Kontakty

Adresa:
Obec  Pača
Pača, Hlavná 18
049 41 Krásnohorské Podhradie

IČO:  00 328 618

DIČ : 2020 961 514  

Číslo účtu:

IBAN: SK91 0200 0000 0000 2582 0582

BIC: SUBASKBX - vedený vo VÚB, a. s. Bratislava, pobočka Rožňava

STAROSTA OBCE:       Ladislav Zagiba , tel: +421 904 542 142e-mail: obec.paca@centrum.sk

Sekretariát:  Tel.:  058 / 788 30 20

ÚSEK ADMINISTRATÍVY, SPRÁVY DANÍ A POPLATKOV,EVIDENCIE OBYVATEĽSTVA A REGISTRATÚRY 

Mgr. Monika Krempaská

Telefón: 0911 305 288058/  788 30 20

e-mail: obec.paca@centrum.sk, tothovamonika@centrum.sk

ÚSEK EKONOMICKÝ,PERSONÁLNEJ A MZDOVEJ AGENDY A SPRÁVY MAJETKU 

Mgr. Ružena Pisárová 

Telefón:  0911 496 868,  058 / 788 30 20

e-mailobec.paca@centrum.sk pisarova.r@azet.sk 

ÚRADNÉ HODINY 

 

Pondelok   8.00 - 12.00      12:30 - 15:00
Utorok 8.00 - 12.00      12:30 - 15:00
Streda 8.00 - 12.00      12:30 - 17:00
Štvrtok Nestránkový deň
Piatok 8.00 - 12.00

Stavebný úrad pre obec Pača je zriadený na Obecnom  úrade v Pači

Výkon stavebného dozoru zabezpečuje Ing. Eva Walentínová zo sídlom v budove Stavebného Bytového Družstva ( nad Lesným závodom) kancelária č. 106 na ulici Budovateľskej 49, 048 01 Rožňava.

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00        12:30 - 15.00
Utorok: 08:00 - 12:00        12:30 - 15.00
Streda: 08:00 - 12:00        12:30 - 17:00
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť

Iné

Kalendár zvozu odpadu