Obec Pača
Pača

DHZ

 

Rok 2021 - Ich hlavnou činnosťou bol výcvik a preventívna činnosť nadväzujúna tradície a podujatia, ktoré boli organizované haičmi a tešili sa priezne obyvateľov. Radosť a dobrú náladu priniesol Juliáles, stavanie mája, príprava vianočnej výzdoby, vatry vďaky i spoločné kosenie priekop. Funkciu predsedu vykonáva Ladislav Zagiba.

Rok 2020 - Má 20 členov, ktorí zvelaďujú priestory na činnosť a hasičskú techniku. Vykonávajú preventívne akcie a reprezentujú obec na okresných súťažiach. Ich aktivita sa prejavuje aj pri realizácii spoločenských a kultúrnych podujatí organizované obcou, akou je príprava Vatry vďaky, stavanie mája a tradičného Juliálesu.

Rok 2019 - Svoju činnosť v obci vyvíja už mnoho rokov. O oživenie jeho tradícii sa snaží predseda p. Ladislav Zagiba. Nadväzuje na tradície a podujatia, ktoré boli organizované hasičmi a tešili sa priazne miestného obyvateľstva. Hlavnou činnosťou je však výcvik, robiť preventívnu činnosť a zúčastňovať sa pretekov, kde patria medzi tých aktívnejších. V rámci okresu obsadili 3. miesto v hasišskom útoku vo Vlachove. Z dotácie vo výške 3.000 EUR si doplnili výstroj a výzbroj a zregenerovali striekačku.

Rok 2018 - Mužstvo je omladené a finančne zabezpečené obecným úradom. Má 20 členov. Predsedom je Ladislav Zagiba, veliteľ Matej Zagiba, tajomník Miloš Volďák a strojník Matúš Kubačka. Pravidelne sa zúčastňujú pretekov v rámci okresu a sú aktívni pri organizovaní podujatí v obci a to: pri stavaní májov, pri príprave Vatry vďaky, Juliálesu a organizovaní brigád. Dotácia, ktorá im bola poskytnutá vo výške 2.000 EUR, využili na kúpu výstroja a výzbroje.

Rok 2017- Má 20 členov s odbornou spôsobilosťou, ktorá je pre vykonávanie tejto činnosti požadovaná. V minulom roku došl k omladeniu zloženia výboru a členovia sa v priebehu roka aktívnejšie zúčastňovali spoločenských podujatí, pomáhali občanom pri rôznych operatívnych zásahoch a boli nápomocní pri činnostiach organizovaných obcov pri previerkách preventívnej činnosti. V súťažnej činnosti patria medzi tých aktívnejších. Na okresnej súťažnej prehliadke obsadili v Čiernej Lehote 2. miesto. Získali novú techniku - s využitím generálnej opravy a finančnej podpory Ministerstva vnútra.

Rok 2016 - Obecné zastupiteľstvo s účinnosťou od 15.decembra 2016 zriadilo hasičskú
jednotku dobrovoľného hasičského zboru obce. Za jej členov menovalo Mateja Zagibu, Martina B enka, Štefana Poláka, Jakuba Pisára, Matúša Kubačku. Do funkcie veliteľa bol schválený Matej Zagiba. Do funkcie strojníka Matúš Kubačka. Mužstvo je omladené a finančne zabezpečené obecným úradom. Ich aktivita sa prejavuje i v kultúrnej a brigádnickej činnosti v obci.

Rok 2015 - Pracuje v nezmenenom zložení a jeho činnosť spočíva hlavne: údržba techniky, telesnej zdatnosti a zapájanie sa do pracovných a kultúrnych činností v obci, kde za spolupráce obce každoročne sa podielajú na príprave a priebehu ,,Juliálesu" pre deti a dospelých.

Rok 2014 -  pracovalo sa v nezmenenom zložení. Venovali sa hlavne preventívnej príprave a ktívne zabezpečovali akcie poriadané obcou.


V roku 2013 sa pracuje v nezmenenom zložení a ich aktivitu prajavujú hlavne členovia pri údržbe techniky, telesnej zdatnosti z ktorou sa prezentujú na súťaži v rámci okresu. Aktívne sa zapájali i do pracovných činností v obci, pri čistení potoka, studní, stavaní májov a vatry vďaky. Aktívne sa zapojili pri operatívnom zásahu - hasenie lesného požiaru v Betliari.

Rok 2012 - Pracuje sa v nezmenenom zložení. Mužstvo je omladené. aktívnejšie a finančne zabezpečené obecným úradom. Zakúpila sa nová technika, pracovné odevy, pomôcky, palivo, olej v sume 1 600,-- EUR. Aktívne za zapájajú do kultúrnej i brigádnickej pomoci v obci. 

Rok 2011 - Došlo k zmene v zložení výboru. V zbore poklesla aktivita, slabšie sú zručnosti i pohotovosť, ale hlavne nezáujem o činnosť. Z uvedených dôvodov sa nezúčastnili ani okresnej hasičskej súťaže v Kunovej Teplici. Preto do svojich radov chceli získať nových členov so záujmom o dobrovoľnú činnosť. Darilo sa im v brigádnickej činnosti - vyčistili miestny potok, postavili vatru vďaky k výročiu SNP a pripravili pre deti i dospelých ,,Juniáles".

V roku 2010 si zbor pripomenul 90. výročie založenia na slávnostnom zhromaždení. Pod vedením predsedu Ladislava Zagibu, veliteľa Štefana Šoltésa a tajomníka Miloša Velďáka sa zaktivizovalo mužstvo dorastu, ktoré sa predstavilo na súťaži v Nižnej Slanej, kde sa umiestnilo na 5. mieste. Družstvo mužov skončilo na 11. mieste. Obidva mužstvá dokázali dobrú pripravenosť pri zásahoch. Aktivizujú sa i v kultúrnej činnosti - v júli pripravili ,,Juniáles" a z príležitosti 67. výročia SNP - postavili vatru vďaky.

Zloženie DHZ Pača, rok 2023:

Veliteľ: Matej Zagiba
Predseda: Ladislav Zagiba

Tajommník: Miloš Volďák

Strojník:  Matúš Kubačka, Martin Urbančík

Zásahová jednotka:

  1. Dalibor Manko
  2. Štefan Polák
  3. Martin Benko
  4. Ondrej Hlaváč
  5. Maroš Slávik
  6. Ján Bocko
  7. Jakub Pisár
  8. Marián Gunár
  9. Jozef Helcman

 

DHZDobrovoľný hasičský zbor bol založený v roku 1921.

K dispozícii mali remeselne zhotovenú dvojkolesovú striekačku. Za obetavosť členov obdržal „Zlatý kríž“. Od roku 1932 bol veliteľom zboru Eugen Brychta a to až do roku 1945. Jeho pričinením obec dostala štvorkolesovú striekačku a členovia zboru kompletné uniformy. Počas druhej svetovej vojny hasiči dali tieto uniformy partizánom. Po oslobodení mal zbor aj ženské družstvo. Členovia sa venovali aj kultúrno-výchovnej práci (nacvičoval divadelné hry a zachovávali vianočné zvyky koledníkov). K jestvujúcej požiarnej zbrojnici bola roku 1975 postavená sušiaca veža hadíc. V rokoch 1981-1983 bola vybudovaná protipožiarna vodná nádrž s viacúčelovým využitím.

ZO ZPO je všestranne pripravená ochraňovať národný majetok včítane majetku občanov a v každom čase bojovať proti živelným pohromám ohrozujúcim jeho poškodenie a existenciu.

DHZPo Štefanovi Vraňákovi st., ktorý bol veliteľom DHZ sa jeho nástupcom stal Ladislav Zagiba st. V tom čase bol tajomníkom František Petro a predsedom Juraj Toth – tovtik, kukov. V roku l981 naverbovali vtedajší hasiči - naši otcovia do radov dobrovoľníkov vtedajšiu mládež, ktorá oživila rady DHZ v Pači. Boli to Štefan Forgáč ml., Štefan Šoltés, Vlastimil Sasák, Peter Cmorik, Miloš a Laco Zagibovci, Slavomír Toth, Dušan Pisár a Miroslav Beňo. Týchto mladých hasičov zaúčali do tajov pretekov členovia vtedajšieho družstva Anton Manko, Ján Manko, Ivan Manko – stežarovci, Štefan Vraňák ml., Klement Šoltés. A tak sa postupne vytvorilo požiarne družstvo, ktoré obec reprezentovalo dlhé roky po oblastných súťažiach v požiarnom útoku.

DHZ v Pači funguje k spokojnosti. Organizuje brigády pre skrášľovanie obce a čistenie miestneho potoka. V roku l988 nastupuje do vedenia DHZ novovyškolený predseda Peter Cmorik a veliteľ Štefan Šoltés. Tajomníkom sa stáva Štefan Vraňák ml., preventívar Miroslav Beňo a pokladníkom Ladislav Zagiba ml.

Organizácia je vybavená dvomi striekačkami PPS 12. Materiálne zabezpečenie zo strany vtedajšieho MNV Pača, ktorej predsedom je Štefan Forgáč st. je postačujúce.

Naši predchodcovia do nás vštepujú pravidlá dobrovoľnosti, kde krédom nášho hasičského zboru je poslanie chrániť život, zdravie a majetok našich občanov.

DHZV roku 1995 dochádza k zmene na poste predsedu, kde Petra Cmorika nahrádza Ladislav Zagiba ml. Ďalej v roku 2001 dochádza k zmene na poste tajomníka, kde Štefana Vraňáka nahradzuje Miloš Velďák. Hasiči si vzali pod patronát protipožiarnu vodnú nádrž, ktorú každoročne čistia a kosia okolie vodnej nádrže. Taktiež organizujú brigády pri stavaní táborákov na počesť oslobodenia obce a tak svojimi skutkami sa dostávajú do povedomia obyvateľov obce.

V roku 2004 teraz už Dobrovoľný hasičský zbor začína organizovať Juliáles. Pravidelne v mesiaci júl v sobotu v popoludňajších hodinách hasiči organizujú posedenie pri živej hudbe, ktorú produkuje p. Mikuláš Rusnák. Toto všetko sa odohráva v areály dvora bývalej MŠ, kde sa v hojnom počte ľudia z obce stretávajú a zábava končí až v skorých ranných hodinách.

DHZTak ako naši otcovia nás vtiahli do tajov dobrovoľného hasičstva, tak sa to udialo aj s generáciou našich synov. Ešte ako nečlenovia DHZ pomáhali pri organizovaní Juliálesov a v roku 2005 sa stávajú jej členmi : Jakub Pisár, Martin Benko, Štefan Polák, Matúš Kubačka, Matej Zagiba – kolesajr, Dalibor Manko - hozik, Ján Bocko, Martin Lorko, Pavol Manko – chromoš, ktorí preberajú štafetu pretekania a reprezentácie obce na oblastných súťažiach v požiarnom útoku. V roku 2008 obec vyslala na základné školenie strojníka Matúša Kubačku a veliteľa Mateja Zagibu, ktorí svoju kvalifikáciu budú obhajovať na ďalších školeniach.

Život v obci

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Sociálne siete

Aktuálne počasie

dnes, utorok 25. 6. 2024
jasná obloha 27 °C 13 °C
streda 26. 6. slabý dážď 25/16 °C
štvrtok 27. 6. mierny dážď 26/17 °C
piatok 28. 6. slabý dážď 27/17 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Virtuálny cintorín

Virtuálny cintorín

Odpad

Odpad

Sviatok

Meniny má Tadeáš, Olívia, Olívius, Prosper, Febrónia, Oliva