Obec Pača
Pača

Zamestnanci

Úsek administratívy, správy daní a poplatkov, evidencie obyvateľstva  a registratúry

Mgr. Monika Krempaská

Telefón: 0911 305 288,  058/  788 30 20

e-mail: obec.paca@centrum.sk, tothovamonika@centrum.sk

Referát administratívno - správny a registratúry

Popis pracovnej činnosti:

 1. evidovanie spis. materiálov,
 2. prijímanie a rozdeľovanie  korešpondencie a jej evidovanie v protokole,
 3. vyhotovenie štatistických údajov, výkazov v rámci činnosti referátu,
 4. zabezpečovanie činnosti podateľne,
 5. obsluha miestneho rozhlasu, aktualizácia oznamov na obecnej tabuli,
 6. kopírovacie služby pre občanov,
 7. overovanie podpisov, zmlúv a iných dokladov,
 8. vybavovanie bežnej korešpondencie v rámci činnosti referátu,

Referát miestnych daní a poplatkov

Popis pracovnej činnosti:

 1. vedenie pokladne obecného úradu a spracovanie hotovosti,
 2. vydávanie rybárskych lístkov,
 3. správa daní a poplatkov obyvateľov a podnikateľských firiem,
 4. evidencia časového plnenia platieb daní a ich urgencia,
 5. vyhotovenie štatistických údajov, výkazov v rámci činnosti referátu,
 6. vybavovanie bežnej korešpondencie v rámci činnosti referátu,        
 7. starostlivosť o vlastný odborný rast, účasť na školeniach, seminároch a poradách.


Úsek ekonomický,  personálnej a mzdovej agendy, správy majetku

Mgr. Ružena Pisárová

Telefón:  0911 496 868058 / 788 30 20

e-mail: obec.paca@centrum.sk, pisarova.r@azet.sk

Referát ekonomiky, evidencie majetku, personalistiky

Popis pracovnej činnosti:

 1. samostatná odborná práca – evidencia faktúr a vystavovanie faktúr, urgencia platieb
 2. samostatná odborná práca na vymedzenom úseku personálnej a mzdovej  práce,
 3. samostatná odborná práca na vymedzenom úseku ekonomickej práce,
 4. vyhotovenie štatistických údajov, výkazov v rámci činnosti referátu,    
 5. samostatná odborná práca na úseku rozpočtovania a financovania,
 6. vedenie majetku obce a inventarizácia,
 7. overovanie podpisov, zmlúv a iných dokladov,
 8. vedenie účtovníctva a vypracovanie záverečných vyúčtovaní dotácií a nenávratných finančných  prostriedkov,
 9. vybavovanie bežnej korešpondencie v rámci činnosti referátu,
 10. spracovávanie podkladov k podávaniu projektov obce
 11. zúčastňuje sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady, spolu so starostom podpisuje zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva, vedenie záznamov z rokovaní obec. zastupiteľstva
 12. vypracovanie Zápisníc z obec.zastupiteľstva
 13. zabezpečovanie zostavenia návrhu rozpočtu obce
 14. príprava všeobecne záväzných nariadení
 15. starostlivosť o vlastný odborný rast, účasť na školeniach, seminároch a poradách
 16. vyhotovenie štatistických údajov, výkazov v rámci činnosti referátu.

Odborný referent stavebného úradu

Spoločný stavebný úrad Betliar

Obecný úrad Betliar, Šafáriková 67, 049 21 Betliar

telefón: 058 798 31 14 - kancelária obecného úradu Betliar

e-mail: spol.stavebny.urad@gmail.com

www.socubetliar.online

referát územného plánovania a stavebného poriadku - Ing. Erika Šmelková - súkromné tel. číslo: 0907 367 267

referát ochrany prírody a krajiny, ochrany vôd, ochrany ovzdušia - Ing. Alena Baffyová

referát dopravy a miestnych komunikácií - Alena Šikúrová

Popis pracovnej činnosti:

1. Stavebný úrad 

 • vykonáva miestne obhliadky v rámci územných , stavebných a kolaudačných konaní,
 • spolupracuje s orgánmi štátnej správy pri zabezpečovaní úloh stavebného poriadku,
 • pripravuje stanoviská v rámci stavebného a kolaudačného konania stavieb na území obce,
 • pripravuje oznámenia k uskutočneniu drobnej stavby, stavebnej úpravy alebo udržiavacím prácam,
 • vedie územné konanie
 • pripravuje územné rozhodnutia,
 • pripravuje povolenia na zmenu územného rozhodnutia,
 • vedie stavebné konanie,
 • pripravuje stavebné povolenia,
 • pripravuje povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením,
 • pripravuje rozhodnutia o predlžení platnosti stavebného povolenia,
 • vedie kolaudačné rozhodnutie,
 • pripravuje kolaudačné rozhodnutia,
 • pripravuje časovo obmedzené povolenia na predčasné užívanie stavby,
 • pripravuje rozhodnutia o zmene v užívaní stavby,
 • pripravuje nariadenia alebo povolenia na odstraňovanie stavieb,
 • pripravuje nariadenia na vykonanie nápravy na stavbe, rozhoduje o zastavení prác na stavbe a o zrušení stavebného povolenia,
 • vedie konanie o uložení pokuty za  porušenie stavebného zákona a pripravuje návrh rozhodnutí,
 • plní ďalšie úlohy a povinnosti , ktoré sú zverené stavebnému úradu stavebným zákonom a ďalšími osobitnými predpismi

2. Životné prostredie

Zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie

 • ochrany prírody podľa § 69 ods.1 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení zmien a doplnkov
 • štátnej vodnej správy podľa § 59 ods.1 a 2 zákona č.184/2002 Z.z. o vodách v znení zmien a doplnkov
 • ochrany ovzdušia podľa § 34 zákona 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia v znení zmien a doplnkov

3. Cestná doprava a pozemné komunikácie

 • zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku pozemných komunikácií – rozhodovaciu činnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie v rozsahu kompetencií podľa cestného zákona a stavebného zákona

 

 

Aktualizácia stránky:  Mgr. Monika Krempaská

Samospráva

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Sociálne siete

Aktuálne počasie

dnes, utorok 28. 5. 2024
slabý dážď 23 °C 13 °C
streda 29. 5. slabý dážď 22/12 °C
štvrtok 30. 5. mierny dážď 21/12 °C
piatok 31. 5. mierny dážď 20/13 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Virtuálny cintorín

Virtuálny cintorín

Odpad

Odpad

Sviatok

Meniny má Viliam, Vilhelm, Elektra, Elma, Vilhelmína