: RIGHT POWER ENERGY,s.r.o.
3.96 €
za el. energiu MŠ vyúčtovanie r. 2014 Odb.: Obec Pača
Dod.: VSE a.s.
16.34 €
Za el.energiu vyúčt.za rok 2014 Odb.: Obec Pača
Dod.: VSE a.s.
239.16 €
za mobil.pracovníkov obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
30.49 €
Odvoz a likvidácia odpadu z VKK Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
470.51 €
Za hygienický materiál do KD Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
5.76 €
Za stravné lístky pracovníkov obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Le Cheque Dejeuner s. r. o.
1645.54 €
Za kolektívne korčuľovanie Odb.: Obec Pača
Dod.: Technické služby mesta Rožňava
99.98 €
Za telefon ISDN 12/2014 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
28.74 €
Za plyn MŠ, OcU 1/2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: INNOGY SLOVENSKO s.r.o.
290.00 €
Za vývoz TKO 12/2014 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
448.35 €
Za služby spojov podľa zmluvy Odb.: Obec Pača
Dod.: Eurobus a. s.
218.90 €
Za mobil starostu obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
41.11 €
Predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" na rok 2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: AJFA+AVIS, s. r. o.
49.50 €
Za el. energiu v obci 1/2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: RIGHT POWER ENERGY,s.r.o.
402.00 €
Platba za doménu, webhosting a webovú stránku obce za rok 2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: WEBEX media s. r. o.
144.00 €
Reproduktory na VO a MR Odb.: Obec Pača
Dod.: EDISON SK s.r.o.
236.00 €
Mesačný paušál za prev. ver. vodovodu 12/2014 Odb.: Obec Pača
Dod.: AQUASPIŠ, spol. s. r. o.
120.00 €
Za pyrotechniku "Uvítanie Nového roku 2015" Odb.: Obec Pača
Dod.: ARROW SA s. r.o
162.00 €
Reklamné a darčekové predmety Odb.: Obec Pača
Dod.: LIM PO s. r. o.
345.00 €
Za práce na verejnom osvetlení v r. 2014 Odb.: Obec Pača
Dod.: Jaroslav Sústrik
550.00 €
Za výkon činnosti technika PO 4 Q. 2014 Odb.: Obec Pača
Dod.: Stanislav Lisák
125.00 €
Za mobil prac. OcU 11/2014 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
30.19 €
Svietidlá na VO - vianočná výzdoba Odb.: Obec Pača
Dod.: EDISON SK s.r.o.
103.50 €
Za vedenie účtu CP za rok 2014 Odb.: Obec Pača
Dod.: Prima Banka Slovensko a. s.
39.96 €
Za výkon audítorskej služby Odb.: Obec Pača
Dod.: Ing. Andrea Zálepová, CA
250.00 €
Za telefon, ISDN 11/2014 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
28.74 €
Za toner do kopírky Odb.: Obec Pača
Dod.: Magic Print s.r.o.
31.20 €
Za hygienický materiál a sanitu v KD 12/2014 Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
5.76 €
Za mobil starostu obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
40.49 €
Vianočná výzdoba na VO Odb.: Obec Pača
Dod.: EDISON SK s.r.o.
130.60 €
Za el. energiu v obci 12/2014 Odb.: Obec Pača
Dod.: RIGHT POWER ENERGY,s.r.o.
412.00 €
Za zemný plyn OcU a MŠ 12/2014 Odb.: Obec Pača
Dod.: INNOGY SLOVENSKO s.r.o.
290.00 €
Poplatky TJ Odb.: Obec Pača
Dod.: SFZ Slovenský futbalový zväz
4.00 €
Predplatné denníka Korzár+SME na rok 2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: Petit Press a. s. Divízia Východ
205.00 €
Za vývoz TKO 11/2014 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
452.03 €
Za prevádzku verejného vodovodu 11/2014 Odb.: Obec Pača
Dod.: AQUASPIŠ, spol. s. r. o.
120.00 €
186 dielna sada náradia v kufri Odb.: Obec Pača
Dod.: Prochoice, s.r.o.
99.00 €
Reprezentačné výdavky - z dôvodu ukončenia volebnej činnosti 2010-2014 Odb.: Obec Pača
Dod.: LIM PO s. r. o.
544.20 €
Za hygienický materiál a sanitu v KD Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
5.76 €
Za pracovnú obuv pracovníkov (obec-občan) Odb.: Obec Pača
Dod.: Magdaléna Gyorgyová - MEGYTEX
100.80 €
Pracovná obuv pre aktivačných pracovníkov Odb.: Obec Pača
Dod.: Magdaléna Gyorgyová - MEGYTEX
190.40 €
Za demontáž, montáž a opravu svietidiel v MŠ Odb.: Obec Pača
Dod.: Jaroslav Sústrik
400.00 €
Za projekt k stavbe ihrisko pri MŠ Odb.: Obec Pača
Dod.: Ing. Eva Walentinová
200.00 €
Za vývoz 3 ks VKK Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
708.00 €
Za mobil prac. OcU Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
36.68 €
Za telefon ISDN 10/2014 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
28.74 €
Za stravné lístky pracovníkov obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Le Cheque Dejeuner s. r. o.
319.94 €
Za vývoz TKO 10/2014 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
660.21 €
Za plyn MŠ, OcU 11/2014 Odb.: Obec Pača
Dod.: INNOGY SLOVENSKO s.r.o.
290.00 €
Za prevádzku verejného vodovodu 10/2014 Odb.: Obec Pača
Dod.: AQUASPIŠ, spol. s. r. o.
120.00 €
Za el. energiu obec za 11/2014 Odb.: Obec Pača
Dod.: RIGHT POWER ENERGY,s.r.o.
412.00 €
Poplatky TJ - futbal Odb.: Obec Pača
Dod.: SFZ Slovenský futbalový zväz
10.00 €
Za el. energiu VO - píla za 9-11/2014 Odb.: Obec Pača
Dod.: VSE a.s.
22.00 €
Za el. energiu MŠ za obdobie 9-11/2014 Odb.: Obec Pača
Dod.: VSE a.s.
257.00 €
Za mobil starostu obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
40.49 €
Za opravu MK na ul. Mlynskej Odb.: Obec Pača
Dod.: BEDE s.r.o.
1499.55 €
Tonery do tlačiarne Odb.: Obec Pača
Dod.: Ing. Peter Deak
58.00 €
Poplatky TJ Odb.: Obec Pača
Dod.: SFZ Slovenský futbalový zväz
2.00 €
Za spracovanie hlásenia o vzniku odpadu Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
14.40 €
Za minimálny rozbor vody z VV Odb.: Obec Pača
Dod.: EKOLAB s. r. o.
79.44 €
Publikácie "Práca, mzdy a odmeňovanie" Odb.: Obec Pača
Dod.: Poradca podnikateľa spo. s. r.o.
59.87 €
Za výkon technika PO za 3Q. 2014 Odb.: Obec Pača
Dod.: Stanislav Lisák
125.00 €
Za mobil prac. OcU Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
30.19 €
Za hygienický materiál a sanitu v KD Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
5.76 €
Za vývoz VKK 1 ks Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
293.38 €
Za el. energiu v obci Odb.: Obec Pača
Dod.: RIGHT POWER ENERGY,s.r.o.
412.00 €
Za telefon ISDN 9/2014 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
28.74 €
Poháre a medaile na streleckú súťaž "O putovný pohár starostu obce Pača" Odb.: Obec Pača
Dod.: LIM PO s. r. o.
103.70 €
Mesačný paušál za prev. VV 9/2014 Odb.: Obec Pača
Dod.: AQUASPIŠ, spol. s. r. o.
120.00 €
Za plyn OcU za 10/2014 Odb.: Obec Pača
Dod.: INNOGY SLOVENSKO s.r.o.
290.00 €
Za vývoz TKO 9/2014 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
449.24 €
Za zhotovenie kancelárskeho nábytku Odb.: Obec Pača
Dod.: Tomáš Beňo - Stolárstvo
450.00 €
Za mobil starostu obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
44.47 €
Za nálepky na stenu do kancelárie Odb.: Obec Pača
Dod.: ART šablóny s.r.o.
59.62 €
Za mobil prac. OcU Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
30.19 €
Za hygienický materiál a sanitu v KD Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
5.76 €
Ubytovanie poslancov-školenie poslancov Odb.: Obec Pača
Dod.: Penzión Fortuna
157.25 €
Za fotografie obce, letecké snímky Odb.: Obec Pača
Dod.: CBS Foto s.r.o.
64.00 €
Za vývoz VKK 1 ks Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
250.37 €
Za telefon ISDN 8/2014 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
28.80 €
Za projektovú dokumentáciu pre stavbu MŠ - Multifunkčná verejná budova Odb.: Obec Pača
Dod.: Ing. Eva Walentinová
1950.00 €
Poplatok pre TJ za prestupy hráčov Polyák, Šomšák Odb.: Obec Pača
Dod.: SFZ Slovenský futbalový zväz
220.00 €
Za vývoz komunálneho odpadu 8/2014 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
451.43 €
Za rozbor vody z verejného vodovodu Odb.: Obec Pača
Dod.: EKOLAB s. r. o.
169.79 €
Za zemný plyn OcU a MŠ 9/2014 Odb.: Obec Pača
Dod.: INNOGY SLOVENSKO s.r.o.
290.00 €
Za ubytovanie poslancov Odb.: Obec Pača
Dod.: Penzión Fortuna
140.25 €
Za dodávku el. energie v obci 9/2014 Odb.: Obec Pača
Dod.: RIGHT POWER ENERGY,s.r.o.
412.00 €
Mesačný paušál za prev. ob. vodovodu 8/2014 Odb.: Obec Pača
Dod.: AQUASPIŠ, spol. s. r. o.
120.00 €
Za mobil starostu obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
40.49 €
Poplatky TJ reg. karta hráča G. Polyák Odb.: Obec Pača
Dod.: SFZ Slovenský futbalový zväz
8.42 €
Za hygienický materiál a sanitu v KD Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
5.76 €
Futbalové lopty, chladivý sprej, štucne pre hráčov TJ Odb.: Obec Pača
Dod.: MEVA sport Slovakia s.r.o.
130.50 €
Poplatky TJ Odb.: Obec Pača
Dod.: SFZ Slovenský futbalový zväz
315.00 €
Za mobil prac. OcU Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
34.91 €
Za vývoz VKK 2 ks Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
496.54 €
Predplatné mesačníka Poradca Odb.: Obec Pača
Dod.: Poradca s. r. o.
49.80 €
Za stravné kupóny 120 ks Odb.: Obec Pača
Dod.: Le Cheque Dejeuner s. r. o.
495.06 €
Predplatné mesačníka Účtovníctvo ROPO a obcí Odb.: Obec Pača
Dod.: Wolters Kluwer s.r.o.
72.00 €
Oprava miestnej komunikácie Odb.: Obec Pača
Dod.: BEDE s.r.o.
14997.50 €
Za telefón ISDN 7/2014 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
28.88 €
Za el. energiu v obci Odb.: Obec Pača
Dod.: RIGHT POWER ENERGY,s.r.o.
412.00 €
Za plyn OcU, MŠ 8/2014 Odb.: Obec Pača
Dod.: INNOGY SLOVENSKO s.r.o.
290.00 €
Za vývoz TKO 7/2014 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
449.04 €
Za registračnú kartu hráča - Slávik M. Odb.: Obec Pača
Dod.: SFZ Slovenský futbalový zväz
8.42 €
Za el. energiu VO - píla za 6-8/2014 Odb.: Obec Pača
Dod.: VSE a.s.
22.00 €
Systémová podpora programu Urbis Odb.: Obec Pača
Dod.: MADE spol. s. r. o.
460.00 €
Poplatky TJ- registračné preukazy hráčov TJ Odb.: Obec Pača
Dod.: SFZ Slovenský futbalový zväz
103.42 €
Poplatok za registračnú kartu hráča Pačay Odb.: Obec Pača
Dod.: SFZ Slovenský futbalový zväz
8.42 €
Za prevádzkovanie verejného vodovodu 7/2014 Odb.: Obec Pača
Dod.: AQUASPIŠ, spol. s. r. o.
120.00 €
Za mobil starostu obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
48.02 €
Za el. energiu v MŠ 6-8/2014 Odb.: Obec Pača
Dod.: VSE a.s.
257.00 €
Poháre "futbalový turnaj" Odb.: Obec Pača
Dod.: LIM PO s. r. o.
63.70 €
Čiastkový rozbor vody Odb.: Obec Pača
Dod.: EKOLAB s. r. o.
79.44 €
dodanie a inštalácia LED svietidiel na VO Odb.: Obec Pača
Dod.: RT LED s.r.o., Radovan Barčovský
6800.00 €
Za mobil pracov. OcU Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
30.44 €
Za hygienický materiál a sanitu v KD Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
5.76 €
Za výkon technika PO za 2Q.2014 Odb.: Obec Pača
Dod.: Stanislav Lisák
125.00 €
Za el. energiu v obci Odb.: Obec Pača
Dod.: RIGHT POWER ENERGY,s.r.o.
412.00 €
Za spracovanie hlásenia o vzniku odpadu Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
14.40 €
Za telefon ISDN 6/2014 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
28.74 €
Poplatok za uznesenie - poplatky TJ Odb.: Obec Pača
Dod.: SFZ Slovenský futbalový zväz
10.00 €
Posilovacie stroje a náradie do posilňovne Odb.: Obec Pača
Dod.: STELLA NITRA s.r.o.
1000.00 €
Za vývoz TKO 6/2014 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
450.94 €
Za plyn OcU, MŠ 7/2014 Odb.: Obec Pača
Dod.: INNOGY SLOVENSKO s.r.o.
290.00 €
Za hygienický materiál do KD Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
111.90 €
Za el. energiu v obci 7/2014 Odb.: Obec Pača
Dod.: RIGHT POWER ENERGY,s.r.o.
412.00 €
Za mobil starostu obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
50.10 €
Za prevádzku verejného vodovodu Odb.: Obec Pača
Dod.: AQUASPIŠ, spol. s. r. o.
120.00 €
Za zakúpenie kníh pre poslancov a čl. komisií pri ukončení vol. obdobia Odb.: Obec Pača
Dod.: Vítezeslav Fischer, život a zdravie
195.00 €
Za hygienický materiál do KD Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
5.76 €
Tonery do kopírky Odb.: Obec Pača
Dod.: Ing. Peter Deak
285.00 €
Za el. energiu v obci Odb.: Obec Pača
Dod.: RIGHT POWER ENERGY,s.r.o.
412.00 €
Za mobil pracovníčky OcU Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
31.70 €
Práce súvisiace s auditom účtovnej závierky za rok 2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: Ing. Andrea Zálepová, CA
450.00 €
Za vývoz VKK -stavebný odpad 1 ks Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
235.56 €
Za vývoz vKK 1 ks Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
250.37 €
Za telefon, ISDN 5/2014 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
28.73 €
Za vývoz TKO 5/2014 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
661.56 €
Za plyn OcU, MŠ 6/2014 Odb.: Obec Pača
Dod.: INNOGY SLOVENSKO s.r.o.
290.00 €
Mesačný paušál za prev. ob. vodovodu 5/2014 Odb.: Obec Pača
Dod.: AQUASPIŠ, spol. s. r. o.
120.00 €
Za mobil starostu obce 5/2014 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
49.99 €
Za hygienický materiál 5/2014 Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
5.64 €
Za el. energiu v obci Odb.: Obec Pača
Dod.: RIGHT POWER ENERGY,s.r.o.
412.00 €
Nákup alkoholtesteru a náustkov Odb.: Obec Pača
Dod.: COMPEX-SLOVAKIA spol. s.r.o.
148.00 €
Za čiastkový rozbor vody z obecného vodovodu Odb.: Obec Pača
Dod.: EKOLAB s. r. o.
79.44 €
Poplatky TJ - za uznesenie Odb.: Obec Pača
Dod.: SFZ Slovenský futbalový zväz
170.00 €
Za mobil pracovníčky OcU Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
30.19 €
Za telefon, ISDN 4/2014 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
28.79 €
Za plyn OcU, MŠ 5/2014 Odb.: Obec Pača
Dod.: INNOGY SLOVENSKO s.r.o.
290.00 €
Za vývoz TKO 4/2014 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
449.64 €
Poplatok banke za poskytnutie informácie auditorovi Odb.: Obec Pača
Dod.: Prima Banka Slovensko a. s.
60.00 €
Nákup ozvučovacej súpravy, stojan s mikrofonom Odb.: Obec Pača
Dod.: BS Acoustic, s. r. o.
162.00 €
Za el.energiu píla - VO za 3-5/2014 Odb.: Obec Pača
Dod.: VSE a.s.
22.00 €
Za el. energiu MŠ 3-5/2014 Odb.: Obec Pača
Dod.: VSE a.s.
257.00 €
Mesačný paušál za prev. ver. vodovodu 4/2014 Odb.: Obec Pača
Dod.: AQUASPIŠ, spol. s. r. o.
120.00 €
Za mobil starostu obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
52.49 €
Nákup 10 ks obrusov do KD (á 8,-- eur za kus) Odb.: Obec Pača
Dod.: Tibor Farkaš
80.00 €
Za mobil pracovníčky OcU Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
30.19 €
Za hygienický materiál v KD Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
5.64 €
Za poháre na stolnotenisový turnaj O putovný pohár starostu obce Odb.: Obec Pača
Dod.: LIM PO s. r. o.
36.60 €
Za spracovanie hlásenia o vzniku odpadu Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
14.40 €
Poplatok za uznesenie - TJ Odb.: Obec Pača
Dod.: SFZ Slovenský futbalový zväz
150.00 €
Za spracovanie POH Odb.: Obec Pača
Dod.: ENVEX s.r.o.
180.00 €
Registračný poplatok - TJ Odb.: Obec Pača
Dod.: SFZ Slovenský futbalový zväz
8.42 €
Za telefón ISDN 3/2014 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
29.70 €
Za vývoz VKK 4 ks Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
947.66 €
Za zemný plyn OcU a MŠ Odb.: Obec Pača
Dod.: INNOGY SLOVENSKO s.r.o.
290.00 €
Za vývoz TKO 3/2014 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
451.43 €
Za el. energiu v obci 4/2014 Odb.: Obec Pača
Dod.: RIGHT POWER ENERGY,s.r.o.
412.00 €
Za publikáciu Účtovné súvzťažnosti 2014 Odb.: Obec Pača
Dod.: RVC - Regionálne vzdelávacie centrum Košice
26.30 €
Za toner do tlačiarne a kopírky Odb.: Obec Pača
Dod.: Ing. Peter Deak
65.00 €
Za aktualizáciu programov r. 2014 Odb.: Obec Pača
Dod.: TOPSET Solutions s. r. o.
156.00 €
Mesačný paušál na prev. VV 3/2014 Odb.: Obec Pača
Dod.: AQUASPIŠ, spol. s. r. o.
120.00 €
Odmeny umelcom za verejný prenos hudob.diel v MR Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovgram
33.50 €
Za plyn OcU Odb.: Obec Pača
Dod.: INNOGY SLOVENSKO s.r.o.
-116.70 €
Za mobil starostu obce 2/2014 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
49.99 €
Za publikáciu PAM 2014 Odb.: Obec Pača
Dod.: Poradca s. r. o.
58.00 €
Za výmenu vodomerov Odb.: Obec Pača
Dod.: AQUASPIŠ, spol. s. r. o.
313.63 €
Za dodanie stavebného reziva - dosky Odb.: Obec Pača
Dod.: Miroslav Baláž
140.00 €
Fotografovanie - letecké snímky obce Odb.: Obec Pača
Dod.: CBS Foto s.r.o.
65.00 €
Za hygienický materiál v KD Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
5.64 €
Doprava turistov-Gemerská stopa Odb.: Obec Pača
Dod.: Eurobus a. s.
36.00 €
Za mobil 2/2014 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
51.42 €
Za telefon ISDN 2/2014 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
28.79 €
Verejná správa SR - ročný prístup Odb.: Obec Pača
Dod.: Poradca podnikateľa spo. s. r.o.
76.00 €
Za el. energiu v obci 3/2014 Odb.: Obec Pača
Dod.: RIGHT POWER ENERGY,s.r.o.
412.00 €
Za vývoz TKO 2 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
450.24 €
Mesačný paušál za prev. ver. vodovodu 2/2014 Odb.: Obec Pača
Dod.: AQUASPIŠ, spol. s. r. o.
120.00 €
Za mobil starostu obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
53.99 €
Za licenciu na vysielanie hudobných diel v MR r. 2014 Odb.: Obec Pača
Dod.: SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský prejav
14.28 €
Za zriadenie internetu/router,kábel,prípojka Odb.: Obec Pača
Dod.: VEGAnet s. r. o.
36.80 €
Za hygienický materiál do KD Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
5.64 €
Za čiastočný rozbor vody Odb.: Obec Pača
Dod.: EKOLAB s. r. o.
79.44 €
Za el.energiu v obci 2/2014 Odb.: Obec Pača
Dod.: RIGHT POWER ENERGY,s.r.o.
412.00 €
Za mobil prac. obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
38.40 €
Za plyn MŠ -vyúčtovanie Odb.: Obec Pača
Dod.: SPP a. s.
-154.53 €
Za plyn MŠ-zúčtovanie Odb.: Obec Pača
Dod.: SPP a. s.
-465.41 €
Za plyn MŠ, OcU 2/2014 Odb.: Obec Pača
Dod.: INNOGY SLOVENSKO s.r.o.
369.00 €
Za plyn OcU-vyúčtovanie-zmena dodávateľa Odb.: Obec Pača
Dod.: SPP a. s.
-332.48 €
Za vývoz VKK 2 ks Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
468.34 €
Za telefon, ISDN 1/2014 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
41.80 €
Za vývoz TKO 1/2014 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
449.54 €
Za dopravu turistov - Turistický pochod Odb.: Obec Pača
Dod.: Eurobus a. s.
40.00 €
Za el. energiu klzisko-vyúčtovanie r. 2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: RIGHT POWER ENERGY,s.r.o.
-16.04 €
Za el. energiu vlek - vyúčtovanie r.2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: RIGHT POWER ENERGY,s.r.o.
-1.72 €
Za el.energiu TJ-vyúčtovanie r.2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: RIGHT POWER ENERGY,s.r.o.
9.66 €
Za el. energiu KD-vyúčtovanie r. 2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: RIGHT POWER ENERGY,s.r.o.
-1204.21 €
Za el. energiu DS - vyúčtovanie r. 2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: RIGHT POWER ENERGY,s.r.o.
16.37 €
Za el. energiu-vyúčtovanie r. 2013 - VO Odb.: Obec Pača
Dod.: RIGHT POWER ENERGY,s.r.o.
-244.46 €
Za el. enrgiu 2013-zúčtovanie OcU Odb.: Obec Pača
Dod.: RIGHT POWER ENERGY,s.r.o.
50.30 €
Za el.energiu 2013 OcU/LD Odb.: Obec Pača
Dod.: RIGHT POWER ENERGY,s.r.o.
-22.52 €
Za plyn OcU - vyúčtovanie za r. 2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: SPP a. s.
173.45 €
Vyúčtovanie plynu OcU za r. 2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: SPP a. s.
-78.18 €
Mesačný paušál za prev. VV 1/2014 Odb.: Obec Pača
Dod.: AQUASPIŠ, spol. s. r. o.
120.00 €
Za mobil starostu obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
56.39 €
Za el. energiu VO píla 1-2/2014 Odb.: Obec Pača
Dod.: VSE a.s.
22.00 €
Za el. energiu MŠ 1-2/2014 Odb.: Obec Pača
Dod.: VSE a.s.
257.00 €
Za odpredaj materiálu - rúry na verejný vodovod Odb.: Obec Pača
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s.
38.11 €
Za spracovanie hlásenia o vzniku odpadu Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
14.40 €
Oprava komponentov na VO Odb.: Obec Pača
Dod.: Alena Sedláková - SEAK
150.00 €
Dotácia hokejovému oddielu za prenájom ľadovej plochy na tréningy mužstva Odb.: Obec Pača
Dod.: Technické služby mesta Rožňava
696.00 €
Za vedenie účtu majiteľa cenných papierov Odb.: Obec Pača
Dod.: Prima Banka Slovensko a. s.
39.96 €
Za el. energiu v obci za 1/2014 Odb.: Obec Pača
Dod.: RIGHT POWER ENERGY,s.r.o.
412.00 €
Mesačný paušál za hyg. materiál a sanitu v KD Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
5.64 €
Za hygienický materiál v KD Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
28.63 €
Za el. energiu - VO - píla - vyúčtovanie r. 2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: VSE a.s.
-885.40 €
Vyúčtovanie el. energie za rok 2013 MŠ Odb.: Obec Pača
Dod.: VSE a.s.
620.58 €
Za opravu obecného automobilu Opel Zafira Odb.: Obec Pača
Dod.: TSCHWI, Igor Černaj
456.94 €
Za mobil prac. OcU Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
43.98 €
Za doménu a webhostingu stránky obce za rok 2014 Odb.: Obec Pača
Dod.: WEBEX media s. r. o.
144.00 €
Za telefon, ISDN 12/2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
34.27 €
Za vývoz TKO za 12/2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
427.03 €
Zmluva - financovanie spojov Odb.: Obec Pača
Dod.: Eurobus a. s.
218.90 €
Za stravné kupóny 300 ks Odb.: Obec Pača
Dod.: Le Cheque Dejeuner s. r. o.
1235.94 €
Za publikáciu "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" r. 2014 Odb.: Obec Pača
Dod.: AJFA+AVIS, s. r. o.
49.50 €
Za plyn OcU 1/2014 Odb.: Obec Pača
Dod.: SPP a. s.
342.00 €
Za dodávku plynu MŠ 1/2014 Odb.: Obec Pača
Dod.: SPP a. s.
220.00 €
Za mobil starostu obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
50.84 €
Za pyrotechniku "Uvítanie Nového roku 2014" Odb.: Obec Pača
Dod.: ARROW SA s. r.o
197.00 €
Za prevádzku vodovodu 12/2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: AQUASPIŠ, spol. s. r. o.
120.00 €
Tonery do tlačiarní Odb.: Obec Pača
Dod.: Jankovič Vladimír - Aktíva
227.60 €
Za údržbu VO Odb.: Obec Pača
Dod.: Jaroslav Sústrik
550.00 €
Za opravu rozhlas. ústredne Odb.: Obec Pača
Dod.: Viktor Kerekeš - VIDIKON
113.00 €
Za rozbor vody z ob. vodovodu Odb.: Obec Pača
Dod.: EKOLAB s. r. o.
79.44 €
Za hygienický materiál a sanitu v KD Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
5.64 €
Za výkon činnosti technika PO Odb.: Obec Pača
Dod.: Stanislav Lisák
125.00 €
Za mobil pracovníka Ocu Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
45.42 €
Za el. energiu obec Odb.: Obec Pača
Dod.: Komunal Energy a.s.
468.69 €
Vlajky, SR, EÚ, obecná Odb.: Obec Pača
Dod.: LIM PO s. r. o.
62.85 €
Za telefon, ISDN 11/2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
28.79 €
Za vývoz TKO 11/2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
428.03 €
Za plyn MŠ 12/2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: SPP a. s.
207.00 €
Za plyn OCU 12/2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: SPP a. s.
321.00 €
Predpaltné - Košický korzár Odb.: Obec Pača
Dod.: Petit Press a. s. Divízia Východ
198.00 €
Mesačný paušál za prev. ob. vodovodu Odb.: Obec Pača
Dod.: AQUASPIŠ, spol. s. r. o.
120.00 €
Za hygienický materiál, sanita v KD Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
5.64 €
Úhrada za telefón starostu Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
53.20 €
Oprava cesty Odb.: Obec Pača
Dod.: Rastislav Ilašenko HYDROEKO
30047.32 €
Poplatok za uznesenie Odb.: Obec Pača
Dod.: SFZ Slovenský futbalový zväz
100.00 €
Za mobil pracovníčky OcU Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
48.22 €
Za hygienický materiál a sanitu v KD Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
54.89 €
Za vývoz TKO 10/2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
634.71 €
Za telefon, ISDN 10/2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
29.45 €
Mesačný paušál za prev. VV 10/2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: AQUASPIŠ, spol. s. r. o.
120.00 €
Za plyn OcU za 11/2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: SPP a. s.
272.00 €
Za el. energiu VO - píla Odb.: Obec Pača
Dod.: VSE a.s.
243.00 €
Za el. energiu MŠ 9-11/2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: VSE a.s.
115.00 €
Za OOPP a pracovné náradie pre VPP Odb.: Obec Pača
Dod.: Janette s. r. o.
185.50 €
Poplatok za registračnú kartu Odb.: Obec Pača
Dod.: SFZ Slovenský futbalový zväz
8.42 €
Za el. energiu v obci Odb.: Obec Pača
Dod.: Komunal Energy a.s.
468.69 €
Za publikáciu Poradca Odb.: Obec Pača
Dod.: Poradca s. r. o.
49.80 €
Za sanitu a hygienický materiál do KD Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
5.64 €
Za mobil starostu obce 9-10/2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
49.99 €
Za publikáciu Verejná správa Odb.: Obec Pača
Dod.: Poradca s. r. o.
66.00 €
Za mobil pracovníčky OcU 9/2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
38.65 €
Za spracovanie hlásenia o vzniku odpadu Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
14.40 €
Za stravné kupóny 100 ks Odb.: Obec Pača
Dod.: Le Cheque Dejeuner s. r. o.
413.14 €
Mesačník účtovníctvo ROPO a obcí Odb.: Obec Pača
Dod.: IURA EDITION spol. s. r. o.
69.60 €
poplatok SFZ za rozhodcov, delegátov pre TJ Sokol Pača Odb.: Obec Pača
Dod.: SFZ Slovenský futbalový zväz
200.00 €
Za výkon činnosti technika PO Odb.: Obec Pača
Dod.: Stanislav Lisák
125.00 €
Za vývoz VKK 3 ks Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
673.30 €
Práca, mzdy a odmeňovanie - publikácie Odb.: Obec Pača
Dod.: Poradca podnikateľa spo. s. r.o.
59.87 €
Za dopravu futbalistov 1.9.2013 Kružná Odb.: Obec Pača
Dod.: Eurobus a. s.
42.00 €
Za telefon, ISDN Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
30.98 €
Za el. energiu v obci 10/2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: Komunal Energy a.s.
468.69 €
Za vývoz TKO 9/2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
425.84 €
Vypracovanie projektu dopravného značenia v obci Odb.: Obec Pača
Dod.: UDI Košice s.r.o.
48.00 €
Oprava a údržba miestnych komunikácií, výtlkov Odb.: Obec Pača
Dod.: JUNO DS s.r.o.
2239.20 €
Za prevádzkovanie verejného vodovodu 9/2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: AQUASPIŠ, spol. s. r. o.
120.00 €
Úplný rozbor vody z obecného vodovodu Odb.: Obec Pača
Dod.: EKOLAB s. r. o.
494.90 €
Za plyn OcU za 10/2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: SPP a. s.
165.00 €
Za plyn MŠ 10/2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: SPP a. s.
107.00 €
Poháre pre streleckú súťaž "O putovný pohár starostu obce" Odb.: Obec Pača
Dod.: LIM PO s. r. o.
87.00 €
Za mobil starostu obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
63.13 €
Za hygienický materiál a sanitu v KD 9/2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
5.64 €
Za mobil pracovníčky OcU Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
39.66 €
Za vývoz VKK 2 ks Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
399.66 €
Za telefon, ISDN 8/2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
28.79 €
ZA vývoz TKO 8/2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
425.74 €
Za el. energiu v obci 9/2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: Komunal Energy a.s.
468.69 €
Za dopravu futbalistov 25.08.2013 Gem. Hôrka Odb.: Obec Pača
Dod.: Eurobus a. s.
86.00 €
Za plyn MŠ 9/2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: SPP a. s.
35.00 €
Za plyn OCU 9/2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: SPP a. s.
53.00 €
Mesačný paušál za prev. VV 8/2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: AQUASPIŠ, spol. s. r. o.
120.00 €
Za mobil starostu obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
54.65 €
Za hygienický materiál a sanitu v KD Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
5.64 €
Za el. energiu v obci za 8/2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: Komunal Energy a.s.
468.69 €
Poplatky TJ Odb.: Obec Pača
Dod.: SFZ Slovenský futbalový zväz
13.42 €
Za mobil pracovníčky OcU Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
40.09 €
Za geodetické práce Odb.: Obec Pača
Dod.: Geodézia Rožňava s.r.o.
537.00 €
Poplatky TJ Odb.: Obec Pača
Dod.: SFZ Slovenský futbalový zväz
300.00 €
Za telefón, ISDN 7/2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
28.79 €
Za prevádzkovanie verejného vodovodu 7/2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: AQUASPIŠ, spol. s. r. o.
120.00 €
Za el. energiu MŠ 6-8/2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: VSE a.s.
115.00 €
Za el. energiu VO - píla Odb.: Obec Pača
Dod.: VSE a.s.
243.00 €
Za vývoz TKO 7/2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: Gabrial Gajdoš - REPREZENT
424.14 €
Za plyn OcU za 8/2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: SPP a. s.
26.00 €
Plyn MŠ za 8/2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: SPP a. s.
17.00 €
Systémová podpora programu Urbis Odb.: Obec Pača
Dod.: MADE spol. s. r. o.
302.00 €
Za tonery do tlačiarní Odb.: Obec Pača
Dod.: Jankovič Vladimír - Aktíva
106.80 €
Za rezivo na opravu budov a obecných zariadení Odb.: Obec Pača
Dod.: Jozef Boršodi
448.56 €
Za mobil starostu obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
50.14 €
Za paušál hygienickej sanity v KD Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
5.64 €
Náradie pre VPP, OOPP pre VPP Odb.: Obec Pača
Dod.: Janette s. r. o.
238.95 €
Za vývoz VKK 2 ks Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
471.24 €
Za laboratórny rozbor vody Odb.: Obec Pača
Dod.: EKOLAB s. r. o.
79.20 €
Za mobil prac. obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
42.95 €
Za spracovanie hlásenia o vzniku odpadu Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
14.40 €
Za telefón, ISDN 6/2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
29.02 €
Jedálne kupóny 100 ks Odb.: Obec Pača
Dod.: Le Cheque Dejeuner s. r. o.
413.14 €
Poplatky TJ Odb.: Obec Pača
Dod.: SFZ Slovenský futbalový zväz
20.00 €
Za el. energiu v obci za 7/2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: Komunal Energy a.s.
468.69 €
Za publikácie Poradca 2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: Poradca s. r. o.
36.00 €
Za vývoz separovaného odpadu Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
113.22 €
Za vývoz TKO 6/2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
427.33 €
Za plyn MŠ 7/2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: SPP a. s.
17.00 €
Za plyn OcU za 7/2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: SPP a. s.
26.00 €
Za prevádzku verejného vodovodu Odb.: Obec Pača
Dod.: AQUASPIŠ, spol. s. r. o.
120.00 €
Nákup ozvučovacej techniky Odb.: Obec Pača
Dod.: BS Acoustic, s. r. o.
349.00 €
Za mobil starostu obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
66.32 €
Za dopravu futbalistov 9.6.2013 Kečovo Odb.: Obec Pača
Dod.: Eurobus a. s.
108.00 €
Za auditorské služby a overenie účtovnej závierky Odb.: Obec Pača
Dod.: Ing. Andrea Zálepová, CA
450.00 €
Nákup hygienického materiálu Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
5.64 €
Nákup chladničky Odb.: Obec Pača
Dod.: MAX XL s. r. o.
255.00 €
Za mobil prac. OcU za 8.5-7.6.2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
46.15 €
Za opravu práčky na OcU Odb.: Obec Pača
Dod.: Milan Paleček CHLADMONT ELEKTROSERVIS
42.00 €
Za el. energiu v obci Odb.: Obec Pača
Dod.: Komunal Energy a.s.
468.69 €
Za vývoz TKO 5/2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
634.56 €
Za telefón, ISDN 5/2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
-28.79 €
Za dodávku plynu MŠ za 6/2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: SPP a. s.
18.00 €
Za dodávku plynu OcU Pača 6/2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: SPP a. s.
28.00 €
Mesačný paušál za prev. VV 5/2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: AQUASPIŠ, spol. s. r. o.
120.00 €
Za mobil starostu obce od 22.4-21.5.2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
50.14 €
Za čiastkový rozbor vody z verejného vodovodu Odb.: Obec Pača
Dod.: EKOLAB s. r. o.
79.44 €
Doprava futbalistov 05.05.2013 Plešivec Odb.: Obec Pača
Dod.: Eurobus a. s.
72.00 €
Zhotovenie a montáž protihmyzových sietí do KD Odb.: Obec Pača
Dod.: SAGA Štefran Garguš
259.94 €
Za mobil prac. OcU 8.4-7.5.2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
37.12 €
Za vývoz veľkokapacitného kontajnera Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
436.54 €
Za telefón, ISDN 4/2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
28.79 €
Doprava futbalistov 21.04.2013 Nižná Slaná Odb.: Obec Pača
Dod.: Eurobus a. s.
61.00 €
Za vývoz TKO 4/2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
424.94 €
Za vypracovanie lek. posudku pre soc. účely občana Odb.: Obec Pača
Dod.: MUDr. Vladislav Laciak
12.00 €
Za plyn OcU 5/2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: SPP a. s.
66.00 €
Za plyn MŠ 5/2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: SPP a. s.
43.00 €
Za el. energiu v obci 5/2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: Komunal Energy a.s.
468.69 €
Mesačný paušál za prev. VV 4/2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: AQUASPIŠ, spol. s. r. o.
120.00 €
Za mobil starostu obce za obdobie 22.3-21.4.2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
50.20 €
Za el. energiu - píla za obdobie od 1.3.-31.5.2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: VSE a.s.
243.00 €
Za dodávku el. energie MŠ za obdobie od 1.3-31.5 2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: VSE a.s.
115.00 €
Tonery do tlačiarní Odb.: Obec Pača
Dod.: Jankovič Vladimír - Aktíva
82.90 €
Za spracovanie hlásenia o vzniku odpadu Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
14.40 €
Za rozbor vody z verejného vodovodu Odb.: Obec Pača
Dod.: EKOLAB s. r. o.
79.44 €
Za zborník Zákonníka práce Odb.: Obec Pača
Dod.: Poradca s. r. o.
10.50 €
Úrazové poistenie členov DHZ Odb.: Obec Pača
Dod.: Uniqa poisťovňa a. s.
57.09 €
Za mobil prac. OcU od 08.03-07.04.2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
39.08 €
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvuk. záznamov za verejný prenos MR za r. 2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovgram
33.50 €
Za vývoz veľkokapacitného kontajnera Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
488.59 €
Mesačný paušál za hyg. materiál v KD Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
5.50 €
Za telefón, ISDN 3/2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
28.79 €
Za vývoz TKO 3/2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
427.03 €
Za plyn OcU od 19.03 do 30.04.2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: SPP a. s.
171.00 €
Za dodávku plynu MŠ Pača 19.03.-30.04.2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: SPP a. s.
111.00 €
Mesačný paušál za prev. VV 3/2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: AQUASPIŠ, spol. s. r. o.
120.00 €
Za mobil starostu obce od 22.2.-21.3.2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
10.30 €
Za el. energiu v obci Odb.: Obec Pača
Dod.: Komunal Energy a.s.
468.69 €
Poháre na stolnotenisový turnaj "O putovný pohár starostu obce" Odb.: Obec Pača
Dod.: LIM PO s. r. o.
42.60 €
Doprava turistov "Gemerská stopa" 02.03.2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: Eurobus a. s.
17.00 €
Za plyn MŠ Odb.: Obec Pača
Dod.: SPP a. s.
-549.36 €
Za dodávku plynu OcU Pača Odb.: Obec Pača
Dod.: SPP a. s.
322.77 €
licenčná zmluva na program Kataster Odb.: Obec Pača
Dod.: TOPSET Solutions s. r. o.
103.56 €
Za mobil pracovníčky OcU Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
39.42 €
Za toner do kopírky Odb.: Obec Pača
Dod.: Jankovič Vladimír - Aktíva
23.00 €
Za el. energiu v obci 3/2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: Komunal Energy a.s.
468.69 €
Za el. energiu v obci Odb.: Obec Pača
Dod.: Komunal Energy a.s.
468.69 €
Verejná správa - on line prístup Odb.: Obec Pača
Dod.: Poradca podnikateľa spo. s. r.o.
76.00 €
Za telefón, ISDN 2/2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
29.11 €
Vlajky na 35. ročník Gemerskej stopy Odb.: Obec Pača
Dod.: LIM PO s. r. o.
198.00 €
Za hygienický materiál a sanitu do KD Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
5.50 €
Za vývoz TKO 2/2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
425.84 €
Mesačný paušál za prev. VV 2/2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: AQUASPIŠ, spol. s. r. o.
120.00 €
Za mobil starostu obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
50.14 €
poistenie budovy KD Odb.: Obec Pača
Dod.: Uniqa poisťovňa a. s.
309.68 €
Za plyn MŠ 2012 Odb.: Obec Pača
Dod.: SPP a. s.
581.02 €
Za mobil pracovníčky OcU Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
35.64 €
Autorská odmena za licenciu na použitie verejných diel v MR Odb.: Obec Pača
Dod.: SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský prejav
14.28 €
Za vývoz TKO 1/2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
424.54 €
Za telefón, ISDN 1/2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
29.00 €
Za el. energiu MŠ 1-2/2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: VSE a.s.
115.00 €
Za el. energiu VO - píla Odb.: Obec Pača
Dod.: VSE a.s.
243.00 €
Za hygienický materiál a sanitu v KD Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
5.50 €
Za hygienický materiál do KD Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
24.38 €
Za dopravu štrku na posyp MK Odb.: Obec Pača
Dod.: AUTO STEEL _ Bene Ladislav
61.92 €
Za plyn MŠ 2-3/2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: SPP a. s.
394.00 €
Za plyn OcU 2-3/2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: SPP a. s.
283.00 €
Tonery do tlačiarní OcU Odb.: Obec Pača
Dod.: Jankovič Vladimír - Aktíva
239.60 €
Mesačný paušál za prev. VV Odb.: Obec Pača
Dod.: AQUASPIŠ, spol. s. r. o.
120.00 €
Za mobil starostu obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
53.99 €
Za spracovanie hlásenia o vzniku odpadu Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
14.40 €
Za prenájom hygienického materiálu a sanity v KD Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
5.50 €
Za el. energiu v obci Odb.: Obec Pača
Dod.: Komunal Energy a.s.
468.69 €
Za plyn OcU - vyúčtovanie za r. 2012 Odb.: Obec Pača
Dod.: SPP a. s.
27.98 €
Za el. energiu MŠ - vyúčtovanie za r. 2012 Odb.: Obec Pača
Dod.: VSE a.s.
86.00 €
Za plyn MŠ 2012 Odb.: Obec Pača
Dod.: SPP a. s.
167.93 €
Za el. energiu VO - píla vyúčtovanie za rok 2012 Odb.: Obec Pača
Dod.: VSE a.s.
1015.99 €
Za dopravu posypového materiálu na MK v rámci zimnej údržby komunikácii Odb.: Obec Pača
Dod.: AUTO STEEL _ Bene Ladislav
61.92 €
Za dopravu turistov Čučma - Volovec Odb.: Obec Pača
Dod.: Eurobus a. s.
48.00 €
Za ojazdené motorové vozidlo Opel Zafira Odb.: Obec Pača
Dod.: 1. SMS s. r. o.
9100.00 €
Za dekoračný materiál do KD - organza Odb.: Obec Pača
Dod.: Michal Frejer - CC Inspiration
60.00 €
Za vedenie účtu CP za rok 2012 Odb.: Obec Pača
Dod.: Prima Banka Slovensko a. s.
39.96 €
Za el. energiu TJ-vlek vyúčt. za rok 2012 Odb.: Obec Pača
Dod.: Komunal Energy a.s.
1.73 €
Za el. energiu ĽD - vyúčt. za rok 2012 Odb.: Obec Pača
Dod.: Komunal Energy a.s.
9.93 €
Za el. energiu TJ - klzisko vyúčt. za rok 2012 Odb.: Obec Pača
Dod.: Komunal Energy a.s.
4.97 €
Za el energiu VO - vyúčtovanie za r. 2012 Odb.: Obec Pača
Dod.: Komunal Energy a.s.
535.57 €
Za el. energiu OcU vyúčtovanie za rok 2012 Odb.: Obec Pača
Dod.: Komunal Energy a.s.
100.16 €
Za el. energiu TJ, šatňa vyúčtovanie za r. 2012 Odb.: Obec Pača
Dod.: Komunal Energy a.s.
145.65 €
Za el. energiu OcU vyúčtovanie za rok 2012 Odb.: Obec Pača
Dod.: Komunal Energy a.s.
150.93 €
Za el. energiu DS vyúčtovanie z r. 2012 Odb.: Obec Pača
Dod.: Komunal Energy a.s.
21.12 €
Za dodanie silonu do krovinorezu Odb.: Obec Pača
Dod.: Szalai Rudolf HEL-BER Servis
36.90 €
Za ľadovú plochu hráčom TJ Sokol Pača Odb.: Obec Pača
Dod.: Technické služby mesta Rožňava
696.47 €
Za mobil pracovníčky OcU 12-1/2012,13 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
39.05 €
Za mesačník verejná správa 2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: Poradca s. r. o.
57.60 €
Mesačník PaM rok 2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: Poradca s. r. o.
54.80 €
Za telefón, ISDN 12/2012 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
28.79 €
Za stravné lístky pracovníkov obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Le Cheque Dejeuner s. r. o.
1244.00 €
Za plyn OcU 1/2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: SPP a. s.
292.00 €
Za plyn MŠ 1/2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: SPP a. s.
407.00 €
Predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" na rok 2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: AJFA+AVIS, s. r. o.
49.50 €
Za obecné noviny 2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: Inprost s. r. o.
52.00 €
Za vývoz TKO 12/2012 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
427.63 €
Za mobil starostu obce za 12/2012 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
57.99 €
Platba za doménu, webhosting a webovú stránku obce za rok 2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: WEBEX media s. r. o.
144.00 €
Doprava posypového materiálu na MK Odb.: Obec Pača
Dod.: AUTO STEEL _ Bene Ladislav
61.92 €
Za prevádzku verejného vodovodu 12/2012 Odb.: Obec Pača
Dod.: AQUASPIŠ, spol. s. r. o.
120.00 €
Za pyrotechniku ,,Nový rok" Odb.: Obec Pača
Dod.: ARROW SA s. r.o
147.00 €
Za hygienický materiál do KD Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
5.50 €
Za mobil prac. OcÚ Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
35.04 €
Šerpa - trikolóra Odb.: Obec Pača
Dod.: Ján Grajzeľ
21.50 €
Za telefón, ISDN Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
28.79 €
Za vývoz TKO za rok 11/2012 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
636.65 €
Za plyn OcÚ 12/2012 Odb.: Obec Pača
Dod.: SPP a. s.
274.00 €
Za plyn MŠ 12/2012 Odb.: Obec Pača
Dod.: SPP a. s.
381.00 €
Paušál - prevádzkovanie verejného vodovodu 11/2012 Odb.: Obec Pača
Dod.: AQUASPIŠ, spol. s. r. o.
120.00 €
Za elektrickú energiu v obci 12/2012 Odb.: Obec Pača
Dod.: Komunal Energy a.s.
409.51 €
Hukinol - prípravok na zamedz. diviačej zvery Odb.: Obec Pača
Dod.: LOS-AGRO spol. s. r. o.
69.12 €
Košický korzár 2013 Odb.: Obec Pača
Dod.: Petit Press a. s. Divízia Východ
197.00 €
Za hygienický materiál do KD Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
37.00 €
Za vystavenie posudku J. Gajdošová Odb.: Obec Pača
Dod.: MUDr. Vladislav Laciak
12.00 €
Toner do tlačiarne Odb.: Obec Pača
Dod.: Jankovič Vladimír - Aktíva
59.90 €
Za mobil starostu obce 10-11/2012 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
74.26 €
Za hygienický materiál do KD Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
5.50 €
Nákup knihy Bebekova skaza Odb.: Obec Pača
Dod.: Ing. Peter Szabó Victory Studio
6.51 €
Za mobil pracovníka obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
35.54 €
Za likvidáciu VKK 2 ks Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
475.58 €
Za prevedenie odbornej prehliadky bleskozvodu a vydanie revíznej správy na budovu MŠ Odb.: Obec Pača
Dod.: Jozef Petro Firma - VELP
75.00 €
Nákup hasiacich prístrojov a kontrola hadicového zariadenia Odb.: Obec Pača
Dod.: Štefan Šmelko
218.50 €
Za telefón, ISDN 10/2012 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
28.79 €
za vývoz TKO za rok 10/2012 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
424.84 €
Mesačný paušál za prevádzku verejného vodovodu za 10/2012 Odb.: Obec Pača
Dod.: AQUASPIŠ, spol. s. r. o.
120.00 €
Za dopravu futbalistov 28.10.2012 Odb.: Obec Pača
Dod.: Eurobus a. s.
67.00 €
Za plyn OcU 11/2012 Odb.: Obec Pača
Dod.: SPP a. s.
233.00 €
Za plyn MŠ 11/2012 Odb.: Obec Pača
Dod.: SPP a. s.
324.00 €
Za el. energiu obec Odb.: Obec Pača
Dod.: Komunal Energy a.s.
409.51 €
Za el. energiu MŠ za 9-11/2012 Odb.: Obec Pača
Dod.: VSE a.s.
106.00 €
Za el. energiu píla za obdobie od 9-11/2012 Odb.: Obec Pača
Dod.: VSE a.s.
19.00 €
Za mobil starostu obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
54.98 €
Za čistiace a hygienické potreby pre VPP Odb.: Obec Pača
Dod.: Janette s. r. o.
25.50 €
Za nájom sanity v Kultúrnom dome Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
5.50 €
Za spracovanie hlásení o vzniku odpadu Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
14.40 €
Za mesačník Práce a mzdy 2012 Odb.: Obec Pača
Dod.: Poradca s. r. o.
54.80 €
Za mesačník Verejná správa 2012 Odb.: Obec Pača
Dod.: Poradca s. r. o.
57.60 €
Za dodanie batérie DAS do prenosnej ozvučovaciej súpravy Odb.: Obec Pača
Dod.: BS Acoustic, s. r. o.
25.90 €
Za mobil pracovníka obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
34.74 €
Za darčekové kupóny jubilantom z príležitosti ,,Mesiaca úcty k starším" Odb.: Obec Pača
Dod.: LIM PO s. r. o.
101.76 €
Za vývoz VKK 3 ks Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
659.21 €
Za telefón, ISDN 9/2012 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
28.79 €
Za publikáciu Práca, mzdy a odmeňovanie Odb.: Obec Pača
Dod.: Poradca podnikateľa spo. s. r.o.
51.02 €
Za vývoz TKO 9/2012 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
427.83 €
Poháre pre streleckú súťaž Odb.: Obec Pača
Dod.: LIM PO s. r. o.
91.00 €
Darčekové kupóny Odb.: Obec Pača
Dod.: Le Cheque Dejeuner s. r. o.
251.76 €
Za el. energiu v obci Odb.: Obec Pača
Dod.: Komunal Energy a.s.
409.51 €
Za plyn MŠ 10/2012 Odb.: Obec Pača
Dod.: SPP a. s.
196.00 €
Za plyn OcÚ 10/202 Odb.: Obec Pača
Dod.: SPP a. s.
141.00 €
Paušál za prevádzku verejného vodovodu Odb.: Obec Pača
Dod.: AQUASPIŠ, spol. s. r. o.
120.00 €
Za dopravu futbalistov Gem. Hôrka Odb.: Obec Pača
Dod.: Eurobus a. s.
72.00 €
Za hygienický materiál do KD Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
5.50 €
Za dopravu futbalistov Honce Odb.: Obec Pača
Dod.: Eurobus a. s.
56.00 €
Za mobil pracovníka obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
34.63 €
Za rozbor vody Odb.: Obec Pača
Dod.: AQUASPIŠ, spol. s. r. o.
111.60 €
Za vývoz VKK 2 ks Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
523.30 €
Za telefón, ISDN 8/2012 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
28.87 €
Paušál za prevádzku verejného vodovodu Odb.: Obec Pača
Dod.: AQUASPIŠ, spol. s. r. o.
120.00 €
Za el. energiu obce 9/2012 Odb.: Obec Pača
Dod.: Komunal Energy a.s.
409.51 €
Za mobil pracovníka obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
43.06 €
Za vývoz TKO 8/2012 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
424.94 €
Za dodávku plyn OcÚ 9/2012 Odb.: Obec Pača
Dod.: SPP a. s.
46.00 €
Za dodávku plynu MŠ 9/2012 Odb.: Obec Pača
Dod.: SPP a. s.
63.00 €
Za dopravu futbalistov Čoltovo Odb.: Obec Pača
Dod.: Eurobus a. s.
84.00 €
Za mobil starostu obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
59.90 €
Platba za el. energiu MŠ Odb.: Obec Pača
Dod.: VSE a.s.
6.38 €
Mesačný paušál za hyg. potreby do KD Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
5.50 €
Hygienicke potreby do KD Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
25.49 €
Bojler do MŠ Odb.: Obec Pača
Dod.: MAX XL s. r. o.
132.00 €
Za el. energiu obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Komunal Energy a.s.
409.51 €
Odvoz a likvidácia odpadu z VKK (veľkoobjemový kontajner) Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
410.51 €
Za telefón, ISDN 7/2012 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
29.56 €
Za dopravu futbalistov Dedinky 28.7.2012 Odb.: Obec Pača
Dod.: Eurobus a. s.
125.00 €
Systémová podpora URBIS (01.08.2012-31.07.2013) Odb.: Obec Pača
Dod.: MADE spol. s. r. o.
278.00 €
Za vývoz TKO za 7/2012 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
426.13 €
Za plyn MŠ 8/2012 Odb.: Obec Pača
Dod.: SPP a. s.
31.00 €
Za plyn OcÚ 8/2012 Odb.: Obec Pača
Dod.: SPP a. s.
22.00 €
Paušál za prevádzkovanie verejného vodovodu 7/2012 Odb.: Obec Pača
Dod.: AQUASPIŠ, spol. s. r. o.
120.00 €
Doprava na vystúpenie skupiny Bučina Odb.: Obec Pača
Dod.: Eurobus a. s.
200.00 €
Za stravné lístky Odb.: Obec Pača
Dod.: Le Cheque Dejeuner s. r. o.
918.98 €
Za el. energiu píla Odb.: Obec Pača
Dod.: VSE a.s.
19.00 €
Za el. energiu MŠ Odb.: Obec Pača
Dod.: VSE a.s.
106.00 €
ABO - Paradise Foam Slim - 500 ml Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
5.50 €
Oprava pračky Odb.: Obec Pača
Dod.: Milan Paleček CHLADMONT ELEKTROSERVIS
51.60 €
Za mobil starostu obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
74.45 €
Hlásenie o vzniku odpadu podľa zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi a následných dodatkov Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
14.40 €
Zacia hlava AUTOKUT 40-2, Silemblok, filter paliva, filter vzduchu, sviečka CHAMPION, čistenie, silon 2,7 mm a popruh Profi Odb.: Obec Pača
Dod.: Szalai Rudolf HEL-BER Servis
172.80 €
Poháre víťazov futbalového turnaja Odb.: Obec Pača
Dod.: LIM PO s. r. o.
50.30 €
Za mobil pracovníka obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
39.44 €
Repas HP Q2612 HP1010 a Repas Canon 716 black Odb.: Obec Pača
Dod.: Jankovič Vladimír - Aktíva
73.00 €
Odvoz a likvidácia odpadu z VKK (veľkoobjemový kontajner) Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
492.93 €
Telefón, ISDN Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
28.79 €
Za plyn OcÚ 7/2012 Odb.: Obec Pača
Dod.: SPP a. s.
22.00 €
Za plyn MŠ 7/2012 Odb.: Obec Pača
Dod.: SPP a. s.
31.00 €
Za obdobie jún 2012 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
427.13 €
Za el. energiu v obci za 7/2012 Odb.: Obec Pača
Dod.: Komunal Energy a.s.
409.51 €
Platba za doménu, webhosting stránky obce Odb.: Obec Pača
Dod.: WEBEX media s. r. o.
84.00 €
Zriadenie webovej aplikácie Odb.: Obec Pača
Dod.: WEBEX media s. r. o.
120.00 €
Za prevádzkovanie verejného vodovodu za 6/2012 Odb.: Obec Pača
Dod.: AQUASPIŠ, spol. s. r. o.
120.00 €
Prenájom hygienickej sanity do KD za 6/2012 Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS boco Slovensko s. r. o.
5.35 €
Za mobil starostu obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
62.65 €
Za dopravu futbalistov Rakovnica 17.06.2012 Odb.: Obec Pača
Dod.: Eurobus a. s.
46.00 €
Za zhotovenie drevených stolov s lavicami Odb.: Obec Pača
Dod.: Tomáš Beňo - Stolárstvo
240.00 €
Za mobil pracovníka obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
41.45 €
Oprava MRU - rozhlasovej ústredne Odb.: Obec Pača
Dod.: Viktor Kerekeš - VIDIKON
117.00 €
Za elektrickú energiu v obci Odb.: Obec Pača
Dod.: Komunal Energy a.s.
413.40 €
Telefón, ISDN 5/2012 Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
28.86 €
Pilotáž - podchytenie podkladov KD Odb.: Obec Pača
Dod.: Ingstav GV s. r. o.
3632.40 €
Za vývoz TKO za 5/2012 Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
634.86 €
Mesačný paušál za prevádzkovanie obecného vodovodu 5/2012 Odb.: Obec Pača
Dod.: AQUASPIŠ, spol. s. r. o.
120.00 €
Za plyn MŠ 6/2012 Odb.: Obec Pača
Dod.: SPP a. s.
33.00 €
Za plyn OcU za 6/2012 Odb.: Obec Pača
Dod.: SPP a. s.
24.00 €
Údržba inter. antény Odb.: Obec Pača
Dod.: VEGAnet s. r. o.
70.00 €
Za mobil starostu obce Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovak Telekom a. s. Bratislava
57.17 €
Prenájom hygienickej sanity do KD Odb.: Obec Pača
Dod.: CWS