Školstvo

Počiatky školstva sú neznáme. Predpokladá sa, že do konca 18. storočia pačianske deti získavali len aké - také vzdelanostné minimum doma, od svojich rodičov. Nové spoločensko-ekonomické podmienky, vytvárajúce sa u nás na prelome 18. a 19. storočia, kládli zvýšené nároky na vedomostnú úroveň nielen vyšších vrstiev obyvateľstva, ale aj pospolitého ľudu, robotníkov a roľníkov. Už nestačili tradičné vedomosti v oblasti jednoduchého rátania bez znalostí písania a čítania. Miestna kronika uvádza, že škola bola postavená už v roku 1810 na mieste, kde teraz stojí kultúrny dom. Zrejme išlo o drevenú stavbu.

Na začiatku 20. storočia sa vyučovalo po slovensky a po maďarsky.

V roku 1903 bola zriadená štátna škola. Vyučovalo sa len po maďarsky. Mala dve miestnosti: pracovňu a herňu.
Od 1. septembra 1948 sa zriadila materská škola, umiestnená v základnej škole. Školský dvor bol neohradený a slúžil verejnosti.
Nedostatočné podmienky vyústili do vybudovania novej školskej budovy. Vyučovanie 1.-5. ročníka sa v nej začalo 1.septembra 1965. Stará budova sa po oprave užívala na kultúrno-spoločenské účely. Od školského roka 1965/66 bola zriadená aj školská družina a jedáleň.

V novembri 1967 jedáleň zabezpečovala stravovanie aj detí z materskej školy. Rozšírila sa na školu s celodennou starostlivosťou. Po integrácii základnej školy v roku 1978 do Krh. Podhradia celú budovu školy užíva materská škola. Postupne sa vylepšovali jej prevádzkové podmienky. Bolo zakúpené zariadenie, uskutočnila sa oprava strechy, olejové nátere okien, dverí a maľovanie. Vybudovaním ústredného kúrenia je zabezpečená dobrá tepelná pohoda v celom objekte.  

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00        12:30 - 15.00
Utorok: 08:00 - 12:00        12:30 - 15.00
Streda: 08:00 - 12:00        12:30 - 17:00
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Návštevnosť

Iné

Kalendár zvozu odpadu