Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Rozšírenie profesionálneho kamerového systému pre obec Pača Odb.: Obec Pača
Dod.: Slavomír Harmata
8312.30 €
Poskytnutie dotácie na zabezpečenie materiálno.technického vybavenia DHZ Odb.: Obec Pača
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana
3000.00 €
zabezpečenie poskytnutia posudkovej činnosti na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby Odb.: Obec Pača
Dod.: MUDr. Vladislav Laciak
0.00 €
Predmetom je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov pre Odb.: Obec Pača
Dod.: UPSVaR Rožňava
0.00 €
Zabezpečenie mobilného výkupu vytriedených zložiek komunálneho odpadu, papiera a lepenky, kat. č. odpadu: 20 01 01 a jedlých olejov a tukov, kat. č. odpadu: 20 01 25 za účelom ich zhodnotenia Odb.: Obec Pača
Dod.: Brantner Gemer s. r. o.
0.00 €
Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
0.00 €
Predaj ošípanej Odb.: Obec Pača
Dod.: Július Mojses
512.00 €
Odborná pomoc pri prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku vlastníka - vodohospodárskeho zariadenia rozvodnej vodovodnej siete v obci Pača Odb.: Obec Pača
Dod.: Aqua Spiš plus s. r. o.
150.00 €
Vytvorenie webstránky a poskytovanie doménových a webhostingových služieb Odb.: Obec Pača
Dod.: WEBEX media s. r. o.
0.00 €
Práva a povinnosti zmluvných strán pri spracovaní osobných údajov Odb.: Obec Pača
Dod.: WEBEX media s. r. o.
0.00 €
Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v Obci. Odb.: Obec Pača
Dod.: E-cycling. s. r. o.
0.00 €
Predmetom je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečovaní a výkone menších obecných služieb pre obec Odb.: Obec Pača
Dod.: UPSVaR Rožňava
0.00 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Eva Šoltésová
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Poskytnutie dotácie na základe uznesenia vlády - Výmena okien na polyfunkčnej budove Odb.: Obec Pača
Dod.: Ministerstvo financií SR - sekcia rozpočtovej politiky
15000.00 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Alžbeta Hroncová
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Milan Gunár
Dod.: Obec Pača
33.20 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Eva Straková
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Zuzana Filická
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Zuzana Filická
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Aktivačná činnosť formou menších obecných služieb pre obec Odb.: Obec Pača
Dod.: UPSVaR Rožňava
0.00 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Mária Harhovská
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Mária Harhovská
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Magdaléna Manková
Dod.: Obec Pača
33.20 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Magdaléna Manková
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Ing. Mária Blašková
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Mária Potoczká
Dod.: Obec Pača
33.20 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Martina Demény
Dod.: Obec Pača
49.80 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Milan Harhovský
Dod.: Obec Pača
33.20 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Martina Demény
Dod.: Obec Pača
66.40 €
Rozširovanie kamerového systému v obci Pača Odb.: Obec Pača
Dod.: Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Košice
7000.00 €
Poistenie majetku Odb.: Obec Pača
Dod.: Union poisťovňa, a. s.
0.00 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Viera Gazdíková
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prevod vlastníckeho práva na nehnuteľnosť Odb.: Ing. Miloš Zagiba
Dod.: Obec Pača
204.84 €
Audit účtovnej závierky Odb.: Obec Pača
Dod.: Ing. Andrea Zálepová, CA
830.00 €
Odpredaj 4 ks pneumatík, rozm. 11,00 – T 148 CAS, 2 ks predných blatníkov na T 148, vstrekovacie čerpadlo, 8 ks čeľustí s brzdovým obložením TATRA CAS 148. Odb.: Obec Pača
Dod.: Róbert Nagy
800.00 €
Výstavba detského ihriska Odb.: Obec Pača
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
8000.00 €
Vybudovanie detského ihriska v centre obci Pača Odb.: Obec Pača
Dod.: Veríme v Zábavu s. r. o.
10658.10 €
Filter pevných častíc na obecný automobil Opel Zafira, ev.číslo RV486BO Odb.: Obec Pača
Dod.: Dušan Pisár
800.00 €
Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti Odb.: Jaroslav Sústrik a Mgr. Dana Sústriková
Dod.: Obec Pača
1773.12 €
Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti Odb.: Magdaléna Manková
Dod.: Obec Pača
753.12 €
Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti Odb.: Matúš Kubačka
Dod.: Obec Pača
2363.12 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Emil Gajdoš
Dod.: Obec Pača
49.80 €
Rekonštrukcia objektu hasičskej zbrojnice obce Pača Odb.: Obec Pača
Dod.: INOVA - KER, s. r. o.
29423.41 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Mária Gajdošová
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Projekt Reštart - Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce. Odb.: Obec Pača
Dod.: UPSVaR Rožňava
0.00 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Viera Gajdošová
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Zmena zmluvy o združenej dodávke plynu Odb.: Obec Pača
Dod.: INNOGY SLOVENSKO s.r.o.
0.00 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Tibor Temeši
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Mgr. Izabela Hurajtová
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Mária Tindúrová
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Mária Tindúrová
Dod.: Obec Pača
33.20 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Oľga Bortáková
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: František Hlivák
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: František Hlivák
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Podpora zamestnávania uchádzačov o zamestnania prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce - 52 § Odb.: Obec Pača
Dod.: UPSVaR Rožňava
0.00 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Magdaléna Hliváková
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Klement Fekete
Dod.: Obec Pača
33.20 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Albína Harhovská
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Ján Štefan
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Žofia Kondášová
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Mária Manková
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Anna Tóthová
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Mária Manková
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Mária Zagibová
Dod.: Obec Pača
33.20 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Margita Poláková
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Mária Manková
Dod.: Obec Pača
49.80 €
Poskytnutie dotácie na zabezpečenie materiálno.technického vybavenia DHZ Odb.: Obec Pača
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana
3000.00 €
Podpora zamestnávania uchádzačov o zamestnania prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce - 50j § Odb.: Obec Pača
Dod.: UPSVaR Rožňava
0.00 €
Kúpa dreveného konského voza Odb.: Obec Pača
Dod.: Vojtech Uveges
850.00 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Gabriela Manková
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Dohoda o spôsobe komunikácie medzi zmluvnými stranami Odb.: Obec Pača
Dod.: EKOLAB s. r. o.
0.00 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Mária Tolvajová
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Predaj ošípanej Odb.: Obec Pača
Dod.: Ing. Veronika Tindúrová
428.40 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Slavomír Tóth
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Zmluva o združenej dodávke elektriny Odb.: Obec Pača
Dod.: VSE a.s.
0.00 €
Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Pača
Dod.: NATUR- PACK , A.S.
0.00 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Klára Šoltésová
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na obnovu pamätných tabúľ v obci Pača Odb.: Obec Pača
Dod.: Ministerstvo vnútra SR - sekcia ekonomiky
960.00 €
Poskytnutie dotácie na základe uznesenia vlády - Výmena okien multifunkčnej budovy Odb.: Obec Pača
Dod.: Ministerstvo financií SR - sekcia rozpočtovej politiky
7000.00 €
Rekonštrukcia objektov hasičskej zbrojnice v obci Pača Odb.: Obec Pača
Dod.: Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Košice
27953.00 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Eva Šoltésová
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Mária Gajdošová
Dod.: Obec Pača
33.20 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Irena Levrincová
Dod.: Obec Pača
33.20 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Valéria Vargovčíková
Dod.: Obec Pača
49.80 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: MUDr. Zlata Zacharová
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Oľga Erdofalviová
Dod.: Obec Pača
49.80 €
Spracúvanie osobných údajov Odb.: Obec Pača
Dod.: TOPSET Solutions s. r. o.
0.00 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Róbert Manko
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Róbert Manko
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Róbert Manko
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Zmena čísla bankového účtu Odb.: Obec Pača
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
0.00 €
Zhotovenie dreveného prístrešku v obci Odb.: Obec Pača
Dod.: Oto Pál-Baláž
1600.00 €
Reklama obchodného mena Odb.: Obec Pača
Dod.: Lesospol - Pozemkové spoločenstvo
1000.00 €
Poskytnutie úveru peňažného príspevku Odb.: Obec Pača
Dod.: MAX XL s. r. o.
200.00 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Viera Krahulová
Dod.: Obec Pača
49.80 €
Poskytnutie úveru Odb.: Obec Pača
Dod.: Prima Banka Slovensko a. s.
0.00 €
Poskytnutie finančného príspevku Odb.: Obec Pača
Dod.: IMET a. s.
500.00 €
Odpredaj servovalcu, vzduchojemu a poklopu uzáveru na cisternu CAS Odb.: Obec Pača
Dod.: Igor Urbančík
390.00 €
Zmena parametrov v publikácii Pača Odb.: Obec Pača
Dod.: JES SK, s. r. o.
0.00 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Ladislav Fabián
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Marek Fabián
Dod.: Obec Pača
33.20 €
Odpredaj súkolesie prevodovky a prídavnej prevodovky na PV3S Odb.: Obec Pača
Dod.: Ján Kerekeš
550.00 €
Výpožička súpravy povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky Odb.: Obec Pača
Dod.: Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Košice
0.00 €
Spracovanie osobných údajov Odb.: Obec Pača
Dod.: MADE spol. s. r. o.
0.00 €
Garantový účet Odb.: Obec Pača
Dod.: Prima Banka Slovensko a. s.
0.00 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Emília Šoltésová
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Emília Šoltésová
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Ján Jendrek
Dod.: Obec Pača
33.20 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Mária Poláková
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Mária Richveisová
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Mária Richveisová
Dod.: Obec Pača
33.20 €
Výkon a riadenie odbornej činnosti - stavebný poriadok, starostlivosť o životné prostredie, cestná doprava a pozemné komunikácie Odb.: Obec Pača
Dod.: Waro real, s. r. o. - Ing. Eva Walentínová
0.00 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Ján Manko
Dod.: Obec Pača
33.20 €
Ukončenie Mandátnej zmluvy č. 03/05 ku dňu 31.05. 2018 Odb.: Obec Pača
Dod.: Waro real, s. r. o. - Ing. Eva Walentínová
0.00 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: František Hlivák
Dod.: Obec Pača
33.20 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Irena Helcmanová
Dod.: Obec Pača
33.20 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Michal Helcman
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Michal Helcman
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Valéria Kováčová
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Irena Levrincová
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Ema Jungová
Dod.: Obec Pača
33.20 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Ema Jungová
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Spracovanie osobných údajov Odb.: Obec Pača
Dod.: Euro Dotácie, a. s.
0.00 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Oľga Bortáková
Dod.: Obec Pača
33.20 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Irena Demjanová
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Monika Majerčáková
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Monika Majerčáková
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Magdaléna Cmoriková
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Lenka Szirotnyaková
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Magdaléna Cmoriková
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Štefan Manko
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Monika Lišková
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Anna Rumanová
Dod.: Obec Pača
33.20 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Zlata Gajdošová
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Oľga Dudášová
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Oľga Dudášová
Dod.: Obec Pača
33.20 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Dušan Pisár
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Valéria Richvajsová
Dod.: Obec Pača
33.20 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Blanka Kubačková
Dod.: Obec Pača
66.40 €
Prenájom hrobového miesta Odb.: Blanka Kubačková
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Odb.: Obec Pača
Dod.: UPSVaR Rožňava
0.00 €
Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
0.00 €
Odpredaj 1 ks prevodovky na vozidlo PRAGA V3S. Odb.: Obec Pača
Dod.: Jaroslav Bocan
500.00 €
Ročná servisná kontrola systému Odb.: Obec Pača
Dod.: Slavomír Harmata
285.00 €
Pozváranie podvozku a Karosérie Lada Niva, ošetrenie a nástrek s dodaním materiálu. Odb.: Obec Pača
Dod.: Dušan Pisár
500.00 €
Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu Odb.: Obec Pača
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana
1400.00 €
Predaj pozemku Odb.: Ing. Martin Plšek a Mgr. Magdaléna Plšková
Dod.: Obec Pača
1074.70 €
O zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Pača
Dod.: NATUR- PACK , A.S.
0.00 €
Vydanie knižnej publikácie PAČA Odb.: Obec Pača
Dod.: JES SK, s. r. o.
5442.00 €
Právo vecného bremena Odb.: Pavol Bernár
Dod.: Obec Pača
0.00 €
Program rozvoja vidieka SR 2014-2020 Odb.: Obec Pača
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
62576.95 €
Dodávka a montáž kompletného 4. profesionálneho kamerového systému pre obec Pača Odb.: Obec Pača
Dod.: Slavomír Harmata
13886.50 €
Ošípaná o váhe 273 kg (živej váhy) Odb.: Obec Pača
Dod.: Róbert Pal-Baláž
518.70 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Marta Helcmanová
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Magdaléna Jungová
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Žofia Kondášová
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Marcela Veľďáková
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Financovanie výdavkov projektu v oblasti prevencie kriminality ,, Kamerový systém v obci Pača " Odb.: Obec Pača
Dod.: Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Košice
10000.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Eva Straková
Dod.: Obec Pača
33.20 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Valéria Richvajsová
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Valéria Richvajsová
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Odpredaj filtra pevných častí Odb.: Obec Pača
Dod.: Dušan Pisár
250.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Eva Sláviková
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Marta Nagyová
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Magdaléna Jungová
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Marta Helcmanová
Dod.: Obec Pača
33.20 €
Odpredaj vyhrievacieho telesa na ohrievač vody, WC Combi a umývadlo Odb.: Obec Pača
Dod.: Miloš Völďák
170.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Milan Harhovský
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Ing. Ľudovít Potocký
Dod.: Obec Pača
49.80 €
Odpredaj 2 ks Akumulátorov 140 Ah Odb.: Obec Pača
Dod.: Igor Urbančík
150.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Vlasta Očkaiová
Dod.: Obec Pača
33.20 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Etela Hliváková
Dod.: Obec Pača
49.80 €
Odpredaj navŕtavajúceho pásu 110 m a zemiacej súpravy Odb.: Obec Pača
Dod.: Juraj Hatvaník
100.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Katarína Kulíková
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Drahomíra Gunárová
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Asfaltérske práce na zákazke: ,,Oprava výtlkov na miestnej komunikácii na ulici Hlavnej v obci Pača Odb.: Obec Pača
Dod.: SANAS, s. r. o.
8000.00 €
Prenájom nebytového priestoru Odb.: Slnečný úsmev, n. o.
Dod.: Obec Pača
0.00 €
Modernizácia osvetlenia a využitia úsporných LED zdrojov svetla Odb.: Obec Pača
Dod.: Stredoslovenská energetika a. s.
23068.25 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Marta Urbančíková
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Lýdia Manková
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Zhotovenie diela,,Miestna komunikácia Cintorínska - stavebné a udržiavacie práce." Odb.: Obec Pača
Dod.: Energovod, s. r. o
35100.00 €
Zhotovovenie ,,Chodníka ku kostolu - stavebné a udržiavacie práce." Odb.: Obec Pača
Dod.: Panters, s. r. o.
35255.39 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Mária Tindúrová
Dod.: Obec Pača
49.80 €
Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Pača
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana
1400.00 €
Poskytnutie príspevku Odb.: Obec Pača
Dod.: Lesy SR, štátny podnik
8000.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: PaedDr. Emília Gajdošová
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Mikuláš Manko
Dod.: Obec Pača
33.20 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Mikuláš Manko
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Jozef Pisár
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Marta Helcmanová
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Jozef Helcman
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Lenka Szirotnyaková
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Lenka Szirotnyaková
Dod.: Obec Pača
33.20 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Malvína Harhovská
Dod.: Obec Pača
33.20 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Malvína Harhovská
Dod.: Obec Pača
33.20 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Marián Vlčák
Dod.: Obec Pača
66.40 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Ján Jendrek
Dod.: Obec Pača
33.20 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Katarína Gunárová
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Katarína Gunárová
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Mária Lorková
Dod.: Obec Pača
33.20 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Ivan Pisár
Dod.: Obec Pača
33.20 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Mária Pisárová
Dod.: Obec Pača
33.20 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Stanislav Gajdoš
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Martina Drábová
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Zlata Gajdošová
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Odpredaj kancelárskeho nábytku Odb.: Obec Pača
Dod.: Tomáš Beňo - Stolárstvo
250.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Oliva Temešiová
Dod.: Obec Pača
49.80 €
Odpredaj kancelárskeho nábytku Odb.: Obec Pača
Dod.: Tomáš Beňo - Stolárstvo
160.00 €
Ošípaná o váhe 250 kg (živej váhy) Odb.: Obec Pača
Dod.: Ing. Miloš Zagiba
625.00 €
Zmluva o odbornej pomoci Odb.: Obec Pača
Dod.: Aqua Spiš plus s. r. o.
0.00 €
Odpredaj náhradných dielov na vozidlo TATRA Cas 10 - cisterna Odb.: Obec Pača
Dod.: Dušan Pisár
550.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Mikuláš Manko
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Odpredaj pozemku Odb.: Igor Urbančík
Dod.: Obec Pača
9.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Michal Harhovský
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Mária Cmoriková
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Katarína Manková
Dod.: Obec Pača
33.20 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Priška Cmoriková
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Michal Helcman
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Vlastimil Chaba
Dod.: Obec Pača
33.20 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Vlastimil Chaba
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Magdaléna Manková
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Magdaléna Jungová
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Mária Gajdošová
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Anna Imreová
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Mária Ujháziová
Dod.: Obec Pača
49.80 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Ing. Miloš Urbančík
Dod.: Obec Pača
149.40 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Oliva Gemerská
Dod.: Obec Pača
11.62 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Gejza Hlivák
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Nájom hrobového miesta Odb.: PhDr. Dana Ilkovičová
Dod.: Obec Pača
49.80 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Lívia Demjanová
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Ján Hrivňák
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Dodávka elektriny Odb.: Obec Pača
Dod.: MAGNA ENERGIA s. r. o.
0.00 €
Odpredaj vodovodného materiálu Odb.: Obec Pača
Dod.: Štefan Szarka
610.00 €
Zápis do Obecnej kroniky za rok 2015 Odb.: Obec Pača
Dod.: Zuzana Harhovská
170.00 €
elektrické zasielanie dokumentov Odb.: Obec Pača
Dod.: Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.
0.00 €
Predaj nehnuteľnosti Odb.: Spoločnosť majiteľov lesa a pasienkov, pozemkové spoločenstvo Pača
Dod.: Obec Pača
1400.00 €
Odpredaj náhradných dielov na vozidlo LADA Odb.: Obec Pača
Dod.: Ján Kerekeš
750.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Štefan Manko
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Ivan Vladislav
Dod.: Obec Pača
66.40 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Anna Ružbacká
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Ján Mészner
Dod.: Obec Pača
99.60 €
Vybudovanie chodníka na miestnom cintoríne na Dome smútku Odb.: Obec Pača
Dod.: Spišská stavebná spoločnosť s. r. o.
16668.73 €
Dodávka plynu Odb.: Obec Pača
Dod.: SPP a. s.
0.00 €
Propagácia obce Pača Odb.: Gemerské osvetové stredisko
Dod.: Obec Pača
100.00 €
na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec Odb.: Obec Pača
Dod.: UPSVaR Rožňava
0.00 €
Prenájom nehnuteľnosti Odb.: Slnečné objatie, n. o.
Dod.: Obec Pača
0.00 €
Asfaltérske práce na zákazke: ,,Oprava miestnej komunikácie na ulici Jarkovej v obci Pača" Odb.: Obec Pača
Dod.: SANAS, s. r. o.
9570.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Valéria Soldánová
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Miroslav Veneny
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Pača
Dod.: NATUR- PACK , A.S.
0.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Mikuláš Rusňák
Dod.: Obec Pača
33.20 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Mária Školníková
Dod.: Obec Pača
66.40 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Peter Gajdoš
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Eva Kuchtová
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Kvetoslava Školníková
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Mária Urbančíková
Dod.: Obec Pača
33.20 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Renáta Lorinczová
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Renáta Lorinczová
Dod.: Obec Pača
33.20 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Ondrej Bašták
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Slavomír Tóth
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Zuzana Filická
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Mária Tindúrová
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Emília Liptáková
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Mária Harhovská
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Regína Potocká
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Magdaléna Cmoriková
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Ján Štefan
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Irena Slaninová
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Irena Slaninová
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Anna Helméczyová
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Oľga Vargová
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Ľubomír Gajdoš
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Kristína Sekerková
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Nová webová stránka Odb.: Obec Pača
Dod.: WEBEX media s. r. o.
738.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Margita Poláková
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Mária Lorková
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Mária Cmoriková
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Vysporiadanie práv výkonných umelcov a výrobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovgram
38.50 €
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Pača
Dod.: FURA s. r.o.
0.00 €
Odpredaj komponentov Odb.: Obec Pača
Dod.: Milan Cmorik
500.00 €
Odpredaj 2 x 6 ton posypového materiálu Odb.: Obec Pača
Dod.: Jaroslav Bocan
500.00 €
Poistenie majetku Odb.: Obec Pača
Dod.: Union poisťovňa, a. s.
194.60 €
Projekt: Výstavba športovo-oddychovej zóny obec Pača Odb.: Obec Pača
Dod.: Euro Dotácie, a. s.
0.00 €
Kúpa prevodovej skrine na vozidlo Praga V3S Odb.: Obec Pača
Dod.: Igor Urbančík
250.00 €
Kúpa vaku na vodu z gumotextílie s objemom 2000l na protipožiarne účely Odb.: Obec Pača
Dod.: Miloš Völďák
270.00 €
Dodávka plastových okien a dverí Odb.: Obec Pača
Dod.: KORO-MARO s.r.o
2020.50 €
Odvodnenie telesa cesty a oprava výtlkov Odb.: Obec Pača
Dod.: Rastislav Ilašenko HYDROEKO
8522.86 €
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Pača
Dod.: NATUR- PACK , A.S.
0.00 €
Poskytnutie podpory formou dotácie Odb.: Obec Pača
Dod.: Slovenská Agentúra Životného prostredia, Ing. Martin Vavrinek- Generálny riaditeľ
5000.00 €
dodávka zemného plynu Odb.: Obec Pača
Dod.: Mikroregión Štítnicka dolina
0.00 €
Odpredaj pozemku Odb.: Eva Völďáková
Dod.: Obec Pača
232.50 €
Kúpa príslušenstva k UNC 061 Odb.: Obec Pača
Dod.: Pavel Kináč
4650.00 €
Kúpa univerzálneho nakladača UNC 061 Odb.: Obec Pača
Dod.: Pavel Kináč
4650.00 €
Nákup 4ks pneumatík PRAGA V3S Odb.: Obec Pača
Dod.: Jaroslav Bocan
460.00 €
Príprava a realizácia prác Odb.: Obec Pača
Dod.: Ján Gunár
3245.00 €
Realizácia dodávky komponentov Odb.: Obec Pača
Dod.: Marián Kudla
1720.00 €
Ročné poskytovanie služby aktualizácie a spracovanie dát Odb.: Obec Pača
Dod.: TOPSET Solution s.r.o
36.00 €
Kúpa pneumatík 2ks na vozidlo Tatra Odb.: Obec Pača
Dod.: Miloš Völďák
250.00 €
kúpa Odb.: Obec Pača
Dod.: Vlastimír Filiczkí
120.00 €
Odpredaj archívnych úložných boxov, krabíc, spisových dosiek Odb.: Obec Pača
Dod.: Dušan Urbančík
189.00 €
Zmluva o nájme nebytových priestorov MŠ Odb.: Obec Pača
Dod.: Zlaté lístie, n.o
1.00 €
Prenájom nebytových priestorov Odb.: Obec Pača
Dod.: Diana Mešťanová
180.00 €
Zápis do Obecnej kroniky za rok 2014 Odb.: Obec Pača
Dod.: Zuzana Harhovská
170.00 €
Dodanie stavebného a spotrebného materiálu pre Obec PAča Odb.: Obec Pača
Dod.: EURIS spol. s.r.o.
0.00 €
Dodávka elektriny Odb.: Obec Pača
Dod.: RIGHT POWER ENERGY,s.r.o.
0.00 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Eva Šoltésová
Dod.: Obec Pača
66.40 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Marián Manko
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Magdaléna Vašutová
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Nájom hrobového miesta Odb.: Dušan Pisár
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Nájom za hrobové miesto č.218/2 Odb.: Mária Manková
Dod.: Obec Pača
0.00 €
Dodávka elektriny Odb.: Obec Pača
Dod.: Komunal Energy a.s.
0.00 €
Dodávka elektriny Odb.: Obec Pača
Dod.: Komunal Energy a.s.
0.00 €
Dodávka elektriny Odb.: Obec Pača
Dod.: Komunal Energy a.s.
0.00 €
Dodanie kancelárskeho a spotrebného materiálu pre Obec PAča Odb.: Obec Pača
Dod.: Ladislav Mihalik LAAX
0.00 €
Odpredaj 10 t posypového materiálu (štrku) s dopravou Odb.: Obec Pača
Dod.: Jaroslav Bocan
200.00 €
Odpredaj rádiomagnetofónu a flashdisku pre potreby miestného rozhlasového vysielania Odb.: Obec Pača
Dod.: Július Helcman
50.00 €
Zabezpečenie auditu účtovnej závierky Odb.: Obec Pača
Dod.: Ing. Andrea Zálepová, CA
600.00 €
Odpredaj asfaltovej živničnej zmesi (asfaltu) Odb.: Obec Pača
Dod.: Igor Zagiba
300.00 €
Oprava miestnej komunikácie na ul. Mlynskejv Pači Odb.: Obec Pača
Dod.: BEDE s.r.o.
1499.55 €
Odpredaj 30 ks archívnych úložných boxov, 120 ks archívnych krabíc a 50 ks Odb.: Obec Pača
Dod.: Dušan Urbančík
210.00 €
Nákup olympijskej tyče, závažia, stacionárny bycikel, posilňovacia veža Odb.: Obec Pača
Dod.: Klement Fekete
490.00 €
Výchovné za hráčov Odb.: Obec Pača
Dod.: FK Krásnohorské Podhradie
300.00 €
Dodanie a inštalácia 60 ks LED svietidiel verejného osvetlenia Odb.: Obec Pača
Dod.: RT LED s.r.o., Radovan Barčovský
6800.00 €
Oprava miestnej komunikácie na ul. Medenej v Pači Odb.: Obec Pača
Dod.: BEDE s.r.o.
0.00 €
Odpredaj 1 ks 24 V alternátora a 1 ks 24 V štartra na vozidlo Praga V3S Odb.: Obec Pača
Dod.: Stanislav Gajdoš
0.00 €
Odpredaj 20 pm palivového dreva pre Obecné zariadenia Odb.: Obec Pača
Dod.: Michal Tolvaj
136.00 €
Odber a fakturácia elektrickej enrgie Odb.: Štefan Manko
Dod.: Obec Pača
0.00 €
Nákup 1 ks ošípanej vo výške Odb.: Obec Pača
Dod.: Ing. Miloš Zagiba
458.00 €
Vyhotovenie zápisu do obecnej kroniky Odb.: Obec Pača
Dod.: Zuzana Harhovská
0.00 €
Písanie obecnej kroniky Odb.: Obec Pača
Dod.: Zuzana Harhovská
0.00 €
Zabezpečenie zvýšenie platov zamestnancov regionálneho školstva Odb.: Mesto Rožňava, Pavol Burdiga, primátor mesta Rožňava
Dod.: Obec Pača
30.00 €
Zabezpečenie zvýšenie platov zamestnancov regionálneho školstva Odb.: Mesto Rožňava, Pavol Burdiga, primátor mesta Rožňava
Dod.: Obec Pača
90.00 €
Nákup pneumatík, manžiet, kardanového kríža, tlmiča výfuku a kardanového hriadeľa Odb.: Obec Pača
Dod.: Štefan Bodnár
600.00 €
Nákup savíc na fekálne vozidlo Odb.: Obec Pača
Dod.: Stanislav Gajdoš
200.00 €
Prenájom hrobového miesta na 30 rokov Odb.: Stanislav Strmeň
Dod.: Obec Pača
49.80 €
Oprava telesa cesty Odb.: Obec Pača
Dod.: Rastislav Ilašenko HYDROEKO
0.00 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Mária Manková
Dod.: Obec Pača
16.59 €
Rekonštrukcia zosúvajúcej sa miestnej komunikácie Vyšný koniec Odb.: Obec Pača
Dod.: Lesy SR, štátny podnik
16100.00 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Mária Gajdošová
Dod.: Obec Pača
33.20 €
Odpredaj nákladného motorového vozidla Praga V3S sklápač bez EČ Odb.: Obec Pača
Dod.: Ondrej Šimon
1700.00 €
Odpredaj štartra na motorové vozidlo Praga V3S 24 V Odb.: Obec Pača
Dod.: Stanislav Gajdoš
30.00 €
Zabezpečenie auditu účtovnej závierky Odb.: Obec Pača
Dod.: Ing. Andrea Zálepová, CA
450.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí v centrách voľného času Odb.: Mesto Rožňava, Pavol Burdiga, primátor mesta Rožňava
Dod.: Obec Pača
620.00 €
Odpredaj vodovodného materiálu Odb.: Obec Pača
Dod.: Jozef Liška
200.00 €
Prenájom hrobového miesta na 30 rokov Odb.: Lýdia Manková
Dod.: Obec Pača
49.80 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Marián Manko
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Štefan Manko
Dod.: Obec Pača
33.20 €
Odpredaj vstrekového palivového čerpadla na vozidlo Praga V3S (sklápač) Odb.: Obec Pača
Dod.: Stanislav Gajdoš
60.00 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Blanka Kubačková
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Anna Badanová
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Juraj Hlivák
Dod.: Obec Pača
33.20 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Štefan Cmorik
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Analýza pitnej vody Odb.: Obec Pača
Dod.: EKOLAB s. r. o.
0.00 €
Prenájom hrobového miesta na 30 rokov Odb.: Albína Fabiánová
Dod.: Obec Pača
49.80 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Marek Fabián
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Marek Fabián
Dod.: Obec Pača
33.20 €
Odpredaj Akumulátorov AM 12 V Odb.: Obec Pača
Dod.: Ján Kerekeš
140.00 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Marián Žažo
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Dodávka plynu OcU Odb.: Obec Pača
Dod.: SPP a. s.
0.00 €
Dodávka plynu Odb.: Obec Pača
Dod.: SPP a. s.
0.00 €
Kúpa ošípanej za účelom obecnej akcie ,, Fašiangová zabíjačka" Odb.: Obec Pača
Dod.: Bohuš Jendrek
250.00 €
Odpredaj 1 ks vývevy R 200 na nákladné vozidlo TATRA CAS 10 Odb.: Obec Pača
Dod.: Jaroslav Bocan
420.00 €
aktualizácia programov Odb.: Obec Pača
Dod.: TOPSET Solutions s. r. o.
0.00 €
Nákup automobilu Opel Zafira Odb.: Obec Pača
Dod.: 1. SMS s. r. o.
9100.00 €
Prenájom hrobového miesto na 20 rokov Odb.: Margita Čerevková
Dod.: Obec Pača
33.20 €
Prenájom nebytových priestorov v objekte Kultúrneho domu Odb.: Potraviny Sofia s.r.o.
Dod.: Obec Pača
0.00 €
Zabezpečovanie servisných prác - opravy a údržby verejného osvetlenia Odb.: Obec Pača
Dod.: Jaroslav Sústrik
0.00 €
Vykonávanie činnosti mandatára zameranej na výkon technika požiarnej ochrany v objektoch Odb.: Obec Pača
Dod.: Stanislav Lisák
0.00 €
Odpredaj 2 ks hrubostennej kanalizačnej rúry Odb.: Obec Pača
Dod.: Stanislav Gajdoš
150.00 €
Nájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Marta Helcmanová
Dod.: Obec Pača
66.40 €
Odpredaj 3 ks pneumatík na Tatra Kas 10 Odb.: Obec Pača
Dod.: Stanislav Gajdoš
150.00 €
Nájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Margita Jungová
Dod.: Obec Pača
33.20 €
Nájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Zlata Grígeľová
Dod.: Obec Pača
149.40 €
Nájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: MUDr. Zlata Zacharová
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Nájom hrobového miesta na 30 rokov Odb.: Emil Gajdoš
Dod.: Obec Pača
49.80 €
Nájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Viera Gajdošová
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Nájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Mária Tindúrová
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Nájom hrobového miesta na 30 rokov Odb.: Eva Benková
Dod.: Obec Pača
49.80 €
Nájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Emília Liptáková
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Nájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Nataša Demjanová
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Nájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Etela Hliváková
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Nájom hrobového miesta na 30 rokov Odb.: Albína Venenyová
Dod.: Obec Pača
99.60 €
Nájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Albína Venenyová
Dod.: Obec Pača
33.20 €
Nájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Anna Beňová
Dod.: Obec Pača
33.20 €
Nájom hrobového miesta na 30 rokov Odb.: Irena Helcmanová
Dod.: Obec Pača
99.60 €
Nájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Margita Jungová
Dod.: Obec Pača
33.20 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Mária Kuchtová
Dod.: Obec Pača
49.80 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Peter Gajdoš
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Zdena Manková
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Anna Adamcová
Dod.: Obec Pača
33.20 €
Prenájom hrobového miesta na 30 rokov Odb.: Gabriela Vraňaková
Dod.: Obec Pača
49.80 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Daniel Hlivák
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Dušan Pisár
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Marta Helcmanová
Dod.: Obec Pača
33.20 €
Prenájom hrobového miesta na 30 rokov Odb.: Mária Jungová
Dod.: Obec Pača
49.80 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Monika Majerčáková
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Marta Helcmanová
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta na 30 rokov Odb.: Július Helcman
Dod.: Obec Pača
99.60 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Vlastimil Demjan
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Viera Gazdíková
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Júlia Tóthová
Dod.: Obec Pača
29.88 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Gabriela Potocká
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Marta Urbančíková
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Anna Manková
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Anna Manková
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Albína Venenyová
Dod.: Obec Pača
33.20 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Anna Imreová
Dod.: Obec Pača
33.20 €
„Realizácia mikropilót - Dom kultúry, Pača Odb.: Obec Pača
Dod.: Ingstav GV s. r. o.
3632.40 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Mária Gajdošová
Dod.: Obec Pača
33.20 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Margita Čerevková
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Margita Čerevková
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Margita Čerevková
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Mária Gunárová
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta na 30 rokov Odb.: Katarína Urbančíková
Dod.: Obec Pača
99.60 €
Prenájom hrobového miesta na 30 rokov Odb.: Miroslav Velďák
Dod.: Obec Pača
49.80 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Mária Šoltésová
Dod.: Obec Pača
16.60 €
1 ks ošípanej o váhe 180 kg živej váhy Odb.: Obec Pača
Dod.: Ing. Miloš Zagiba
297.00 €
Prenájom hrobového miesta na 30 rokov Odb.: Štefan Hatvanik
Dod.: Obec Pača
49.80 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Žofia Kondášová
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Mikuláš Rusňák
Dod.: Obec Pača
33.20 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Irena Garbašová
Dod.: Obec Pača
33.20 €
Prenájom hrobového miesta na 20 rokov Odb.: Júlia Imreová
Dod.: Obec Pača
33.20 €
Prenájom hrobového miesta na 20 rokov Odb.: Marián Manko
Dod.: Obec Pača
33.20 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Marián Žažo
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Vlastimil Chaba
Dod.: Obec Pača
33.20 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Júlia Imreová
Dod.: Obec Pača
33.20 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Monika Lišková
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Monika Majerčáková
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Anna Tóthová
Dod.: Obec Pača
33.20 €
Prenájom hrobového miesta na 30 rokov Odb.: Mária Forgáčová
Dod.: Obec Pača
49.80 €
Prenájom hrobového miesta na 30 rokov Odb.: Eva Šoltésová
Dod.: Obec Pača
49.80 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Stanislav Potocký
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Emília Cmoriková
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Irena Slaninová
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Emília Richweisová
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Žofia Kondášová
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Mária Manková
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta na 30 rokov Odb.: Gabriela Manková
Dod.: Obec Pača
99.60 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Ján Štefan
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Ján Štefan
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta na 30 rokov Odb.: Anna Manková
Dod.: Obec Pača
99.60 €
Prenájom hrobového miesta na 30 rokov Odb.: Anna Adamcová
Dod.: Obec Pača
149.40 €
Prenájom hrobového miesta na 30 rokov Odb.: Jarmila Manková
Dod.: Obec Pača
49.80 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Mária Cmoriková
Dod.: Obec Pača
33.20 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Dana Šoltésová
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Andrea Harhovská
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Magdaléna Jungová
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Magdaléna Jungová
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Irena Slaninová
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Zuzana Zagibová
Dod.: Obec Pača
33.20 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Irena Červeňáková
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Zuzana Filická
Dod.: Obec Pača
33.20 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Anna Helméczyová
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Mária Forgáčová
Dod.: Obec Pača
33.20 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Július Tolvaj
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Albína Harhovská
Dod.: Obec Pača
33.20 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Regína Tindúrová
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: MUDr. Mária Hliváková
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Valéria Kováčová
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Magdaléna Manková
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Magdaléna Manková
Dod.: Obec Pača
33.20 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Mária Bortáková
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Mária Bortáková
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Irena Jungová
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Františka Červeňáková
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Mikuláš Manko
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Mikuláš Manko
Dod.: Obec Pača
33.20 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Drahomíra Gunárová
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Irena Helcmanová
Dod.: Obec Pača
33.20 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Magdaléna Cmoriková
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Ondrej Cmorik
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Magdaléna Cmoriková
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Emília Cmoriková
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Gabriela Potocká
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Marián Manko
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Regína Potocká
Dod.: Obec Pača
33.20 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Regína Potocká
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Anna Vargová
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Irena Levrincová
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Irena Levrincová
Dod.: Obec Pača
33.20 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Žofia Kondášová
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Zdenka Olexáková
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Gabriela Erdőfalviová
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Štefan Manko
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Katarína Manková
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Ondrej Bašták
Dod.: Obec Pača
16.60 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Klement Fekete
Dod.: Obec Pača
33.20 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Ján Jendrek
Dod.: Obec Pača
33.20 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: JUDr. Jozef Jendrek
Dod.: Obec Pača
33.20 €
Prenájom hrobového miesta na 10 rokov Odb.: Helena Gajdošová
Dod.: Obec Pača
33.20 €

  Úradné hodiny

  Pondelok: 08:00 - 12:00        12:30 - 15.00
  Utorok: 08:00 - 12:00        12:30 - 15.00
  Streda: 08:00 - 12:00        12:30 - 17:00
  Štvrtok: Nestránkový deň
  Piatok: 08:00 - 12:00

  Fotogaléria

  Kalendár

  Návštevnosť

  Iné

  Kalendár zvozu odpadu